star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

SOWAFINANSOWA.PL”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy sowafinansowa.pl udostępniany jest przez spółkę Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.) z siedzibą w Warszawie.
 2. Serwis udostępnia informacje i materiały, dotyczące podmiotów oferujących produkty finansowe – w postaci pożyczek krótkoterminowych, stanowiących kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. z 2011 nr 126 poz. 715, z póź. zm.) oraz porównywarkę ofert instytucji finansowych, oferujących pożyczki.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu sowafinansowa.pl.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu sowafinansowa.pl, użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu.
 1.  DEFINICJE

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

 1. Usługodawca – spółka Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.) z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000877277, NIP 5272751881,
 2. Serwisinternetowa platforma informatyczno – informacyjna, stworzona i udostępniona w sieci Internet przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem internetowym sowafinansowa.pl, w ramach której oferowany jest kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników,
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jako również osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej,
 4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług, świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie,
 5. Usługa – usługa elektroniczna w rozumieniu Ustawy, realizowana w Serwisie na rzecz Użytkowników, świadczona nieodpłatnie, obejmujące w szczególności (i) przeglądanie Materiałów zamieszczonych w Serwisie (ii) udostępnienie Porównywarki (iii) wysyłkę newslettera;
 6. Porównywarka – elektroniczne zestawienie ofert instytucji finansowych, oferujących pożyczki, udostępnione w Serwisie, zawierające podstawowe informacje na temat oferty, tj. nazwę instytucji finansowej, która oferuje pożyczkę, kwotę pożyczki, okres na jaki zostaje udzielona, stopę RRSO, które poprzez odkliknięcie przycisku „sprawdź” umożliwia Użytkownikom przekierowanie do serwisów internetowych poszczególnych instytucji finansowych, gdzie mogą uzyskać więcej informacji na temat oferowanej pożyczki lub sfinalizować zawarcie umowy o pożyczkę;
 7. Materiały – treści udostępniane w Serwisie o charakterze informacyjnym, dotyczące produktów finansowych, zasad i procedur udzielania pożyczek itp., stanowiące utwór w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,
 8. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.),
 9. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU; ŚWIADCZENIE USŁUGI
 1. W ramach Serwisu Użytkownik może zapoznać się z Materiałami i skorzystać z udostępnianej w nim Porównywarki.
 2. Serwis udostępniany jest na rzecz Użytkowników bezpłatnie, bez konieczności rejestracji.
 3. Skorzystanie z Usług w Serwisie, w tym z Usługi Porównywarki nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika
 4. Umowa o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do stron internetowych Serwisu, a rozwiązana w momencie zamknięcia strony internetowej Serwisu lub przekierowania Użytkownika poza Serwis, do innych stron internetowych, z zastrzeżeniem pkt. IV (Usługa newslettera).
 5. Aktualna Porównywarka wyświetlana jest po wejściu Użytkownika na stronę główną Serwisu.
 6. Użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji zaznajomienia się ze szczegółową ofertą danej instytucji finansowej, poprzez klikniecie przycisku „sprawdź”, w wyniku którego zostanie przekierowany do serwisu internetowego danej instytucji finansowej.
 7. W ramach Serwisu nie ma możliwości zawarcia umowy na pożyczkę.
 8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia Usługi, poprzez zamknięcie w przeglądarce internetowej strony Serwisu.
 1. USŁUGA NEWSLETTERA

 1. Każdy użytkownik Serwisu może dokonać zapisu na Usługę newslettera Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi newslettera zostaje zwarta z chwilą udostępnienia Usługodawcy adresu e-mail przez Użytkownika, a rozwiązana z chwilą odkliknięcia linka „rezygnacją z newlettera”, zamieszczanego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Usługodawcę do Użytkownika
 3. Dokonanie zapisu na newsletter jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację pozostałych Usług, w tym udostępnienie Porównywarki.
 4. W celu otrzymywania newslettera Użytkownik powinien:
  1. wypełnić odpowiednie pole, umieszczone w Serwisie, podając swój adres e-mail,
  2. wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, poprzez odznaczenie wskazanego w tym celu pola (tzw. checkboxa),
  3. potwierdzić wolę otrzymywania newslettera poprzez odkliknięcie linka, wysłanego na podany przez niego adres mailowy w pierwszej wiadomości mailowej, przesłanej przez Usługodawcę.
 5. Usługa newslettera będzie świadczona na rzecz Użytkownika do czasu rezygnacji przez niego z usługi newslettera i cofnięcia zgody w tym zakresie. Informację o cofnięciu zgody Użytkownik przesyła poprzez odkliknięcia linka „rezygnacją z newlettera”, zamieszczanego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Usługodawcę do Użytkownika
 1. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  1. sprzętowych urządzenia końcowego:
   1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
   2. Pamięć operacyjna: 512MB
   3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit
   4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
   5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
   6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s,
  2. oprogramowania:
   1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
   2. Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
   3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 10 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
   4. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
   5. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany.
  W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym Materiałów i danych umieszczonych w Serwisie lub fragmentów Serwisu, w tym znaków towarowych, zamieszczonych w Serwisie.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych, szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.
 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie świadczenia Usługi newslettera (adres e-mail) jest Usługodawca.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie świadczenia Usługi newslettera, jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie Usługi Porównywarki.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Usługodawcę w celach marketingowych, pod warunkiem wyrażenia w tym zakresie dobrowolnej zgody. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Zgoda, o której w pkt. 3 może zostać cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez odkliknięcia linka „rezygnacją z newlettera”, zamieszczanego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Usługodawcę do Użytkownika.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, podane w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników Serwisu danych osób trzecich.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje Użytkownika, dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres Usługodawcy – ul. Wolska 88, 01 – 141 Warszawa lub na adres mailowy kontakt@sowafinansowa.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje, które nie spełniają wymogów, określonych w ust. 2 powyżej, lub dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu, wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 5. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub ze względów technicznych, technologicznych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
 4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego oraz RODO.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@sowafinansowa.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku.
Ocena: 4.00 (6 głosów)