star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Umorzenie postępowania egzekucyjnego. Zasady

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Komornik próbując odzyskać dług, może napotkać się na pewne trudności, które mogą przeszkodzić w egzekucji. Wówczas postępowanie egzekucyjne w niektórych przypadkach może zostać umorzone. Sprawdzamy, kiedy komornik może odstąpić od egzekwowania należności i jak to wygląda w praktyce.

Postępowanie egzekucyjnym nazywamy zespół pewnych norm i zasad, które mają na celu zwrot należności wierzyciela przy zastosowaniu środków przymusu wobec dłużnika. Takie kroki zostaną podjęte na mocy wyroku sądu bądź ugody przed nim zawartej. Całe postępowanie ma prowadzić do spłacenia długów, jakie ma osoba objęta egzekucją wobec wierzyciela.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – czy to możliwe?

Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, zdarzają się sytuacje, w których egzekucja jest niemożliwa.

Wówczas na mocy prawa, z urzędu bądź na wniosek wierzyciela umorzenie – w całości lub części – oznacza, że postępowanie egzekucyjne zostaje przerwane  i nie dochodzi do spłacenia zobowiązania, a mimo to cała procedura zostaje zakończona.

W jakich przypadkach można liczyć na umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Umorzenie postępowanie egzekucyjnego z urzędu

Są sytuacje, w których postępowanie egzekucyjnego jest przeprowadzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Wówczas, z urzędu zostaje ono od razu umorzone. Może do tego dojść, jeśli egzekucję przeprowadzał niewłaściwy organ sądowy, wierzyciel bądź sam dłużnik nie posiadają zdolności sądowej i nie mogą występować jako jedna ze stron, a nawet jeśli koszty postępowania przekroczą wysokość należności, o jakiej zwrot występuje komornik lub sąd.

Najkrócej mówiąc – postępowanie egzekucyjne umarzane jest z urzędu z przyczyn administracyjnych lub ekonomicznych.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na mocy prawa

Jeśli pojawi się jakakolwiek przeszkoda prawna, która umożliwi przeprowadzenie egzekucji, to postępowanie zostaje na mocy prawa zaprzestane i zakończone. Wśród takich przeszkód możemy wymienić:

  • ogłoszenie upadłości przez dłużnika
  • lub niezłożenie stosownego wniosku o podjęcie postępowania po jego zawieszeniu przez wierzyciela.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek

O zaprzestanie egzekucji może zawnioskować wierzyciel bądź dłużnik. Jeśli postępowanie zostało rozpoczęte z urzędu, będzie potrzebował do tego również zgody sądu bądź innego organu uprawnionego do podjęcia takiej decyzji. Egzekucja może zostać wstrzymana na wniosek, jeśli wierzyciel otrzymał zabezpieczenie, które pokrywa dług. Jakie elementy powinien zawierać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

  •        sygnaturę prowadzonego postępowania,
  •        oznaczenie stron – wierzyciela i dłużnika,
  •        uzasadnienie wnioskowania o umorzenie,
  •        załączniki potwierdzające uzasadnienie.

Wniosek jest wolny od opłat, składa się go do komornika na piśmie.

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego

Jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone dłużnikowi zostają zwracane zajęte środki bądź nieruchomości, mogą zostać także nałożone grzywny. Wierzyciel jednak – o ile egzekucja nie jest niemożliwa z przyczyn prawnych bądź urzędowych – ma prawo ponownie wystąpić do sądu o wznowienie postępowania egzekucyjnego.

Najlepiej jednak – o ile to oczywiście możliwe – po umorzeniu postępowania dogadać się z wierzycielem, rozkładając zobowiązanie na raty bądź odkładając je w czasie.

 

Ocena: 4.11 (617 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,70
RRSO: 311,94%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments