star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Czy pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczki?

zawarcie umowy pożyczki

Firmy pożyczkowe, w przeciwieństwie do banków, stawiają swoim klientom niewielkie wymagania i ograniczają niezbędne formalności do minimum. Nie oznacza to jednak, że pożyczkobiorca powinien korzystać z tego typu produktów finansowych zupełnie beztrosko, bo nierozsądne zaciągnięcie długu może skończyć się wypowiedzeniem umowy pożyczki przez wierzyciela.

Każdy konsument,  który zaciąga zobowiązanie finansowe, ma prawo wycofać się z podjętej decyzji w ciągu 14 dni od daty podpisania dokumentów. Trzeba jednak mieć świadomość, że prawo chroni również firmę pozabankową, dając jej w pewnych sytuacjach możliwość zerwania umowy z pożyczkobiorcą.

Kiedy pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczki?

Rynek pozabankowy jest przychylny niemal wszystkim klientom ubiegającym się o pożyczkę. Szybka, niewymagająca i sprawna procedura, którą można przeprowadzić online, a także deklaratywny charakter większości oświadczeń sprawiają, że niektórzy klienci pozwalają sobie nieco podkoloryzować ich sytuację finansową. Nie zdają sobie jednak przy tym sprawy, że poprzez niewinne kłamstewka podcinają gałąź, na której siedzą. Jeśli bowiem wierzyciel zorientuje się, że pożyczkobiorca podał we wniosku fałszywe informacje, natychmiast zerwie z nim umowę.

Zgodnie z art. 722. kodeksu cywilnego pożyczkodawca ma prawo odstąpić od umowy, a także odmówić wydania pożyczki, jeśli uzna, że klient nie jest w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania finansowego ze względu na trudną sytuację majątkową, o której nie poinformował firmy podczas procesu wnioskowania. Wierzyciel może zerwać umowę również wtedy, gdy mimo upomnień, pożyczkobiorca nie spłaca zadłużenia.

Umowa pożyczkowa zawiera wszystkie zapisy uprawniające do jej wypowiedzenia. Zanim klient podejmie ostateczną decyzję o zaciągnięciu pożyczki, powinien dokładnie zapoznać się z treścią dokumentu, który podpisuje.  

Kiedy pożyczkodawca nie może zerwać z nami umowy?

mężczyzna z długami

Firma pozabankowa nie ma prawa wypowiedzieć pożyczki przede wszystkim wtedy, gdy klient systematycznie spłaca zadłużenie. Natomiast, kiedy pożyczkodawca posiada podstawy prawne do zerwania umowy, nie może zrobić tego w sposób nagły. Żądanie natychmiastowej spłaty długu mogłoby być opłakane w skutkach dla pożyczkobiorcy.

Dlatego zgodnie z zasadami współżycia społecznego wierzyciel najpierw powinien upomnieć klienta, dać mu możliwość uregulowania zaległości, a gdy i to nie przyniesie skutku, może rozwiązać umowę.

Co się stanie, jeśli pożyczkodawca wypowie nam umowę?

Po wypowiedzeniu umowy klient zobowiązany jest do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami. Zwykle na uregulowanie zadłużenia pożyczkobiorca ma 30 dni. Jeśli nie spłaci należności w terminie, najpewniej wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne z udziałem komornika.

Warto mieć na uwadze fakt, że każde wypowiedzenie umowy skutkuje wpisami do baz dłużników, które narażają na szwank reputację finansową pożyczkobiorcy.

Kiedy klient może odstąpić od umowy pożyczki?

Zdarza się, że klient podejmie pochopną decyzję, zaciągając pożyczkę, która nie spełnia jego oczekiwań lub której nie będzie w stanie spłacić. W takiej sytuacji ma prawo skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim każdy pożyczkobiorca ma możliwość zrezygnowania z pożyczki bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu podpisania dokumentów. Klient nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Aby wycofać się z pożyczki, wystarczy złożyć oświadczenie, którego treść powinna być dołączona do umowy.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy pożyczki?

Odstąpienie od umowy to przywilej, który nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, firma pozabankowa nie ma prawa żądać od klienta żadnych dodatkowych kosztów w związku ze zrezygnowaniem z pożyczki. Kiedy pożyczkobiorca wycofa się z umowy, musi zwrócić wyłącznie kwotę zadłużenia wraz z odsetkami, które narosły w okresie dysponowania środkami. Ale bez obaw, w ciągu 14 dni odsetki nie zdążą stać się dotkliwą sumą.

Odstąpienie od umowy a reklamacja

Odstąpienie od umowy i reklamacja to dwie zupełnie inne rzeczy. Rezygnując z pożyczki, klient zrywa umowę podpisaną z firmą pozabankową. Ma do tego prawo przez 14 dni od momentu zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Nie musi się tłumaczyć, ani uzasadniać swojej decyzji. Reklamacji dokonuje natomiast klient, który uważa, że zaciągnięta pożyczka jest inna, niż określa to umowa.

Naliczanie wyższych kosztów, zbyt późny przelew pieniędzy, brak możliwości przedterminowej spłaty zadłużenia – to tylko niektóre możliwe przyczyny stanowiące podstawę do reklamowania pożyczki. Jeśli zastrzeżenia pożyczkobiorcy okażą się słuszne, firma zobowiązana jest do podpisania nowych warunków umowy. Na rozpatrzenie reklamacji wierzyciel ma 30 dni.

Warto wiedzieć:

1. Jeśli klient wnioskujący o pożyczkę zatai informacje dotyczące jego sytuacji finansowej lub poda dane niezgodne z prawdą, musi liczyć się z tym, że wierzyciel może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy.

2. Firma pozbankowa może zerwać umowę z klientem, który – mimo upomnień – nie reguluje zaciągniętego zadłużenia.

3. Każdy pożyczkobiorca ma prawo wycofać się z pożyczki w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów. Nie wiąże się to z żadnymi sankcjami finansowymi.

4. Jeśli okaże się, że zaciągnięta pożyczka jest niezgodna z zapisami w umowie, klient może ją bez przeszkód reklamować. Firma pożyczkowa ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.

  1. Czy pożyczkodawca może zerwać umowę w sposób nagły?

    Nie. Firma pożyczkowa najpierw powinna upomnieć klienta, który zalega z płatnościami. Jeśli ponaglenie nie poskutkuje, dopiero wtedy może wypowiedzieć umowę.

  2. Czy w przypadku zerwania umowy pożyczki przez wierzyciela klient musi natychmiast zwrócić kwotę zadłużenia?

    Na zwrot zaciągniętej kwoty pożyczki klient ma zwykle 30 dni. Wierzyciel nie ma prawa wymagać zwrotu pieniędzy z dnia na dzień.

  3. Kiedy pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy?

    Każdy klient firmy pożyczkowej może swobodnie zrezygnować z zaciągniętego zadłużenia. Musi jednak dotrzymać terminu 14 dni od chwili podpisania dokumentów.

Ocena: 3.93 (30 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments