star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Waloryzacja emerytur 2021. Co się zmieniło?

starszy człowiek na ławce w parku

Waloryzacja emerytur to coroczna podwyżka dla osób, które mają ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik waloryzacji w 2021 r. jest wyższy niż rok temu sprawdzamy jakie ma to przełożenie na kwotę świadczenia oraz co jeszcze zmieniło się od zeszłego roku.

Według danych ZUS w marcu 2020 r. liczba osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych sięgała 7.808,7 tys. – w tym, większość osób pobierała emeryturę (75,7%). Rentę rodzinną pobierało 15,6% świadczeniobiorców, a rentę z tytułu niezdolności do pracy: 8,7 %. Wysokość emerytur była zróżnicowana. Najniższe świadczenia emerytalne w wysokości do 100 zł miesięcznie pobierało 3,8 tys. osób. Najczęściej jednak wysokość emerytury mieści się w przedziale od 1.600,01 zł do 2.000 zł – takie kwoty dotyczą 20,1% uprawnionych. Ale rośnie też liczba osób, których emerytury wynoszą powyżej 7.000 zł – w 2020 r. taką kwotą cieszyło się 35,8 tys. osób (o 14,7 tys. więcej niż rok wcześniej).

Czym jest waloryzacja emerytury?

Zgodnie z informacją podaną przez Główny Urząd Statystyczny, w maju 2021 r. ceny towarów i usług w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, wzrosły o 4,8%. To rekordowe wyniki – ostatnio inflacja na takim poziomie była w listopadzie 2011 r. czyli 10 lat temu. Co to oznacza? Osoby, których zarobki nie uległy podwyższeniu realnie tracą, bo za wynagrodzenie w takiej samej wysokości mogą kupić mniej towarów i usług. Wysokość wynagrodzenia za pracę, w tym ewentualne podwyżki, są ustalane indywidualnie i podlegają negocjacjom pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. W przypadku świadczeń gwarantowanych przez państwo, takich jak emerytura, służy temu waloryzacja. Dzięki corocznej waloryzacji emerytur wysokość świadczenia ulega podwyższeniu, a tym samym osoba uprawniona dostaje więcej pieniędzy na konto.

Waloryzacja emerytury 2021 – zmiany od marca 2021

Dlaczego waloryzacja ma miejsce w marcu? Odpowiedź jest prosta. Zgodnie z przepisami renty i emerytury podlegają corocznej waloryzacji z dniem 1 marca.

Waloryzacja może być określona procentowo lub kwotowo. W 2021 r. waloryzacja jest procentowa i oznacza wzrost świadczenia o wskaźnik waloryzacji, który wynosi 104,24 %. W praktyce oznacza to, że osoby pobierające emeryturę czy rentę otrzymają podwyżkę w wysokości 4,24 %.

Przykładowo osoba, której emerytura do 28 lutego 2021 r. wynosiła 2.000 zł otrzyma świadczenie wyższe o 84,80 zł czyli łącznie 2.084,80 zł brutto. Przy dotychczasowej emeryturze w wysokości 3.000 zł, kwota emerytury wzrośnie o 127,20 zł do 3.127,20 zł.

Zmieniła się również wysokość najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca 2021 r. będzie to:

 • minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 1.250,88 zł brutto (co oznacza podwyżkę o 50,88 zł),
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 938,16 zł brutto co oznacza wzrost o kwotę 38,16 zł,
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa wynosi 1.501,06 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 1125,79 zł.

Waloryzacja emerytur 2020 i 2021 – porównanie

 Waloryzacja w 2020 r.Waloryzacja w 2021 r.
Podstawa prawna - ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
- ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw
- ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
- ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw
Termin waloryzacji od 1 marcaod 1 marca
Wysokość wskaźnika waloryzacji1.03561.0424
Rodzaj waloryzacji- Waloryzacja procentowa z gwarancją podwyżki na poziomie nie mniejszej niż 70 zł.
- Podwyżka emerytury mogła wynieść poniżej 70 zł, dla osób, które na dzień 29.02.2020 r. otrzymywały świadczenie niższe niż 1.100 zł.
Waloryzacja procentowa
Osoby uprawnioneKażdy, kto nabył prawo do emerytury lub emerytury przed 1.03.2020 r.Każdy, kto nabył prawo do emerytury lub emerytury przed 1.03.2021 r.

Z uwagi na gwarancję podwyżki o co najmniej 70 zł wzrost świadczeń emerytalno-rentowych mógł być dla niektórych osób w 2020 r. wyższy niż ten zagwarantowany waloryzacją z marca 2021 r., pomimo tego, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji jest wyższy. Taka sytuacja dotyczyła osób, których dotychczasowa emerytura wynosiła pomiędzy około 1.100 zł a 1.600 zł. Przykładowo osoba z emeryturą w wysokości 1.300 zł po waloryzacji w 2020 r. zyskała 70 zł, a w 2021 r. jedynie 55,12 zł.

Waloryzacja brutto a netto – kwoty w 2020 r.

W 2020 r. wskaźnik waloryzacji wynosił 103,56 %, co oznaczało podwyżkę świadczeń o 3,56 %, ale dla osób z niską emeryturą ustawa przewidywała także minimalną kwotę podwyżki w wysokości 70 zł. Gwarantowane 70 zł dotyczyło osób, które na dzień 29.02.2020 r. otrzymywały co najmniej świadczenie minimalne – wówczas na poziomie 1.100 zł.

Kwota emerytury brutto przed waloryzacją (przed 01.03.2020 r.)Kwota emerytury brutto po waloryzacji w marcu 2020 r. Kwota emerytury netto po waloryzacji w marcu 2020 r.
1.200,00 zł1.270,00 zł1.084 zł
1.300,00 zł1.370,00 zł1.166 zł
1.400,00 zł1.470,00 zł1.247 zł
1.500,00 zł1.570,00 zł1.329 zł
1.600,00 zł1.670,00 zł1.410 zł
1.700,00 zł1.770,00 zł1.492 zł
1.800,00 zł1.870,00 zł1.574 zł
1.900,00 zł1970,00 zł1.656 zł
2.000,00 zł2.071,20 zł1.739 zł
2.500,00 zł2589,00 zł2.162 zł
3.000.00 zł3.106,80 zł2.586 zł
4.000,00 zł4.142,40 zł3.432 zł
4.500,00 zł4.660,20 zł3.855 zł

Waloryzacja brutto a netto – kwoty w 2021 r.

Waloryzacja i wzrost kwoty brutto oznacza większą kwotę netto do wypłaty na konto lub w gotówce dla świadczeniobiorcy.

Poniższa tabela prezentuje przykładowe wartości emerytur brutto i netto po waloryzacji od 1 marca 2021 r. i brutto przed waloryzacją w marcu. Szacunkowe kwoty emerytury netto zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

Kwota emerytury brutto przed waloryzacją (przed 01.03.2021 r.)Kwota emerytury brutto po waloryzacji w marcu  2021 r. Kwota emerytury netto po waloryzacji w marcu 2021 r.
1.200,00 zł1.250,88 zł1.068 zł
1.300,00 zł1.355,12 zł1.153 zł
1.400,00 zł1.459,36 zł1.238 zł
1.500,00 zł1.563,60 zł1.324 zł
1.600,00 zł1.667,87 zł1.409 zł
1.700,00 zł1.772,08 zł1.494 zł
1.800,00 zł1.876,32 zł1.579 zł
1.900,00 zł1980,56 zł1.665 zł
2.000,00 zł2.084,80 zł1.749 zł
2.500 ,00 zł2606,00 zł2.176 zł
3.000.00 zł3.127,20 zł2.602 zł
4.000,00 zł4.169,60 zł3.453 zł
4.500,00 zł4.690,80 zł3.879 zł

Podstawa prawna a waloryzacja emerytur

Podstawą waloryzacji świadczeń długoterminowych, takich jak emerytury i renty, są przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z aktualnie obowiązującą regulacją będzie to waloryzacja procentowa, która polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przez wskaźnik waloryzacji.

Czym jest wskaźnik waloryzacji? To średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastosuje zasady dotyczące waloryzacji określone w przepisach z urzędu. Oznacza to, że osoba pobierająca emeryturę czy rentę otrzyma wyższe świadczenie z automatu, bez dodatkowo składanych wniosków. Waloryzacja dotyczy  świadczeń przyznanych na wniosek zgłoszony przed dniem 1 marca 2021 r. jeżeli prawo do otrzymania świadczenia powstało pod tym dniem.

Źródła:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/waloryzacja-2020/2520322

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty

https://www.zus.pl/documents/10182/39637/Struktura+wysoko%C5%9Bci+%C5%9Bwiadcze%C5%84

+wyp%C5%82acanych+przez+ZUS+po+waloryzacji+w+marcu+2020+r.pdf

http://g.infor.pl/p/_files/37099000/1-zus-24-03-2021-37098885.pdf

Podsumowanie

 1. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych pozwala na coroczną podwyżkę.
 2. Dzięki temu emeryci otrzymują nie tylko więcej pieniędzy na konto, ale także nie tracą w związku ze zmianą wartości pieniądza w czasie.
 3. Coroczna waloryzacja emerytur to podwyżka bez składania dodatkowych wniosków, ale też bez możliwości negocjacji warunków.
 4. Zasady dotyczące wysokości i zasad waloryzacji są określone ustawowo, każdego roku.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Ile w praktyce można otrzymać podwyżki po waloryzacji?

  Aktualny wskaźnik waloryzacji wynosi 104,24 %, co oznacza podwyżkę 42,4 zł na każdy 1.000 zł otrzymywanego świadczenia. Minimalna emerytura wzrosła o kwotę 50,88 zł.

 2. Czy otrzymanie 13 i 14 emerytury ma wpływ na waloryzację emerytury?

  Waloryzacja emerytury jest gwarantowana ustawowo i niezależna od otrzymania 13 i 14 emerytury. Jeśli natomiast chodzi o dodatkowe świadczenie pod postacią trzynastej emerytury to otrzymują je wszyscy uprawnieni (bez względu na wysokość pobieranej emerytury) w takiej samej wysokości. W 2021 r. było to 1250,88 zł brutto (1022,30 zł netto). Natomiast czternasta emerytura to świadczenie jednorazowe, wypłacane przez ZUS od listopada 2021 r. Jej pełna wysokość wyniesie 1250,88 zł i będzie zagwarantowana dla osób, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2.900 zł. Wyższe świadczenie podstawowe to niższa czternastka, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Kwota ok. 4.150 zł brutto całkowicie wykluczy możliwość otrzymania czternastki.

 3. Kto może nie otrzymać waloryzacji emerytury?

  Waloryzacja dotyczy osób, które miały ustalone prawo do emerytury czy renty na podstawie wniosku złożonego przed 1 marca 2021 r., jeżeli prawo do tego świadczenia powstało przed tym dniem. Oznacza to, że waloryzacji emerytury nie otrzymają osoby, które nabyły uprawnienia emerytalno-rentowe w dniu 1 marca 2021 r. lub po tej dacie np. złożyły wniosek 28 lutego 2021 r., a wiek uprawniający do emerytury osiągnęły z dniem 1 marca 2021 r. lub później.

 4. Jakie dodatkowe świadczenia obejmuje waloryzacja emerytury?

  Corocznej waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe. Oprócz emerytur są to także m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, a także dodatki do tych świadczeń np. dla sierot zupełnych czy dodatek pielęgnacyjny.

Ocena: 5.00 (1 głos)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments