star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Zwrot ubezpieczenia kredytu. Kiedy się należy?

osoba z ołówkiem w dłoni nad kartką papieru, paragonem i kalkulatorem

Bank chętniej udzieli finansowania, jeśli klient zdecyduje się na ubezpieczenie kredytu. Problem może pojawić się w razie wcześniejszej spłaty zobowiązania  – czy w takiej sytuacji można odzyskać pieniądze?

Darmowe konto, karta kredytowa czy inne produkty bankowe to częsty dodatek do kredytu gotówkowego. Podobnie jest z ubezpieczeniem, które jednak generuje dla klienta dodatkowe koszty. Kredytobiorca może jednak w określonych okolicznościach liczyć na zwrot ubezpieczenia kredytu.

Czym jest ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to produkt, który przede wszystkim zabezpiecza interesy banku, na wypadek trudności w terminowej spłacie zobowiązania przez klienta, z przyczyn od niego niezależnych.

Najczęściej stosowane ubezpieczenia kredytu proponowane przez bank to:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy,
 • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, czasowej niezdolności do pracy czy długotrwałej choroby kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytu pozwala, w razie pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności, na spłatę części (np. w razie niezawinionej utraty pracy) lub całości (np. w razie śmierci kredytobiorcy) zobowiązania przez ubezpieczyciela. Pieniądze z polisy w takiej sytuacji trafiają do banku, ale klient ma czas na spokojne poszukiwanie pracy czy podjęcie leczenia, bez obaw o zaległości w płatności raty. Ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci chroni rodzinę kredytobiorcy przed dodatkowym niespodziewanym obciążeniem finansowym.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu – plusy i minusy

Ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe. Dlatego decyzja o ewentualnym kupnie polisy zależy od kredytobiorcy. Jednak często bank konstruuje swoją ofertę w taki sposób, żeby przystąpienie do ubezpieczenia dawało dodatkowe benefity np. niższe oprocentowanie czy brak prowizji. Dodatkowo kupno polisy jest zalecane w przypadku kredytów długoterminowych, kiedy istnieje większe ryzyko zmiany sytuacji finansowej klienta. Przy kredytach gotówkowych z okresem spłaty na 12 czy 24 miesiące ubezpieczenie zwykle będzie stanowiło tylko dodatkowy koszt.

Zalety ubezpieczenia kredytu

 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu lub niższa prowizja,
 • możliwość uzyskania wyższej kwoty kredytu,
 • pomoc w kryzysowej sytuacji,

Wady ubezpieczenia kredytu

 • wyższe koszty kredytu,
 • niepotrzebny koszt w przypadku kredytów krótkoterminowych,
 • pieniądze z ubezpieczenia otrzymuje bank.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu to czasem rozsądne działanie, które pozwoli na realne oszczędności.

Zwrot ubezpieczenia kredytu – kiedy można odzyskać pieniądze?

Podstawą zwrotu składki za ubezpieczenie kredytu jest art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r., który mówi że w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Zwrot dotyczy zarówno prowizji, odsetek, jak i ubezpieczenia, bez względu na to czy koszty były naliczone jednorazowo czy rozłożone w czasie i płacone razem z ratą kredytu. Taką interpretację potwierdza zarówno stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 maja 2016 r., jak i wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z 11 września 2019 r. w sprawie C 383/18.

Zwrot ubezpieczenia kredytu można również uzyskać w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu kredytowania.

W jaki sposób uzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

W celu uzyskania zwrotu ubezpieczenia kredytu należy złożyć wniosek do banku, który udzielił finansowania i powołać się na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim i przywołany wyżej wyrok TSUE oraz stanowisko UOKIK. Oprócz podstawy prawnej wniosek o zwrot ubezpieczenia z tytułu wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu powinien zawierać następujące dane:

 • identyfikujące kredytobiorcę:
 • imię i nazwisko kredytobiorcy,
 • adres,
 • numer PESEL,
 • numer konta bankowego na jaki należy przelać środki.
 • Dotyczące umowy kredytu:
 • numer umowy,
 • data zawarcia umowy,
 • okres umowy,
 • data spłaty kredytu.

Zwrot ubezpieczenia kredytu w praktyce banków

Według danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 14 banków zadeklarowało, że będzie dokonywać rozliczeń ubezpieczenia i innych kosztów kredytu zgodnie z wytycznymi UOKIK. Zalecenia wskazują metodę liniową rozliczeń jako najbardziej zrozumiałą i najkorzystniejszą dla klientów.

Zwrot ubezpieczenia kredytu w Alior Bank

Bank deklaruje zwrot opłat za spłacony wcześniej kredyt zgodnie z metodą liniową. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia kredytobiorcy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Zwrot ubezpieczenia kredytu w PKO BP

Bank deklaruje zwrot opłat za spłacony wcześniej kredyt zgodnie z metodą liniową. Ubezpieczony może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W razie wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed końcem okresu na jaki umowa została zawarta, klient otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres.

Zwrot ubezpieczenia kredytu BNP Paribas

Bank deklaruje zwrot opłat za spłacony wcześniej kredyt zgodnie z metodą liniową. Klient może w każdym czasie odstąpić od umowy ubezpieczenia. Zwrot składki obejmuje niewykorzystany okres.

Zwrot ubezpieczenia kredytu w Citi Handlowy

Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdym czasie, a prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dnia od daty jej zawarcia. W razie wypowiedzenia umowy zwrot składki obejmuje niewykorzystany okres.

Zwrot ubezpieczenia kredytu w Santander Consumer Bank

Bank deklaruje zwrot opłat za spłacony wcześniej kredyt zgodnie z metodą liniową. Ubezpieczony ma prawo odstąpienia od umowy w każdym momencie, również w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Zwrot składki przysługuje za niewykorzystany okres.

Podsumowanie

Ubezpieczenie kredytu może mieć spory wpływ na koszty finansowania udzielonego przez bank. Dlatego w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zawsze warto wystąpić o zwrot składki. Tym bardziej, że możliwość zwrotu kosztów wynika zarówno z przepisów, jak i zostało potwierdzone wyrokiem TSUE.

Ocena: 3.93 (430 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments