star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Przedawnienie długu. Kiedy następuje?

kobieta i mężczyzna przeglądają rachunki

Według raportu Krajowego Rejestru Długów dotyczącego zadłużenia Polaków, aż 2,5 mln osób ma długi opiewające na łączną kwotę 45 milionów złotych. Jeśli jednak o dług nikt odpowiednio długo się nie upomina, jest szansa na uniknięcie jego spłaty. Jakie warunki muszą być spełnione, by nastąpiło przedawnienie długu?

W terminologii prawnej przedawnienie jest terminem określającym zniesienie wszystkich skutków prawnych po upływie określonego czasu od zdarzenia, które te skutki wywołało. Stosuje się je zarówno do przestępstw, jak spraw administracyjnych, czy roszczeń pieniężnych. W związku z tym  przedawnienie długu to nic innego jak prawne uwolnienie dłużnika od obowiązku uregulowania zaległych należności, np. zapłacenia zaległych opłat czynszowych wraz z odsetkami.

Ile czasu musi minąć, by doszło do przedawnienia długu?

To, po jakim czasie przedawnia się dług, zależy od jego rodzaju. Ma to ogromne znaczenie, bo regulują to różne przepisy. W ten sposób okres przedawnienia będzie różny dla:

  • Roszczeń cywilnych

Te opierają się na umowie podpisanej pomiędzy dwoma równymi wobec prawa podmiotami. Regulują to przepisy Kodeksu Cywilnego, a dokładniej art. 118. Mówi on, że termin przedawnienia wynosi sześć lub trzy lata. Pierwszy termin odnosi się do świadczeń na czas nieokreślony. Trzy lata mają zastosowanie wtedy, gdy znamy termin zapłaty za usługę, lub jest ona cykliczna. Do tej grupy możemy zaliczyć usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, kredyty (także karty kredytowe),  czy pożyczki pozabankowe – tak samo pożyczki na raty, jak i zwykłe chwilówki.

  •  Podatków dochodowych

Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po pięciu latach, a wskazuje na to art. 7 § 1 ordynacji podatkowej. Należy jednak uważać na zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem, gdyż te z gruntu prawa się nie przedawniają. Jednakże, po upływie pięciu lat, takie zaległości podatkowe mogą być egzekwowane tylko z nieruchomości lub innego przedmiotu zastawu.

  • Alimentów

Kwestie alimentacyjne reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 137 § 1 mówi, iż przedawnienie w tej sytuacji następuje po upływie trzech lat. Warto przy tym pamiętać, że nie przedawnia się samo prawo do alimentów i w każdej chwili można złożyć wniosek o zasądzenie takowych. Przedawnia się jedynie dług powstały z już przyznanych, ale nie płaconych alimentów.

  • Mandatów

Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń wymienia trzy rodzaje mandatów: gotówkowy, kredytowany oraz zaoczny. Zgodnie z przepisami przedawnieniu ulega tylko drugi z nich, czyli taki, który nakłada na ukaranego obowiązek uiszczenia grzywny w ciągu 7 dni. Powstały w ten sposób dług ulega przedawnieniu po trzech latach. Nieco krótszy czas, bo wynoszący dwa lata, dotyczy mandatów za jazdę bez biletu.

Ważne! W większości przypadków tak zwany bieg przedawnienia nie rozpoczyna się tuż po upływie terminu spłaty zobowiązania. W takiej sytuacji przedawnienie zaczyna się liczyć dopiero z końcem roku kalendarzowego, w którym miała nastąpić zapłata.

Przedawnienie długu w praktyce – jak to wygląda?

Myli się ten, kto uważa, że po upływie kilku lat po zaprzestaniu regulowania swoich zobowiązań dług przestaje istnieć. W praktyce stanie się tak tylko wtedy, gdy obie strony – wierzyciel i dłużnik – nie podejmą żadnych działań prowadzących do spłaty należności.

Zgodnie z prawem bieg przedawnienia może być wielokrotnie przerywany i w konsekwencji naliczany od początku. Bieg przedawnienia przerywają:

  • rozpoczęcie mediacji, postępowanie przed sądem lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
  • każda czynność dłużnika, będąca faktycznym lub dorozumianym przyznaniem się do istnienia długu.

Co to oznacza? Weźmy za przykład zaleganie ze spłatą pożyczki. Jeżeli przestaniemy ją płacić, instytucja pożyczkowa z pewnością zacznie domagać się jej spłaty. Zacznie od windykacji polubownej, a skończy na sądowej, co sprawi, że okres przedawnienia zacznie liczyć się on nowa. Gdy w jakikolwiek sposób odpowiemy na monit, zwrócimy się do wierzyciela o rozłożenie długu na raty, zapłacimy choć drobną kwotę na poczet długu, czy poprosimy o umorzenie odsetek – bieg przedawnienia zostanie przerwany ponownie.

Przedawnionych długów nie trzeba spłacać, ale wierzyciel, korzystając z niewiedzy dłużnika, może domagać się ich uregulowania. Jeśli założy on sprawę w sądzie, dłużnik będzie musiał wnieść zarzut przedawnienia. Sąd nie stwierdzi go bowiem z urzędu, a tylko na wniosek dłużnika. Do czasu potwierdzenia przedawnienia przez sąd, dłużnik nie musi jednak podejmować żadnych działań, ani tym bardziej niczego płacić.

Pamiętajmy o swoich prawach

Niektóre nieuczciwe firmy windykacyjne stawiają na nękanie dłużnika i uporczywe domaganie się spłaty, licząc na to, że w końcu uda się wyegzekwować przedawnioną należność. Zawsze więc prośmy o dokumenty potwierdzające istnienie zadłużenia i dowody na to, że bieg przedawnienia nie został przerwany, a w razie dalszych problemów możemy zgłosić się do rzecznika praw konsumenta lub Rzecznika Finansowego. Nie zapominajmy jednak o tym, że do przedawnienia dochodzi naprawdę rzadko – warto więc regulować swoje zobowiązania, zamiast liczyć na to, że być może uda się anulować dług.

Nie ma jeszcze głosów
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 400 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 65 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 1500 zł
Okres 30 dni
od 7 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy