star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystanie z usług serwisu sowafinansowa.pl, dalej: „Serwis”, z wyjątkiem usługi newslettera, udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych i odebraniem e-booka, nie wymaga podania danych osobowych.
 2. W przypadku chęci skorzystania z usługi wysyłki newslettera, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub odebraniu e-booka, poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane, tj. adres e-mail.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.) z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000877277, dalej: „Rankomat”.
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Rankomat możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@rankomat.pl
 5. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu informowanie Cię o przygotowanych dla Ciebie ofertach, dotyczących kredytów konsumenckich oraz instytucjach oferujących tego typu produkty.
 6. Dane osobowe będą zbierane w związku z dobrowolnym zapisaniem się przez Ciebie na usługę wysyłki newslettera, w celu:
  1. wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. marketingu własnych produktów lub usług Rankomat, jako administratora danych;
  3. informowania o aktualnych ofertach produktów finansowych (kredytów konsumenckich w formie krótkoterminowych pożyczek), oferowanych przez podmioty współpracujące z Rankomat,

§ 2 Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia zgody, udzielonej przez Ciebie dobrowolnie na cele marketingowe, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdym czasie przez Ciebie cofnięta. Zgodę możesz cofnąć poprzez kliknięcie w link dotyczący rezygnacji z zapisu na newsletter”, zamieszczony w każdej wiadomości e-mail wysyłanej do Ciebie przez Rankomat.
 5. Cofnięcie zgody będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacją z usługi newslettera i cofnięciem zgody.
 6. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane zostaną usunięte w terminie 30 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

§ 3 Przekazywanie danych do innych podmiotów

 1. Strona korzysta z wtyczek z sieci społecznościowej Facebook.
 2. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
 3. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą adresu IP. Jeśli klikniesz „Like-Button” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje Konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika.
 4. Zwracamy uwagę, że my, jako dostawca strony internetowej, nie uzyskujemy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika Facebook, wyloguj się z konta użytkownika Facebook.
 5. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka pod adresem http://www.facebook.com/policy.php

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Rankomat zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

§ 5 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawa prawną przetwarzania danych dla celów marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów wymaganych przez przepisy prawa jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§ 6 Zakres przetwarzanych danych

Rankomat przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie adresu e-mail, z zastrzeżeniem § 9 poniżej.

§ 7 Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.
 2. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że:
  1. klikniesz w link, dotyczący rezygnacji z zapisu na newsletter”, zamieszczany w każdej wiadomości e-mail wysyłanej do Ciebie przez Rankomat;
  2. prześlesz nam e-mail z oświadczeniem o wycofaniu zgody na wysyłanie informacji handlowej na adres obsluga@rankomat.pl.

§ 8 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów i do państwa trzeciego

Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów trzecich oraz do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

§ 9 Polityka „cookies” i wymagania techniczne

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku.
 2. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby właściciela Serwisu.
 3. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione.
 4. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 5. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies, wykorzystywanych przez Rankomat, znajdziesz w odrębnym dokumencie Polityka Cookies serwisów internetowych spółki Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.(link).

§ 10 Postanowienia końcowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: polityka.prywatnosci@rankomat.pl.

Ocena: 4.08 (26 głosów)