star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Umorzenie odsetek. Kiedy następuje?

kobieta licząca odsetki

Zaciągnięcie pożyczki pozabankowej jest niezwykle proste, ale wiąże się również z określonymi kosztami. Staje się to odczuwalne zwłaszcza, gdy zadłużenie nie jest spłacane w wyznaczonym czasie, a do kwoty należności doliczane są dodatkowe opłaty za nieterminowość. Kiedy sytuacja staje się szczególnie trudna, a widmo jej pogorszenia zupełnie realne, można spróbować wystąpić do wierzyciela o umorzenie odsetek. Na czym polega to rozwiązanie? Kto może z niego korzystać i w jaki sposób to zrobić? 

Z danych przekazanych jednemu z portali internetowych przez przedstawiciela kancelarii adwokackiej AntyWindyk wynika, że w Polsce co dziesiąty dłużnik nie spłaca terminowo swoich zobowiązań. Każda osoba borykająca się z takim problemem, musi liczyć się z konsekwencjami. A te są różne: od wpisu w BIK czy KRD, który najpewniej skutecznie pozbawi możliwości wnioskowania o pożyczkę lub kredyt w przyszłości, po wpadnięcie w niebezpieczną spiralę zadłużenia. Umorzenie odsetek może okazać się rozwiązaniem dla dłużników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. 

Na czym polega umorzenie odsetek? 

Umorzenie odsetek to nic innego jak zwrócenie się do wierzyciela (pożyczkodawcy) o odstąpienie od naliczania odsetek za nieterminową spłatę zadłużenia. Dzięki temu kwota do spłaty przestaje szybko narastać (w przypadku pobierania odsetek za opóźnienie jest ona coraz wyższa, bo nalicza się je od coraz wyższej kwoty).    

Kiedy można złożyć wniosek o umorzenie odsetek? 

Umorzenie odsetek (zazwyczaj tych za nieterminowość) zależy wyłącznie od wierzyciela i może nastąpić albo jednostronnie, na podstawie wyrażonego przez niego oświadczenia, albo na wniosek dłużnika. Nie ma możliwości ustawowego lub przymusowego umorzenia, a wierzyciel może skorzystać z tego prawa wedle własnego uznania. Dobrze jednak, jeśli taka prośba jest rozsądnie umotywowana (i udokumentowana!) Zwykle taka argumentacja odnosi się do dwóch kwestii: 

 • ważnego interesu dłużnika, czyli poważnych powodów uniemożliwiających spłatę zobowiązania: ciężkiej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej, utracie majątku wskutek zdarzeń losowych itp. 
 • interesu publicznego, czyli konieczności korzystania z pomocy socjalnej państwa będącej jedynym środkiem utrzymania dłużnika. 

Jeśli wierzyciel przychyli się do prośby dłużnika, nie będzie mógł kolejny raz domagać się odsetek, niezależnie od tego, w jaki sposób będzie spłacany pozostały dług. 

Kto może złożyć wniosek o umorzenie odsetek? 

Wniosek o umorzenie odsetek może złożyć dłużnik, którego zobowiązanie uległo przeterminowaniu. Należy skierować go bezpośrednio do pożyczkodawcy.  

Gdzie złożyć wniosek o umorzenie odsetek? 

Wniosek o umorzenie odsetek można przesłać wierzycielowi w formie listownej (najlepiej listem poleconym lub przesyłką kurierską z potwierdzeniem odbioru) lub przekazać go podczas osobistej wizyty w siedzibie instytucji pożyczkowej udzielającej zobowiązania, z którego spłatą zalega dłużnik.  

Jak powinien wyglądać wniosek o umorzenie odsetek? 

Aby wniosek o umorzenie odsetek w ogóle został rozpatrzony przez wierzyciela, musi zawierać określone elementy takie jak: 

 • dane osobowe własne oraz wierzyciela 
 • data wniosku 
 • wyraźną prośbę o umorzenie 
 • datę powstania, rodzaj i historię spłaty zobowiązania (np. umowy pożyczki) 
 • argumentację wraz z potwierdzającymi ją załącznikami 
 • zapewnienie wierzyciela o chęci spłacenia długu i – opcjonalnie – zaproponowanie optymalnego z naszego punktu widzenia terminu i sposobu dalszej spłaty 
 • własnoręczny podpis 

Co zrobić, jeśli wniosek o odrzucenie odsetek zostanie odrzucony? 

Wierzyciel nie ma ustawowego obowiązku umorzenia odsetek i to, czy rozpatrzy wniosek pozytywnie, zależy tylko i wyłącznie od jego dobrej woli. Jeśli się tak nie stanie, osoba zadłużona ma do wykorzystania kilka opcji.  

 1. Skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego, który po zapoznaniu się ze sprawą podpowie, czy posiadający przeterminowane zobowiązanie klient firmy pożyczkowej ma jakiekolwiek szanse, jeżeli złoży wniosek ponownie. Jego pomoc dojdzie jednak do skutku tylko w wypadku, gdy nie dopatrzy się on żadnych uchybień ze strony dłużnika (a to bardzo rzadkie!). 
 2. Zawnioskowanie o przedłużenie terminu spłaty (wielu pożyczkodawców oferuje taką możliwość, jednak w niektórych firmach trzeba zrobić to przed datą uregulowania zobowiązania wskazaną w umowie). 
 3. Prośba o rozłożenie spłaty na raty (wraz z bardziej dogodnym trybem regulowania zobowiązania). 
 4. Konsolidacja zadłużenia (z tego wariantu można skorzystać, jeśli chodzi o więcej niż jedną pożyczkę). 

Bez względu na przyczynę opóźnienia w spłacie wierzyciele zawsze doceniają chęć współpracy ze strony dłużnika. Im również zależy na polubownym rozwiązaniu sprawy, dlatego po odrzuceniu wniosku warto ponownie skontaktować się z pożyczkodawcą i dopytać o dostępne rozwiązania. 

Czy warto złożyć wniosek o umorzenie odsetek? 

Samo złożenie wniosku o umorzenie odsetek oczywiście nie gwarantuje, że wierzyciel przychyli się do zawartej w nim prośby, ale zawsze warto spróbować. Zwłaszcza jeśli może to w istotny sposób wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej. 

Wierzyciele doceniają uczciwość pożyczkobiorców. Działania ze strony dłużnika są dla nich sygnałem, że zależy mu na spłacie zobowiązania. W takiej sytuacji chętniej idą na ustępstwa, dzięki którym sprawę udaje się rozwiązać polubownie. 

Co jeszcze warto wiedzieć o umorzeniu odsetek? 

Umorzenie odsetek to jeden z dostępnych sposobów na obniżenie narastających kosztów niespłaconego w terminie zadłużenia. Warto jednak wiedzieć, że kwestię braku spłaty można rozwiązać wcześniej. Jeśli klient firmy pozabankowej podejrzewa, że może mieć problem z wywiązaniem się z warunków umowy, powinien jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą i zorientować się, z jakich opcji może skorzystać. 

Firmom zależy na tym, by jak najszybciej odzyskać dług. Właśnie z tego powodu wiele z nich posiada w swojej ofercie rozwiązania takie jak przedłużenie terminu spłaty lub rozbicie należności na raty. Im szybciej się z nich skorzysta, tym większe prawdopodobieństwo, że pożyczkodawca odstąpi od naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów. 

Umorzenie odsetek możliwe jest nie tylko w firmie z sektora pozabankowego, ale również w samym banku. Dotyczy również zaległości podatkowych czy płaconych z opóźnieniem składek na ubezpieczenie społeczne. W tych dwóch ostatnich przypadkach formalności wyglądają jednak nieco inaczej. 

Warto wiedzieć

 1. Umorzenie odsetek to rozwiązanie dla osób zadłużonych, które – z różnych powodów – mają problem ze spłatą przeterminowanego zadłużenia.  
 2. Dłużnik, który chce skorzystać z możliwości umorzenia odsetek, musi najpierw złożyć odpowiedni wniosek do wierzyciela, w którym odpowiednio uzasadni swoją prośbę. Taki dokument powinien zawierać również deklarację uregulowania zadłużenia oraz preferowany termin i sposób spłaty. Nie może zabraknąć w nim też danych osobowych i teleadresowych ani podstawowych informacji na temat zobowiązania, którego dotyczy umorzenie. 
 3. Wniosek o umorzenie odsetek trzeba dostarczyć dłużnikowi osobiście, pocztą lub kurierem (najlepiej przesyłką z potwierdzeniem odbioru). 
 4. Wierzyciel nie ma obowiązku rozpatrzenia wniosku (a tym bardziej podjęciu decyzji korzystnej dla dłużnika). 
 5. Jeśli wniosek nie został rozpatrzony lub wierzyciel go odrzucił, dłużnik powinien skontaktować się z nim i ustalić inny sposób rozwiązania problemu. 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można umorzyć odsetki?

  Tak, jest to możliwe. Do umorzenia może dojść na wniosek pożyczkobiorcy, który nie spłacił swojego zobowiązania w wyznaczonym terminie.

 2. Jak uzasadnić wniosek o umorzenie odsetek?

  We wniosku najlepiej podać prawdziwy powód braku terminowej spłaty. Mogą być to okoliczności, które przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej (np. śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata pracy lub zdolności do pracy, zdarzenia losowe takie jak pożar czy powódź).

 3. Czy wierzyciel może zrezygnować z odsetek?

  Wierzyciel nie ma ustawowego obowiązku rezygnowania z doliczania odsetek, jednak mogą one zostać umorzone na wniosek pożyczkobiorcy, gdy wyrazi na to zgodę. W przypadku zobowiązań z odgórnie określonym terminem spłaty ma możliwość odstąpienia od naliczania odsetek ustawowych.

 4. Kiedy można umorzyć odsetki?

  Odsetki mogą zostać umorzone w przypadku, gdy zachodzi tzw. „ważnego interesu dłużnika” (problemy rodzinne, zdrowotne, przyczyny losowe, utrata majątku itp.) lub gdy leży to w interesie publicznym (np. dłużnik utrzymuje się z pomocy socjalnej, a na spłatę musiałyby zostać przeznaczone państwowe pieniądze)

 5. Jak złożyć wniosek o umorzenie odsetek?

  Wniosek o umorzenie odsetek można złożyć osobiście w siedzibie wierzyciela albo przesłać go na adres kontaktowy podany w umowie pożyczkowej listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Ocena: 4.17 (390 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments