star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Scoring BIK. Jak go obliczyć?

mężczyzna z lupą

Co wpływa na wiarygodność finansową klienta? Czy brak historii kredytowej może mieć wpływ na odmowę udzielenia kredytu? Wyjaśniamy zasady związane z oceną zdolności kredytowej.

Instytucje finansowe pożyczając pieniądze muszą oszacować ryzyko spłaty zadłużenia przez daną osobę. Dlatego tworzą narzędzia mające ułatwić im to zadanie. Jednym z nich jest ocena punktowa wiarygodności klienta czyli scoring BIK.

Co ciekawe najnowsze badania BIK potwierdzają, że Polacy terminowo spłacają swoje zadłużenie. Najwyższą ocenę punktową w przedziale pomiędzy 80 a 100 punktów posiada aż 52 % spłacających swoje zobowiązania czyli około 7 mln osób.

Czym jest scoring BIK?

Scoring BIK to nic innego jak formuła matematyczna, która pozwala na określenie wiarygodności kredytowej klienta. Jest to możliwe poprzez utworzenie profilu kredytobiorcy i porównaniu go do profilu innych klientów spłacających pożyczkę wcześniej. Im wyższe podobieństwo do klientów, którzy spłacali zadłużenie terminowo, tym wyższa punktacja a tym samym większe prawdopodobieństwo uzyskania pożyczki.

Jakie elementy bierze się pod uwagę obliczając scoring BIK?

Dla wyliczenia scoringu brane są pod uwagę różne dane. Ogólnie możemy je podzielić na dwie kategorie: elementy bezpośrednio związane z dotychczasową historią kredytową i inne. Najważniejsze zaliczane do pierwszej grupy informacje to:

terminowość spłaty dotychczasowego zadłużenia – według BIK ma największy wpływ ocenę punktową,

ilość pożyczek zaciąganych w tym samym czasie – pod uwagę bierze się zarówno pożyczki jak i np. limity w koncie osobistym czy posiadanie karty kredytowej,

ilość zapytań o kredyt czy pożyczkę,

staż kredytowy – czyli jak długa jest nasza historia kredytowa.

Pod uwagę brane są również:

– przekroczenia limitu kredytowego,

– okres za jaki zalegamy ze spłatą zadłużenia,

– jak często występują opóźnienia w spłacie (czy jest to jednorazowa sytuacja czy powtarzała się wielokrotnie),

– wysokość kwoty, ze spłatą której się spóźniamy.

Inne czynniki mające wpływ na scoring BIK to takie, na które bardzo często nie mamy wpływu. Choćby wiek. W zależności od tego w jakim wieku inne osoby najbardziej rzetelnie spłacają pożyczki, zdolność kredytowa wraz z kolejnymi urodzinami może się zmienić. Oczywiście wiarygodność kredytowa jest uzależniona również od wysokości dochodów, liczby członków rodziny na utrzymaniu czy miejsca zamieszkania.

Ocena punktowa dzięki zastosowaniu wzoru matematycznego jest obiektywna i dla wszystkich jednakowa. Szczegóły algorytmu odpowiedzialnego za wyliczenia nie są powszechnie znane. Dzięki temu łatwiej zapobiec ewentualnym manipulacjom związanym z wyliczeniami.

Jak przyznawane są punkty w BIK?

Ocena punktowa w BIK obejmuje wartości od 1 do 100. Wysokość scoringu BIK może być inna każdego dnia, jest bowiem uzależniona od bieżących danych przekazywanych do BIK przez banki czy inne instytucje finansowe. Największy wpływ na ocenę punktową ma terminowa spłata zadłużenia w trakcie całej historii kredytowej.

Jako bardziej ryzykowne będzie postrzegane pełne wykorzystywanie możliwości zadłużenia w ramach dostępnego limitu w koncie osobistym czy karty kredytowej. Ważna też jest długa pozytywna historia pożyczkowa, która świadczy o rzetelnej spłacie zadłużenia i tym samym niższym ryzyku finansowym dla banku.

Czy można samodzielnie obliczyć scoring BIK?

W Internecie można znaleźć różne kalkulatory pomagające w obliczeniu scoringu BIK. Trzeba jednak pamiętać, że każda instytucja finansowa może korzystać z różnych modeli scoringowych. Indywidualnie może też określać poziom ryzyka spłaty zadłużenia.

Dla uzyskania wiarygodnej informacji warto zamówić bezpośrednio w BIK raport wraz z oceną wiarygodności kredytowej. Podstawowa wersji, którą można otrzymać raz na 6 miesięcy, jest bezpłatna.

Podsumowanie

Dla lepszej wiarygodności finansowej warto dbać o dobrą historię kredytową w BIK. Nie trzeba bać się pożyczki czy kredytu. Warto jednak zaciągać tylko takie zobowiązania, które bez problemu można spłacić. Posiadanie dobrej historii kredytowej jest wręcz niezbędne w przypadku wystąpienia o kredyt na mieszkanie.

Bank łatwiej udzieli kredytu osobie, o której wie że swoje dotychczasowe zobowiązania regulowała w terminie, niż takiej która nie ma żadnej historii kredytowej.

Na rynku pozabankowym można też znaleźć marki pozabankowe, które w ocenie zdolności kredytowej klienta nie korzystają ze scoringu BIK. Pożyczki bez BIK udzielają następujące firmy:

Pożyczasz 1 000
od 200 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 10 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Pożyczasz 1 000
od 200 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 5 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Pożyczasz 1 000
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 5 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Pożyczasz 1 000
od 500 zł do 1000 zł
Okres 30 dni
od 15 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Ocena: 4.00 (7 głosów)
HIT!
Pożyczasz 1 000
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 5 dni do 45 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 1 000
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 5 dni do 45 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 1 000
od 500 zł do 2000 zł
Okres 30 dni
od 7 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Inne wpisy z tej kategorii

Dodaj komentarz

avatar