star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Pożyczki od znajomych. Zasady

spotkanie przyjaciół

Pieniądze można pożyczyć w banku, od firmy pożyczkowej, ale także od znajomych. Jednak nawet w przypadku pożyczki od bliskich przyjaciół, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przy pożyczce w banku lub firmie pożyczkowej zasady udzielenia finansowania są jasne. Przepisy dokładnie precyzują kwestie umowy czy wysokość maksymalnych kosztów, które może ponieść pożyczkobiorca. W przypadku pożyczek prywatnych, udzielanych przez osoby fizyczne, które nie zajmują się profesjonalnie tego typu działalnością, istnieje dość duża swoboda w zakresie treści umowy pożyczki i warunków jej udzielenia.

Nawet jednak pożyczka od znajomych wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Warto o tym pamiętać, bo konsekwencje braku wpłaty podatku do urzędu skarbowego są dotkliwe.

Jak działają pożyczki od znajomych?

Pożyczka od znajomych polega na zawarciu umowy pomiędzy osobami fizycznymi w ramach której pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy, a biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

Przedmiotem pożyczki mogą być też rzeczy tego samego gatunku. Strony mogą umówić się co do kosztów związanych z umową właściwie dowolnie. Pożyczka od znajomych najczęściej nie obejmuje dodatkowych kosztów poza podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Umowa pożyczki zawarta ze znajomym. Jak powinna wyglądać?

Umowa pożyczki powinna być zawarta na piśmie w przypadku jeśli jej wartość przekracza 1.000 zł. Najważniejsze elementy umowy pożyczki zawartej między znajomymi to określenie:

 • stron: pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy ze wskazaniem imienia, nazwisku, adresu 
 • daty zawarcia umowy
 • terminu przekazania środków
 • kwoty pożyczki
 • kosztów pożyczki
 • terminu zwrotu pożyczki (na raty lub jednorazowo)
 • ewentualne konsekwencje braku zwrotu pożyczki w terminie
 • podpisy stron

Podatek od pożyczki zaciągniętej u znajomego

Umowa pożyczki zawarta między osobami fizycznymi na kwotę wyższą niż 1.000 zł wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od pożyczki zaciągniętej u znajomego wynosi 0,5% jej wartości.

Przykład:

Przy pożyczce na kwotę 3.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 15 zł.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobie, który uzyskała pożyczkę. Zgodnie z przepisami podatnik w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, bez wezwania ze strony organów skarbowych, musi samodzielnie obliczyć kwotę należnego podatku i wpłacić ją do urzędu skarbowego. Dodatkowym obowiązkiem jest złożenie deklaracji na druku PCC-3.

Przepisy przewidują też drugą stawkę podatku w wysokości 20% wartości pożyczki w dwóch przypadkach. Jeśli w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego czy kontroli celno-skarbowej:

 • podatnik powoła się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie zapłacił od niej podatku w wysokości 0,5%,
 • osoba biorąca pożyczkę powoła się na fakt jej zawarcia a nie został spełniony warunek udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, rachunek SKOK lub przekazem pocztowym – ten punkt dotyczy pożyczki uzyskanej od osób bliskich.

Przykład:

Podatnik w ramach kontroli skarbowej ujawnił, że uzyskał 3.000 zł pożyczki od znajomego i nie zapłacił od tej kwoty należnego podatku w terminie 14 dni od otrzymania pieniędzy. W takiej sytuacji musi zapłacić do urzędu skarbowego kwotę 600 zł.

Kiedy można uniknąć podatku w przypadku pożyczki od znajomych?

Podatku można uniknąć właściwie tylko w jednym przypadku. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki nie przekraczające kwoty z 1.000 zł są zwolnione z tego obciążenia. Zwolnienie to dotyczy pożyczek zawartych między osobami obcymi.

Koszty pożyczki od znajomego

Odsetki to koszt obecny przy pożyczce w banku lub firmie pozabankowej. W przypadku umowy pożyczkowej zawartej między znajomymi jej warunki, w tym koszty, mogą być kształtowane przez strony dowolnie. Jedynym obowiązkowym kosztem przy pożyczce przekraczającej 1.000 zł będzie podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% jej wartości.

Jeśli pożyczkobiorca zapomni o konieczności uiszczenia podatku, a przy kontroli skarbowej będzie powoływał się na zawarcie takiej umowy, wówczas podatek wyniesienie nie 0,5% ale aż 20% wartości udzielonej pożyczki.

Jak bezpiecznie pożyczać od znajomych?

Podpisanie umowy i przelew pieniędzy na konto to sposób na bezpieczną pożyczkę od znajomych. Umowa chroni obie strony kontraktu i stanowi dowód w razie sporu przed sądem.

 • Ważne, żeby dokładnie określić nie tylko kwotę, ale też termin zwrotu pieniędzy.
 • Chociaż przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że jeśli termin zwrotu pożyczki nie został określony, wówczas dłużnik powinien zwrócić środki w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu się przez dającego pożyczkę.
 • Dodatkowo ważną kwestią są koszty. Choć pożyczka od znajomych nie musi być oprocentowana, to w umowie warto wskazać jednoznacznie ewentualne koszty lub ich brak.

Co zamiast pożyczki od znajomych?

Choć pożyczki od znajomych wiążą się z mniejszymi kosztami, to czasem szybciej uzyskać środki w firmie pożyczkowej. Pożyczkę oferuje m.in.:

Gotówka Non Stop

To pożyczki krótkoterminowe od 500 zł do 3.000 zł z okresem spłaty rozłożonym na 30 dni. Klienci, którzy pożyczają po raz pierwszy, mogą uzyskać pieniądze bez dodatkowych kosztów pod warunkiem terminowej spłaty.  Dla uzyskania pożyczki wymagany jest:

 • dowód osobisty
 • stałe źródło dochodu
 • indywidualne konto bankowe
 • adres email
 • polskie obywatelstwo
 • adres zamieszkania na terenie kraju
 • telefon komórkowy
 • brak wpisów w bazach dłużników
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Wandoo

Oferuje pożyczki na okres do 30 dni w kwocie od 100 zł do 3.000 zł. Na pożyczkę za darmo mogą liczyć osoby, które korzystają z usług firmy po raz pierwszy i spłacą całą kwotę w terminie. Stali klienci mają za to możliwość pożyczenia większej kwoty do 8.000 zł. Dla uzyskania pożyczki wymagany jest:

 • dowód osobisty
 • źródło dochodów
 • indywidualne konto bankowe
 • adres email
 • aktywny telefon komórkowy
 • polskie obywatelstwo
 • adres zamieszkania na terenie kraju
 • wiek od 20 do 72 lat
 • brak wpisów w bazach dłużników
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,70
RRSO: 311,94%

Net Credit

Oferuje pożyczki krótkoterminowe z okresem spłaty do 30 dni w kwocie do 1.500 zł. Pierwsza pożyczka dla klienta, który spłaci finansowanie w całości w umówionym terminie, nie będzie wiązać się z żadnymi kosztami. Wymagania do uzyskania pożyczki to:

 • dowód osobisty
 • stałe źródło dochodów
 • indywidualne konto bankowe
 • adres email
 • aktywny telefon komórkowy
 • brak wpisów w bazach dłużników
KARTA PŁATNICZA
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Podsumowanie

Pożyczka od znajomego to wygodna i przede wszystkim tania forma uzyskania dodatkowej gotówki. Jednak tylko niewielka kwota, do 1.000 zł, jest wolna od obciążeń podatkowych. W razie większej pożyczki trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Jednak jego wysokość jest na tyle niska, że taka forma finansowania będzie opłacać się mimo wszystko bardziej niż pożyczka w banku czy firmie pozabankowej.

Warto wiedzieć:

1.Pożyczka od znajomych może być nieoprocentowana.
2.Pożyczki od znajomych na kwotę powyżej 1.000 zł powinny być zawarte na piśmie.
3.Podatek od pożyczki wynosi 0,5 % jej wartości.
4.Z podatku zwolnione są pożyczki do kwoty 1.000 zł.

 1. Na czym polegają pożyczki od znajomych?

  W przypadku pożyczki od znajomych umowa zawierana jest pomiędzy osobami fizycznymi. W jej ramach pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

 2. Kiedy umowa pożyczki od znajomych powinna być zawarta na piśmie?

  Umowa powinna zostać zawarta na piśmie,kiedy kwota pożyczki przekracza 1 000 zł.

 3. Ile kosztuje pożyczka od znajomych?

  Koszty pożyczki od znajomych ustalane są dobrowolnie przez strony umowy. Przy pożyczce powyżej 1 000 zł należy jednak pamiętać o podatku w wysokości 0,5%.

 4. Jak uniknąć podatku od pożyczki od znajomych?

  Obowiązkiem podatkowym nie są objęte kwoty pożyczki poniżej 1 000 zł.

Ocena: 4.11 (35 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,70
RRSO: 311,94%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments