star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Spóźnienie w spłacie chwilówki. Co mi grozi?

mężczyzna i puste kieszenie

Wniosek online, brak formalności i szybka decyzja pożyczkowa to niewątpliwe atuty chwilówki. Z drugiej strony nadmierne zadłużanie to pułapka, która prowadzi do trudności w regulowaniu zobowiązań. A opóźnienie w spłacie zadłużenia czy zaprzestanie płatności grozi nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że wśród Polaków w wieku produkcyjnym 30% osób miało co najmniej raz problem z terminową spłatą swojego zobowiązania[1] (np. w 2019 roku było to aż 2 796 707 osób). Wśród przyczyn, które utrudniają uregulowanie raty pożyczki w terminie, najczęściej wymieniane są niespodziewane wydatki, utrata źródła dochodów czy niefrasobliwość pod postacią myślenia w stylu „jakoś to będzie”.  Nieterminowa spłata pożyczki pociąga za sobą szereg konsekwencji. Firmy pożyczkowe zwykle w formularzu informacyjnym na stronie internetowej określają skutki braku płatności – warto je sprawdzić przed podpisaniem umowy.

[1] Aby lepiej zobrazować sytuację, można dodać, że łączna wysokość zobowiązań niespłacanych w terminie w 2019 roku wyniosła 77,7 mld złotych, z kolei średnia kwota niespłacanego zadłużenia na osobę to 27 784 zł.

Odsetki karne

W przypadku opóźnienia w spłacie chwilówki pożyczkodawcy zastrzegają zwykle możliwość naliczenia maksymalnych odsetek karnych. Ich wysokość jest uregulowana w kodeksie cywilnym i liczona według wzoru: wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego + 3%. Jak łatwo policzyć, aktualnie wynosi ona 9% w skali roku[1]. Odsetki karne są naliczane za każdy dzień, już od pierwszego dnia opóźnienia. Wzór, który ma zastosowanie podczas ich obliczania to:

kwota niespłaconego zobowiązania x liczba dni zwłoki w spłacie x stawka odsetek karnych/365 dni w roku

Na tej podstawie łatwo wyliczyć, że opóźnienie w spłacie każdego 1000 zł będzie kosztowało dłużnika 25 groszy dziennie: (1000 x 1 x 0,09)/365 = 0,25. Razem daje to 91,25 zł w skali roku.

To jednak nie wszystkie koszty, jakie będzie musiał on ponieść. Trzeba doliczyć do nich jeszcze prowizję firmy pozabankowej za umożliwienie przedłużenia terminu spłaty. Tutaj zazwyczaj każdy pożyczkodawca ma ustalone własne stawki, które wahają się w przedziale kilkudziesięciu-kilkuset złotych, w zależności od tego, o ile więcej czasu klient chce mieć na uregulowanie zobowiązania. Dokładny koszt takiej opcji można poznać po zalogowaniu się na swój profil klienta w firmie pożyczkowej, w której posiada się zadłużenie lub skontaktowaniu się z jej biurem obsługi klienta.

[1] W momencie powstawania tego artykułu stopa referencyjna NBP wynosiła 6%.

Utrata promocyjnych warunków

Spóźnienie choćby jeden dzień ze spłatą chwilówki oznacza utratę promocyjnych warunków dla osób, które uzyskały pożyczkę za darmo. Oferta darmowej chwilówki jest skierowana do klientów, którzy po raz pierwszy korzystają z usług finansowych danej firmy pożyczkowej. Zwrot kwoty głównej bez żadnych dodatkowych obciążeń jest możliwy tylko dla klientów, którzy uregulują zobowiązanie w terminie. W innym przypadku trzeba się liczyć z koniecznością zapłaty wszystkich standardowych kosztów: odsetek czy prowizji. Dodatkowo pożyczkodawca może naliczyć odsetki karne za każdy dzień zwłoki w spłacie zadłużenia.

Wezwania do spłaty pożyczki – czyli windykacja

Firmy pożyczkowe mogą również rozpocząć działania windykacyjne, które mają “przypomnieć” dłużnikowi o konieczności uregulowania zaległości. W szczególności pożyczkodawca może wysyłać przypomnienia: monity czy upomnienia SMS-em, mailem czy wezwanie do uregulowania należności listem poleconym.

Nowelizacja prawa w zakresie określenia maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, którymi firma pożyczkowa może obciążyć dłużnika, ukróciła nieuczciwe praktyki w zakresie wygórowanych kosztów prowadzonej windykacji. Jednak mimo wszystko cała procedura windykacyjna: przypomnienia o zaległości, monity i upomnienia, nie są przyjemne dla dłużnika.

Niektóre firmy pożyczkowe prowadzą także windykację telefoniczną. Ustalanie warunków spłaty, pytania o termin zwrotu pożyczki, wyjaśnienia dlaczego dług nie został uregulowany w terminie – to typowe tematy rozmów w przypadku zaległości w spłacie chwilówki.

Część firm pożyczkowych decyduje się również na przekazanie windykacji firmie zewnętrznej, co wiąże się z kolejnymi niedogodnościami dla dłużnika – np. wizytą windykatora w miejscu zamieszkania, a dodatkowo oczywiście obciążeniem go kosztami takich działań i doliczeniem ich do przeterminowanego długu.

Wpis do rejestru dłużników

Oprócz działań windykacyjnych pożyczkodawca ma prawo do zgłoszenia nierzetelnego dłużnika do Rejestru Dłużników BIG. Procedura wpisu jest prosta. Wystarczy, że dłużnik będący konsumentem zalega ze spłatą zobowiązania co najmniej 30 dni na kwotę co najmniej 200 zł. Dodatkowo na miesiąc przed zamiarem wpisu dłużnika do rejestru, firma pożyczkowa musi listem poleconym albo do rąk własnych doręczyć wezwanie do spłaty zadłużenia z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych dłużnika do BIG.

Informacja o nieterminowej spłacie, która psuje pozytywną historię kredytową, zostanie również przekazana do Biura Informacji Kredytowej. Rejestr zawiera dokładne informacje o zobowiązaniach finansowych, które zostały zaciągnięte i historię ich spłaty.

Negatywna historia kredytowa może w przyszłości skutecznie utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie pożyczki czy kredytu w przyszłości.

Postępowanie sądowe i komornik

Kolejnym etapem jest skierowanie sprawy przez firmę pożyczkową na drogę postępowania sądowego. Zwykle pożyczkodawcy korzystają z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), które kończy się wydaniem nakazu zapłaty. Brak działania ze strony dłużnika na nakaz zapłaty – czyli brak złożenia odwołania w terminie – otwiera drogę dla komornika. W takim przypadku konsekwencje braku spłaty zadłużenia mogą być bardzo dotkliwe i skończyć się zajęciem wynagrodzenia za pracę, konta bankowego albo nawet zajęciem nieruchomości.

Co zrobić w razie trudności ze spłatą chwilówki?

W przypadku problemów finansowych czy niespodziewanych wydatków, które utrudniają zwrot chwilówki w terminie, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą pożyczkową. Pożyczkodawcy zależy na spłacie zadłużenia, dlatego w jego interesie jest zaproponowanie takich rozwiązań, które pomogą zwrócić pożyczone pieniądze, choćby wiązało się to z opóźnieniem. Pomoc może polegać na zmianie terminu spłaty zadłużenia czy refinansowaniu pożyczki. Ustalenie warunków jest zależne od sytuacji pożyczkobiorcy i ma na celu zapewnienie realnego terminu, w którym spłata zadłużenia przez dłużnika będzie możliwa. Kontakt z pożyczkodawcą w razie kłopotów finansowych pozwoli uniknąć rozpoczęcia procedury windykacyjnej czy wpisu do rejestru dłużników.

Dodatkowe koszty w spłacie chwilówki

Dokładne koszty z tytułu spóźnienia w spłacie chwilówek zależą od polityki konkretnej firmy pożyczkowej. Gdzie szukać takich informacji? Najlepiej w naszym rankingu chwilówek Sowy Finansowej. Wszystkie informacje o kosztach z tytułu spóźnienia znajdują się po kliknięciu w konkretną ofertę w pasek „Szczegółowe informacje”, a następnie w „Opłaty i koszty opóźnienia”. Niektóre firmy starają się pomóc klientowi nie wpaść w tzw. „spiralę zadłużenia” oferując opłaty za wydłużenie terminu spłaty. Przeanalizujemy kilka przykładów, gdzie obecnie można wydłużyć termin spłaty i jakie są to koszty.

Wydłużenie terminu spłaty chwilówki

Vivus. Firma daje szansę na przedłużenie terminu spłaty. W Vivusie można przedłużyć termin spłaty pożyczki o 7, 14 lub 30 dni. Da usługa wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Pożyczka na 1000 zł na 30 dni. Opłaty za przedłużenie spłaty:

przedłużenie pożyczki o 7 dni – 108 zł

przedłużenie pożyczki o 14 dni – 115 zł

przedłużenie pożyczki o 30 dni – 133 zł

Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 61 dni
od 61 dni do 61 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

LendON. Firma LendON dla osób, które nie są w stanie zwrócić pożyczki w określonym terminie proponuje opcję refinansowa pożyczki. Takie działanie wiąże się dodatkowym kosztem. Aby skorzystać z tej opcji, należy wpłacić na konto LendON pieniądze za refinansowanie.

Koszty refinansowania dla pożyczki w wysokości 1 000 zł na 30 dni: 207 zł.

Finbo. Pożyczkodawca umożliwia przedłużenie spłaty pożyczki o 7, 14 lub 30 dni. Oczywiście wiąże się to z dodatkowym kosztem. Dla pożyczki na 1 000 zł na 30 dni płatność jest następująca:

przedłużenie pożyczki o 7 dni – 258 zł
przedłużenie pożyczki o 14 dni – 266 zł
przedłużenie pożyczki o 30 dni – 283 zł

Aby uzyskać opłatę za przedłużenie należy wykonać przelew na konto Finbo. W tytule przelewu należy wpisać numer pożyczki oraz informację o przedłużeniu okresu spłaty zgodną z komunikatem zawartym w wiadomości mailowej wysłanej do pożyczkobiorcy.

Pożyczasz 500
od 500 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,90
RRSO: 313,73%

Kuki. W tej firmie pozabankowej również można przedłużyć termin spłaty zadłużenia o 7, 14 albo 30 dni. Zapłacimy za to:

132 zł – jeśli chcemy mieć 7 dni więcej na spłatę

140 zł – jeśli chcemy mieć 14 dni więcej na spłatę

157 zł – jeśli chcemy mieć 30 dni więcej na spłatę

MiLoan. Podobnie jak w firmach opisanych wyżej, u tego pożyczkodawcy można przedłużyć termin spłaty o 7, 14 lub 30 dni. Koszty poszczególnych wariantów wynoszą:

150 zł – w przypadku przedłużenia terminu spłaty o 7 dni

180 zł – w przypadku przedłużenia terminu spłaty o 14 dni

210 zł – w przypadku przedłużenia terminu spłaty o 30 dni

SuperTysiak. Tutaj koszt przedłużenia terminu spłaty pożyczki wyniesie:

192 zł za każdy pożyczony 1000 zł

Podsumowanie

Chwilówki stały się wyjątkowo popularne dzięki ich łatwej dostępności, braku formalności oraz dzięki bonusom pod postacią darmowej pożyczki. Atuty pożyczek z krótkim terminem spłaty mogą być jednak powodem braku rozwagi przy zaciąganiu zobowiązań, a to w konsekwencji może prowadzić do trudności w terminowej spłacie zadłużenia. Dlatego przed podpisaniem umowy, warto zastanowić się czy maksymalna kwota pożyczki jest niezbędna do realizacji potrzeb czy może wystarczy pożyczyć mniej. Oprócz tego trzeba realnie ocenić swoje możliwości regulowania zobowiązań i założyć, że pod drodze mogą pojawić się nieprzewidziane wydatki, które utrudnią terminową spłatę. W przypadku trudności ze spłatą zobowiązania trzeba skontaktować się z pożyczkodawcą, żeby ustalić sposób działania i uchronić się przed dalszymi konsekwencjami.

Warto wiedzieć

  • Opóźnienie w spłacie chwilówek jest zawsze dość kosztowne
  • Wiedząc że nie spłaci się w chwilówki w terminie, trzeba skontaktować się z firmą pożyczkową i ustalić warunki odroczenia płatności
  • Firmy pożyczkowe najpierw nakładają kary umowne, a dopiero po dłuższym czasie (i nazbieraniu się większej ilości odsetek) kierują sprawę do sądu

  1. Z czym wiąże się opóźnienie w spłacie chwilówki?

    Każda osoba, która nie spłaca swojej pożyczki w terminie, musi liczyć się z konsekwencjami w postaci naliczenia odsetek karnych oraz ewentualnych dodatkowych kosztów w przypadku przekazania sprawy do windykacji, wszczęcia postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Wpis na temat przeterminowanych zobowiązań trafi również do rejestru dłużników i biur informacji kredytowej (np. BIK, ERIF, KRD).

  2. Czy warto przedłużyć termin spłaty chwilówki?

    Gdy tylko pojawia się podejrzenie, że możemy nie być w stanie spłacić zobowiązania w terminie widniejącym w umowie zawartej z firmą pozabankową, powinniśmy od razu skontaktować się z jej przedstawicielem mailowo lub telefonicznie, za pośrednictwem biura obsługi klienta, i poinformować o zaistniałej sytuacji. Nie ma sensu czekać do ostatniego dnia lub wstrzymywać się z tym do momentu, gdy zobowiązanie będzie już przeterminowane, gdyż wtedy na pewno nie uda się nam uniknąć dodatkowych kosztów w postaci karnych odsetek. Wielu pożyczkodawców umożliwia klientom przedłużenie terminu spłaty za odpowiednią opłatą. Jeśli chcemy mieć tego rodzaju bufor bezpieczeństwa, wybierajmy oferty właśnie takich firm.

Ocena: 4.00 (500 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
5 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Anna
Anna
2 lat temu

Witam. Mogę się poradzić?

Małgorzata Malservigi
Admin
Reply to  Anna

Dzień dobry. Naturalnie, postaramy się pomóc.

Roberto22
Roberto22
3 lat temu

Dokładnie tak jak piszecie tu. Nie wyrabiałem się w termienie spłaty :// te 30 dni to jednak szybko i zgodzili się mi wydłużyć termin spłaty. Trzeba było trochę nadpłacić, ale spoko, ważne, że dług uregulowany hehe

Krzysztof
Krzysztof
3 lat temu

Dzień dobry

Barbara Frączyk
Barbara Frączyk
3 lat temu
Reply to  Krzysztof

Dzień dobry. Jak możemy pomóc?