star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Pożyczki z gwarantem – kto to jest gwarant i jak nim zostać?

ludzie podający sobie ręce

Z ofert firm pozabankowych pod pewnymi warunkami mogą korzystać także osoby o nie najlepszej historii kredytowej. Jednym z nich jest znalezienie poręczyciela i skorzystanie z pożyczki z gwarantem. Czy to dobra opcja na finansowy ratunek?

W życiu pojawiają się różne okoliczności, a do poradzenia sobie z częścią z nich niezbędny jest zastrzyk dodatkowej gotówki. Jeśli sytuacja finansowa uniemożliwia np. wnioskowanie o pożyczkę w firmie pozabankowej, jakimś wyjściem może okazać się uzyskanie zabezpieczenia w postaci gwaranta i pożyczenie potrzebnej kwoty. Choć nie jest to rozwiązanie pozbawione pewnych obciążeń, w niektórych przypadkach może być bardzo korzystne.

Kim jest gwarant?

Gwarant to osoba, która potwierdza możliwość spłaty zobowiązania finansowego zaciągniętego przez pożyczkobiorcę, tym samym biorąc odpowiedzialność za dług. W sytuacji, gdy pożyczkobiorca przestanie regulować raty, poręczyciel będzie musiał dokonać płatności za niego.

Zatem to właśnie gwarant stanowi główne zabezpieczenie dla firmy udzielającej pożyczki. W przypadku czarnego scenariusza zakładającego, że pożyczkobiorca przestanie spłacać pożyczkę, to właśnie gwarant będzie musiał wziąć na siebie regulowanie kolejnych rat. To duże zobowiązanie, dlatego najczęściej poręczycielem zostaje krewny lub bliski znajomy dłużnika, jednak nie jest to wymóg. Formalnie jednak może nim zostać każdy, kto spełnia warunki określone przez wierzyciela. 

Na czym polega pożyczka z gwarantem?

Pożyczka z gwarantem polega na zaciągnięciu zobowiązania finansowego z dodatkowym zabezpieczeniem, którym jest gwarant. Posiadanie poręczyciela umożliwia otrzymanie pożyczki osobom, które są już zadłużone, posiadają negatywną historię kredytową lub jest prowadzona wobec nich egzekucja komornicza.

Ten rodzaj produktu finansowego jest również dedykowany osobom bezrobotnym, mającym zbyt niskie dochody lub nieposiadającym możliwości wykazania zarobków. Podczas procedury ubiegania się o pożyczkę, to gwarant poddawany jest szczegółowej weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej i to on musi posiadać nienaganną oraz w pełni stabilną sytuację finansową. Takie rozwiązanie stosowane jest przede wszystkim przy pożyczce prywatnej. Pożyczka z poręczycielem w firmie pozabankowej wymaga sprawdzenia zdolności kredytowej zarówno pożyczkobiorcy, jak i gwaranta.

Kto może poręczyć pożyczkę? 

Szczegółowe warunki, które musi spełniać gwarant, ustala wierzyciel. Zdecydowanie najważniejsza jest jednak zdolność kredytowa – czyli zdolność do terminowej spłaty zobowiązania. Gwarant musi być w stanie uregulować poręczaną kwotę pożyczki, w przeciwnym razie nie byłby żadnym zabezpieczeniem dla firmy, która zgodzi się jej udzielić. 

Podczas weryfikacji poręczyciela sprawdzana jest wysokość jego dochodów, posiadanie innych zobowiązań finansowych, forma zatrudnienia, koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, wykształcenie oraz wiek. Nie obejdzie się również bez przeanalizowania historii kredytowej, która powinna być klarowna i nienaganna. 

Jakiekolwiek negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej, Krajowym Rejestrze Długów oraz Biurze Informacji Gospodarczej mogą szybko dyskwalifikować poręczyciela, podobnie jak wszelkie zajęcia komornicze. Zdarza się, że od gwaranta wymaga się także posiadania nieruchomości, która ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie spłaty długu. 

Jakie prawa i obowiązki ma gwarant? 

Główne obowiązki gwaranta to: 

 • Spłata zobowiązania (łącznie z odsetkami za opóźnienie) w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie tego zrobić (gwarant zobowiązuje się do tego w formie pisemnej) 
 • Posiadanie odpowiedniej zdolności do spłaty zadłużenia w razie takiej potrzeby 

Do jego praw należy z kolei: 

 • Prawo do uzyskania informacji na temat pożyczki (aktualne saldo, terminy spłat, terminowość regulowania zobowiązania przez dłużnika) 
 • Możliwość wyegzekwowania od dłużnika wpłaconych za niego kwot na drodze sądowej (jest to tzw. roszczenie regresowe, na mocy którego gwarant może zażądać zwrotu poniesionych kosztów od osoby, której poręczył pożyczkę; ulega ono przedawnieniu po 10 latach od spłacenia pożyczki przez gwaranta (3 latach, jeśli ma związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez głównego pożyczkobiorcę) 
 • Prawo do zawarcia umowy zabezpieczenia z osobą, której zgadza się poręczyć pożyczkę (jego przedmiotem może być np. wartościowy przedmiot lub inna ruchomość). 

Kto może wziąć pożyczkę z gwarantem? 

O pożyczkę z gwarantem może ubiegać się praktycznie każdy, kto ukończył 18. rok życia i jest obywatelem Polski. Przede wszystkim, rzecz jasna, starają się o nią osoby, które nie mają możliwości samodzielnego zaciągnięcia zobowiązania finansowego ze względu na brak zdolności kredytowej. 

Posiadanie poręczyciela stanowi dla nich jedyną szansę na pożyczenie pieniędzy. Należy jednak pamiętać, że z tego rodzaju zobowiązania nie powinny korzystać osoby zupełnie niewydolne finansowo. Zwiększa się bowiem prawdopodobieństwo, że wpadną w spiralę długów i obciążą swojego gwaranta, narażając jego majątek. 

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać pożyczkę z gwarantem? 

Zaciągnięcie pożyczki z gwarantem wiąże się z koniecznością dopilnowania większej ilości formalności niż w przypadku tradycyjnego zobowiązania. Wymagana jest bowiem większa ilość dokumentów, a także szczegółowe informacje dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela. Jednak cała procedura jest przystępna i nie sprawia większych kłopotów. 

Po wypełnieniu wniosków online następuje ich weryfikacja.  

Następnie firma kontaktuje się telefonicznie z pożyczkobiorcą oraz jego gwarantem, którzy proszeni są o potwierdzenie chęci zaciągnięcia zobowiązania. Jeśli podczas rozmowy nie pojawiają się niespodziewane problemy, po podjęciu ostateczniej decyzji przez firmę, przyznana kwota pożyczki powinna pojawić się na koncie w ciągu 48 godzin. 

Warto podkreślić, że pieniądze mogą zostać przekazane pożyczkobiorcy w gotówce, albo na konto poręczyciela, co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem dla dłużnika, którego rachunek bankowy może być zajęty przez komornika. 

Ile można pożyczyć? 

W przeciwieństwie do tradycyjnych chwilówek oferowanych na rynku pozabankowym, pożyczka z gwarantem pozwala ubiegać się o znacznie wyższe kwoty. Oczywiście wysokość finansowania różni się w zależności od oferty i w dużej mierze zależy od stabilności finansowej gwaranta. Wiele firm już na wstępie zakłada bowiem, że to poręczyciel, prędzej czy później, będzie spłacał pożyczone pieniądze. 

Ile kosztuje pożyczka z gwarantem? 

Na koszty pożyczki z gwarantem składają się elementy takie jak: 

 • oprocentowanie, 
 • prowizja za udzielenie, 
 • wszelkie koszty dodatkowe (np. opłata przygotowawcza). 

Jako że tego rodzaju zobowiązanie jest zazwyczaj zaciągane przez osobę, której sytuacja finansowa może budzić wątpliwości, jego koszty będą odpowiednio wyższe niż w przypadku typowych szybkich pożyczek online. Każdy pożyczkodawca, który profesjonalnie zajmuje się udzielaniem pożyczek, jest jednak zobowiązany do przestrzegania maksymalnych limitów kosztów zawartych w Ustawie o kredycie konsumenckim. 

Czy pożyczkę z gwarantem można otrzymać przez internet? 

Tak. Istnieje możliwość załatwienia wszystkich formalności związanych z zaciągnięciem pożyczki z gwarantem online. Pożyczkobiorca zazwyczaj musi wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej, podając również dane gwaranta, który następnie otrzyma link do formularza dedykowanego bezpośrednio jemu. Po wstępnej weryfikacji firma pozabankowa kontaktuje się telefonicznie zarówno z dłużnikiem, jak i jego poręczycielem, zatem cała procedura odbywa się online oraz podczas rozmowy telefonicznej. 

Jakie są wady i zalety pożyczki z gwarantem? 

Chociaż pożyczka z gwarantem może okazać się dla niektórych korzystnym rozwiązaniem, oczywiście nie jest pozbawiona wad. 

Najważniejsze zalety pożyczki z gwarantem: 

 • Opcja finansowania dla osób, które nie mają szans na uzyskanie pożyczki bez poręczenia. 

Wśród wad pożyczki z gwarantem można wymienić: 

 • Konieczność znalezienia odpowiedniej osoby, która mogłaby zostać gwarantem. 
 • Wyższe koszty niż w przypadku tradycyjnych pożyczek internetowych. 
 • Wysokie wymagania wobec gwaranta. 
 • Ryzyko obciążenia gwaranta koniecznością spłaty. 
 • Więcej formalności niż w przypadku tradycyjnej pożyczki. 

Kto udziela pożyczek z gwarantem? 

Pożyczka z gwarantem to produkt dostępny czasem w firmach pozabankowych. Z pożyczką z poręczycielem można spotkać się również w banku. Dodatkowo z żyrowaniem pożyczki można spotkać się również w przypadku zobowiązań zaciąganych w pracy np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

Jakie są alternatywy dla pożyczki z gwarantem? 

Pożyczka z gwarantem to rozwiązanie, po które najczęściej sięgają osoby bez odpowiedniej zdolności kredytowej. Często to dla nich przysłowiowa ostatnia deska ratunku, a w związku z tym mają dość mocno ograniczone pole manewru. Inne opcje, które mogą rozważyć to: 

 • Pożyczka od rodziny lub bliskich (najprawdopodobniej bez dodatkowych formalności i oprocentowania, ale za to z ryzykiem pogorszenia wzajemnych stosunków w razie problemów ze spłatą). 
 • Pożyczka na weksel (która jednak nie jest zbyt bezpieczną formą pożyczania pieniędzy). 

Warto wiedzieć

 1. Pożyczka z gwarantem jest korzystna i bezpieczna wyłącznie wtedy, gdy terminowa spłata rat nie stanowi problemu dla pożyczkobiorcy. 
 2. Oprócz osób, które tkwią w kłopotach finansowych, pożyczka z gwarantem będzie dobrym wyjściem dla tych, którzy nie posiadają umowy o pracę, przez co nie mogą udokumentować własnych dochodów. Takie oferty dotyczą jednak tylko pożyczek prywatnych. 
 3. Pożyczka z gwarantem nie wymaga od pożyczkobiorcy dużej zdolności kredytowej. To gwarant stanowi główne zabezpieczenie spłaty zobowiązania dla wierzyciela. Dlatego mogą się o nią ubiegać praktycznie wszyscy – nawet osoby zadłużone, które widnieją w rejestrze dłużników, a ich historia kredytowa pozostawia sobie wiele do życzenia. Nie musi to być jednak regułą. Gwarant może też stanowić dodatkowe zabezpieczenie dla pożyczkodawcy przy wniosku o wyższą pożyczkę, kiedy pożyczkobiorca posiada odpowiednią zdolność kredytową. 
 4. Wszelkie formalności związane z zaciągnięciem pożyczki z gwarantem można załatwić online. Po pozytywnej weryfikacji wniosków firma kontaktuje się
  telefonicznie z pożyczkobiorcą i jego poręczycielem w celu potwierdzenia danych. Po upływie maksymalnie 48 godzin następuje przelew gotówki na konto wierzyciela.
   

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy gwarant musi posiadać nieruchomość?

  Wszystko zależy od indywidualnych wymagań wierzyciela. Zdarza się, że poręczyciel musi posiadać nieruchomość, aby stanowić wystarczające zabezpieczenie dla firmy udzielającej pożyczki. Nie jest to jednak reguła.

 2. Czy osoba, której konto zajął komornik może dostać pożyczkę z gwarantem?

  Zajęcia komornicze może ale nie musi mieć wpływu na udzielenie pożyczki z gwarantem. Tego rodzaju sytuacja jest jednak wyjątkowo niebezpieczna dla poręczyciela, który praktycznie godzi się na spłatę zobowiązania za niewypłacalnego pożyczkobiorcę. Firma pożyczkowa, która działa zgodnie z regułami określonymi w przepisach ma obowiązek sprawdzenia czy pożyczkobiorca posiada odpowiednią zdolność kredytową.

 3. Czy gwarantem musi być krewny pożyczkobiorcy?

  Nie. Gwarantem może być każdy, kto spełni warunki określone przez firmę pozabankową. Pokrewieństwo nie jest wymagane.

 4. Czy osoba widniejąca w KRD ma szansę otrzymać pożyczkę z gwarantem?

  Raczej tylko w przypadku pożyczek prywatnych i o ile znajdzie osobę, która będzie w stanie poręczyć spłatę takiego zobowiązania.

Ocena: 3.98 (191 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments