star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Pożyczki z gwarantem – kto to jest gwarant i jak nim zostać?

ludzie podający sobie ręce

Na rynku pozabankowym znajdzie się rozwiązanie niemal dla każdego. Nawet jeśli aktualna sytuacja finansowa klienta nie pozwala mu pożyczyć pieniędzy na „tradycyjnych” warunkach, to może on otrzymać wsparcie w inny sposób. Musi tylko przedstawić odpowiednie zabezpieczenie.

Dla firm pożyczkowych kluczowym parametrem jest zdolność kredytowa klienta oraz jego wiarygodność finansowa. Jeśli któryś z tych czynników „kuleje”, to wniosek o pożyczkę zostanie najprawdopodobniej odrzucony. Możliwe są też gorsze warunki oferty.

Rynek pożyczkowy jednak jest bardzo szeroki. Dlatego osoby, które nie mogą pochwalić się nieskazitelną historią finansową, najczęściej nie pozostaną bez pomocy. Dla takich klientów przygotowano produkty finansowe nieco innego rodzaju. Jednym z nich jest właśnie pożyczka z gwarantem.

Kto to jest gwarant?

Określenie „gwarant” jest szczególnie częste na rynku pożyczkowym. Warto wiedzieć, że pod tą nazwą kryje się po prostu dobrze znany poręczyciel (żyrant). Z poręczeniem mamy do czynienia również w przypadku kredytów udzielanych przez banki oraz SKOK-i. Niezależnie od tego, jaka instytucja udziela kredytu (bank, SKOK, firma pozabankowa), zasady odpowiedzialności poręczyciela będą podobne. Mianowicie taka osoba gwarantuje spłatę zobowiązania w razie niewypłacalności głównego dłużnika (kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy).

Jak widać, status gwaranta (poręczyciela/żyranta) wiąże się z dużą odpowiedzialnością. A więc można zadać sobie pytanie, jakie zyski płyną z bycia gwarantem. Odpowiedź jest negatywna, bo nie ma żadnych korzyści dla gwaranta poza tymi, które wiążą się z możliwością wyświadczenia komuś przysługi. Właśnie dlatego gwarantami najczęściej są członkowie rodziny lub dobrzy znajomi. Inne osoby po prostu nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności finansowej, za którą nie idą żadne korzyści. Odpowiedzią na ten problem jest istnienie tzw. gwarantów instytucjonalnych, których opisujemy w kolejnym akapicie.

Pożyczka z gwarantem – na czym polega?

Najprościej mówiąc, pożyczka z gwarantem to oferta, w ramach której musimy zapewnić zabezpieczenie naszej pożyczki w postaci poręczenia osoby trzeciej. W przypadku firm pozabankowych, nie zawsze trzeba takiego gwaranta szukać na własną rękę. Czasami wymaganego poręczenia udziela firma współpracująca z naszym pożyczkodawcą (mówimy wtedy o gwarancie instytucjonalnym).

Jeśli jednak gwaranta wybieramy samodzielnie (tzw. gwarant indywidualny), to musimy zwykle zyskać akceptację pożyczkodawcy i dopełnić kilku dodatkowych formalności. Najważniejszy jest jednak fakt, że każdy, kto zdecyduje się być naszym gwarantem, bierze na siebie obowiązek spłaty pożyczki w momencie, kiedy my przestaniemy regulować zaciągnięte zobowiązanie.

Dla kogo jest pożyczka z gwarantem?

Pożyczka z gwarantem nie jest produktem finansowym, który wybiera bardzo wiele osób. Wynika to między innymi z faktu, że coraz trudniej znaleźć gwaranta (poręczyciela). Wraz z rosnącą świadomością finansową społeczeństwa, wiedza na temat odpowiedzialności poręczycieli staje się coraz bardziej powszechna. Dodatkowy problem polega na tym, że o pożyczki z gwarantem często chcą wnioskować osoby znajdujące się w niezbyt dobrej sytuacji finansowej. Takim dłużnikom jeszcze trudniej jest znaleźć osobę, która za nich poręczy do pełnej wysokości nowego długu.

Jeżeli jednak osoba zamierzająca zaciągnąć pożyczkę z gwarantem znajdzie odpowiedniego poręczyciela, to jej sytuacja będzie całkiem dobra. Obecność żyranta zapewnia bowiem lepsze warunki pożyczenia pieniędzy albo nawet decyduje o możliwości otrzymania pożyczki. Warto zdawać sobie sprawę, że pożyczki z gwarantem często są ostatnią nadzieją dla zadłużonych klientów.

Ile można dostać w ramach pożyczki z gwarantem?

Kwota pożyczek z gwarantem jest określana indywidualnie. Zależy ona w dużej mierze od możliwości finansowych indywidualnego gwaranta i jego skłonności do poręczenia długu o danej kwocie. W tym kontekście warto pamiętać, że indywidualne poręczenie jest głównym zabezpieczeniem pożyczek z gwarantem. W przypadku gwarancji instytucjonalnej, większe znaczenie ma zdolność pożyczkowa wnioskodawcy. Pomimo gwarancji instytucjonalnej, dużej kwoty (np. 20 000 zł) nie otrzyma osoba posiadająca nieregularne dochody albo mocno zadłużona.

Czy pożyczkę z gwarantem można otrzymać online?

Pożyczki z gwarantem indywidualnym zwykle wymagają dodatkowych formalności i sprawdzenia sytuacji finansowej poręczyciela. Właśnie dlatego trudno jest ich udzielać w trybie całkowicie internetowym. Firmy udzielające opisywane pożyczki, co najwyżej pozwalają na pozostawienie danych kontaktowych przyszłego klienta poprzez formularz internetowy. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja dotycząca pożyczek z gwarantem instytucjonalnym. W przypadku takich zobowiązań, gwarancja jest udzielana niejako automatycznie przez firmę znaną pożyczkodawcy. Dlatego łatwiej można załatwić sprawę online. Problem polega na tym, że pożyczki z instytucjonalnym gwarantem są rzadkie.

Kto może poręczyć pożyczkę?

poręczenie pożyczki

Wymagania co do osób poręczających pożyczkę mogą różnić się w zależności od pożyczkodawcy. Są jednak wspólne cechy, którymi powinien charakte

ryzować się każdy gwarant. Najważniejsze z nich to odpowiednia zdolność kredytowa i wiarygodność finansowa pozwalająca takiej osobie sprostać warunkom zobowiązania finansowego. Dobrze widziane będzie również posiadanie majątku osobistego np. w postaci własnej nieruchomości, która może stanowić dodatkowe zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

Pożyczkodawcy mogą również samodzielnie decydować o takich kwestiach, jak dopuszczalny wiek gwaranta, czy też konieczność jego zamieszkiwania na terenie Polski. Szczegółowe zasady akceptacji gwaranta powinny znajdować się w dokumentach pożyczki.

Pożyczka z gwarantem a formalności

Gwaranta wskazujemy zwykle już na etapie wnioskowania o pożyczkę. Pytania o poręczyciela mogą pojawić się jako integralna część wniosku, bądź na osobnym formularzu. W przypadku wyboru gwaranta indywidualnego, wskazana przez nas osoba musi podpisać specjalną umowę gwarancji. Co więcej, niektórzy pożyczkodawcy wymagają, aby umowa ta została sporządzona w obecności notariusza albo innych świadków (sygnatariuszy).

Dodatkowo potrzebna będzie kopia dowodu osobistego osoby poręczającej pożyczkę. Pożyczkodawca może również poprosić o załączenie np. wyciągu z konta bankowego należącego do gwaranta albo o dostarczenie kopii dowodów osobistych świadków zawarcia umowy gwarancji. Podpisana osobiście przez poręczyciela gwarancja, musi następnie zostać doręczona pożyczkodawcy. Dopiero spełnienie tych wymogów uruchomi procedurę pożyczkową.

Pożyczki z gwarantem – gdzie je znajdziesz?

Tak jak już wspomnieliśmy, pożyczki z gwarantem ze względu na swoją specyfikę zwykle nie są oferowane w 100% online. Właśnie dlatego nasza porównywarka specjalizująca się w pożyczkach internetowych, aktualnie nie proponuje żadnej pożyczki z gwarantem. Możemy natomiast zaoferować kilkanaście pożyczek dla osób znajdujących się w złej sytuacji finansowej. Wszystkie zaprezentowane poniżej pożyczki cechują się brakiem wymaganych zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu.

100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Pożyczasz 500
od 500 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 125
RRSO: 1 410,33%
Pożyczasz 1 600
od 1600 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 257,28
RRSO: 513,59%
Pożyczasz 500
od 500 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 125
RRSO: 1 410,33%
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 500 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 125
RRSO: 1 410,33%
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 200 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 10 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Wymagania wobec gwaranta oraz wobec pożyczkobiorcy

Osoba zaciągająca pożyczkę z gwarantem, powinna mieć co najmniej 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Warto wiedzieć, że pożyczkodawca może ustalić własne ograniczenia wiekowe, które będą bardziej restrykcyjne (przykład: wiek klienta od 20 lat do 70 lat). Zwykle wymagane jest też posiadania stałego adresu zamieszkania na terenie Polski i regularnego dochodu.

Wszystkie powyższe wymagania dotyczą również gwaranta indywidualnego. Niektórzy pożyczkodawcy oczekują, że taki poręczyciel ma większe dochody niż sam kredytobiorca i/lub może udokumentować posiadanie jakiejś nieruchomości. Dom, lokal lub niezabudowany grunt stanowi dobre zabezpieczenie pożyczki.

Pożyczka z gwarantem – wady i zalety

Największą zaletą pożyczki z gwarantem jest oczywiście możliwość otrzymania pieniędzy przez osobę, która w innym przypadku prawdopodobnie nie pożyczyłaby wnioskowanej sumy. Taki dłużnik czasem musi się jednak mocno natrudzić, żeby znaleźć odpowiedniego gwaranta. Warto również zdawać sobie sprawę, że gwarant po zapłaceniu pożyczki zwykle będzie mógł domagać się od pożyczkobiorcy zwrotu części poniesionych kosztów. Mówią o tym przepisy kodeksu cywilnego.

Kiedy wziąć pożyczkę z gwarantem?

Pożyczka z gwarantem to produkt, z którego tak naprawdę może skorzystać każdy. Zwykle na takie rozwiązanie zwracają uwagę osoby, którym zdolność kredytowa nie pozwala na wybór innych produktów kredytowych. Pożyczka z gwarantem może jednak zainteresować również tych, którzy mają stabilną sytuację finansową i chcą pożyczyć większą kwotę bez mnóstwa formalności. Kluczowe jest tutaj jednak znalezienie osoby, bądź też instytucji, która udzieli nam stosownego poręczenia.

Chwilówka na 500+ - gdzie jej szukać?

Podsumowując

Instytucja gwaranta (żyranta) w naszym kraju nie cieszy się niestety zbyt dobrą sławą. Musimy pamiętać, że wybór tego rozwiązania to spora odpowiedzialność. Jeśli nie dotrzymamy warunków umowy, to osoba, która zdecydowała się nam pomóc, zostanie obciążona naszymi długami. To z kolei może prowadzić do wielu nieprzyjemnych sytuacji. Stąd tak trudno znaleźć kogoś, kto zgodzi się zostać gwarantem. Jeśli już znajdziemy odpowiednią osobę, wniosek o pożyczkę z gwarantem składajmy dopiero wtedy, gdy mamy całkowitą pewność, że poradzimy sobie ze spłatą zobowiązania.

Ocena: 3.93 (163 głosy)
avatar
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 1500 zł
Okres 30 dni
od 7 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 200 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 10 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Inne wpisy z tej kategorii

0 0
Article Rating
guest
0 komentarzy

0
()
x