star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego. Czy warto?

dłoń ściskająca garść banknotów 100 zł

„Nadprogramowe pieniądze” można przeznaczyć na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego – takie rozwiązanie gwarantują przepisy prawne. Sprawdziliśmy, czy taka decyzja daje zawsze wymierne korzyści.

Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. gwarantuje możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania konsumentowi właściwie w każdym czasie. Przepisy mają zastosowanie do kredytów i pożyczek udzielanych do wysokości 255.550 zł. Regulacje mają na celu zapewnienie klientowi zwrotu pożyczonych pieniędzy do banku wcześniej i bez zbędnych formalności.

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Podpisując umowę kredytu, klient zobowiązuje się do terminowej spłaty zobowiązania, zgodnie z harmonogramem określonym przez bank. Comiesięczne raty obejmują zarówno zwrot pożyczonego kapitału, jak i odsetki dla banku. Wcześniejsza spłata kredytu polega na oddaniu całości lub części zaciągniętego zobowiązania wcześniej, niż to wynika z umowy.

Jak spłacić wcześniej kredyt gotówkowy w 2020 r.?

Wystarczy wykonać przelew na numer rachunku kredytowego tytułem spłaty kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie spłacić zaciągnięte zobowiązanie w całości lub w części, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym banku.

Plusy i minusy wcześniejszej spłaty kredytu

Wśród zalet uregulowania kredytu przed czasem można wymienić:

  • brak stałych zobowiązań,
  • więcej pieniędzy zostaje w portfelu,
  • niższe koszty spłaty kredytu,
  • odzyskanie wyższej zdolności kredytowej w razie konieczności zaciągnięcia nowego zobowiązania.

Do wad tego rozwiązania można zaliczyć:

  • zmniejszenie płynności finansowej,
  • ewentualna prowizja naliczona przez bank.

Prowizja dla banku ma na celu zrekompensować utracone przychody z tytułu odsetek. Jednak przepisy ograniczają jej wysokość. Prowizja musi być ustalona na niższym poziomie niż odsetki, które klient musiałby zapłacić w przypadku spłaty rat zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo jej wysokość musi być ustalona w umowie.

Zwrot prowizji i odsetek a wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego to nie tylko “odzyskanie” wyższej zdolności kredytowej, ale również realne oszczędności. Bowiem zgodnie z przepisami całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, choćby konsument poniósł je przed spłatą. Oznacza to niższe odsetki oraz zwrot części prowizji. Bank jest zobowiązany do rozliczenia się z klientem w ciągu 14 dni od dokonania wcześniejszej spłaty kredytu.

Zwrot prowizji nie przysługuje w dwóch przypadkach:

  • w razie umowy kredytu w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym,
  • jeśli spłata została dokonana zgodnie z umową ubezpieczenia, która została zawarta w celu zabezpieczenia spłaty kredytu.

Kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Zawsze warto przeanalizować swoją sytuację finansową przed podjęciem takiej decyzji. Na pewno argumentem, który przemawia za wcześniejszą spłatą zobowiązania są niższe koszty całkowite kredytu – kwota, którą trzeba oddać do banku jest mniejsza. Ponadto osoby, które przygotowują się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, powinny również zadbać o swoją zdolność kredytową. Jednym ze sposobów, na uzyskanie większej kwoty na zakup wymarzonego mieszkania jest spłata wcześniejszych zobowiązań: innych pożyczek i kredytów. Uregulowanie zobowiązań przed czasem może wpłynąć również na komfort psychiczny – brak konieczności comiesięcznych płatności na rzecz banku i możliwość wydawania wynagrodzenia na to, na co ma się ochotę. Czasem jednak większą gotówkę można przeznaczyć na inny cel: remont mieszkania, kupno samochodu czy egzotyczną wycieczkę – wszystko to bez konieczności  zaciągania kolejnego zobowiązania. Takie rozwiązanie opłaci się, jeśli regulowanie comiesięcznych rat dotychczasowego kredytu nie będzie stanowiło dużego obciążenia dla domowych finansów.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego na przykładach wybranych ofert bankowych

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Alior Bank

Jeśli suma wpłaconych środków pozwala na rozliczenie i zamknięcie kredytu – wówczas jest on automatycznie zamykany przez system. Jeśli wniesione pieniądze nie pozwalają na taką operację, wówczas:

  • dla umów kredytowych zawartych przed 20.12. 2019 r. częściowa spłata będzie skutkować skróceniem okresu kredytowania,
  • dla umów zawartych od 20.12.2019 r. domyślnie zostanie obniżona wysokość rat, a długość okresu kredytowania pozostanie niezmieniona.

W przypadku niektórych kredytów czy pożyczek wcześniejsza spłata może wiązać się z koniecznością zapłaty prowizji.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Santander Bank Polska

W przypadku spłaty kredytu gotówkowego przed terminem określonym w umowie, bank nie pobierze dodatkowej prowizji. W przypadku zobowiązań na kwotę powyżej 80.000 zł zaciągniętych do dnia 17.12.2011 r. wcześniejsza spłata kredytu o stopie stałej wiąże się z koniecznością zapłaty prowizji w wysokości 4% minimum 16 zł.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Citi Handlowy

Klient, który zdecyduje się na taką operację nie musi wcześniej kontaktować się z bankiem. Wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego można dokonać w każdym czasie i nie ma konieczności podpisania w tym zakresie aneksu do umowy.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Kasa Stefczyka

Prowizja w przypadku pożyczek czy kredytów detalicznych wynosi 0 zł. Jeśli klient wystąpi o wydanie zaświadczenia o spłacie zobowiązania lub zamknięciu rachunku pożyczki wówczas zapłaci 26 zł.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w PKO BP

Klient, który spłaci kredyt gotówkowy przed czasem nie zapłaci ani złotówki.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w mBank

To kolejny bank, który pozwala na całkowitą bezpłatną wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. Dyspozycję można zlecić przez internet – po zalogowaniu się do swojego serwisu transakcyjnego, w placówce banku albo za pośrednictwem infolinii.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Banku Millennium

Bank nie pobierze prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego.

Zobowiązanie można spłacić zarówno w dowolnej placówce banku, jak i przez Millenet lub kontaktując się z infolinią TeleMillennium.

Podsumowanie

Decydując się na kredyt gotówkowy rzadko kiedy myślimy o jego wcześniejszej spłacie, a to rozwiązanie daje bardzo często spore korzyści. Ważne, żeby przed wcześniejszym przelewem sprawdzić czy bank będzie wymagać zapłaty prowizji. Informacje na ten temat można znaleźć zarówno w umowie kredytu, jak i tabeli opłat i prowizji. Sama procedura zwrotu została uproszczona do minimum i nie wymaga uzyskania zgody instytucji finansowej.

Ocena: 3.94 (35 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments