star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Średnia krajowa. Ile wynosi obecnie?

obliczanie średniej krajowej

Średnie wynagrodzenie w Polsce budzi sporo kontrowersji. Dość często pojawiają się głosy, że dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) nie pokazują rzeczywistości, ponieważ realnie Polacy zarabiają mniej. Ile obecnie wynoszą przeciętne zarobki w Polsce?

Warto wiedzieć, że średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw podawane przez GUS obejmuje tylko dane z tych firm, które zatrudniają powyżej 9 osób. Dlatego taka informacja nie pokazuje skali zarobków w mniejszych firmach.

Aktualna wysokość średniej krajowej

W lipcu 2019 r. według GUS średnie wynagrodzenie wyniosło 5182,43 zł brutto.

Dla porównania średnia krajowa od stycznia 2019 r. kształtowała się następująco:

  • styczeń 4931,80 zł
  • luty 4949,42 zł
  • marzec 5164,53 zł
  • kwiecień 5186,12 zł
  • maj 5057,82 zł
  • czerwiec 5104,46 zł

Ile realnie zarabiają Polacy?

Rzeczywiste zarobki w Polsce są niższe niż te podawane przez GUS. Dzieje się tak z dwóch powodów:

  • na wyliczenie średniej krajowej większy wpływ mają zarobki Polaków, których wynagrodzenia są wysokie, niż te które oscylują wokół minimalnej krajowej,
  • wyliczenie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obejmuje jedynie firmy powyżej 9 pracowników.

Średnia krajowa a dominanta

Bardziej realny obraz zarobków daje dominanta czyli informacja, która wartość najczęściej występuje w danej próbie. Niestety GUS przedstawia takie dane rzadko, bo co 2 lata.  Ostatnie dane obejmują informacje z października 2016 r. Przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu ogółem brutto w gospodarce narodowej na poziomie 4346,76 zł, dominanta wyniosła 2074,03 zł.

Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn

Z analizy struktury wynagrodzeń za październik 2016 r. według GUS można się dowiedzieć, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było aż o 18,5 % (tj. o 734,50 zł ) wyższe niż kobiet. Niestety do osiągnięcia równouprawnienia w zakresie zarobków jest nam nadal jeszcze daleko.

Dane GUS i PARP

Własne wyliczenia w zakresie średniej krajowej publikuje również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Różnice pomiędzy informacjami tych dwóch instytucji są znaczące. Przykładowo PARP ustaliło, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach aktywnych w 2017 r. wyniosła odpowiednio: 2822 zł, 3981 zł i 4662 zł. Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.

Dla uzyskania pełnego obrazu wysokości wynagrodzeń warto sprawdzać nie tylko wyliczenia GUS, ale też innych niezależnych instytucji. Trzeba też pamiętać, że podawane dane to średnia wartość. Najbardziej miarodajne informacje będzie określać dominanta.

Ocena: 4.30 (83 głosy)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments