star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Pożyczki na start. Co to takiego?

dłonie biznesmenów

Pożyczka na start to popularna forma wsparcia finansowego, którą można przeznaczyć na rozwój własnej firmy. Sprawdzamy gdzie można złożyć wniosek i jakie formalności trzeba spełnić, żeby otrzymać pieniądze.

Pożyczki na start to rozwiązanie dla każdego, kto stawia pierwsze kroki w biznesie i poszukuje pieniędzy na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Warunki, które trzeba spełnić, żeby uzyskać pożyczkę w firmie pozabankowej nie są zbyt wygórowane. Ale to nie jedyna forma wsparcia, o jakie mogą ubiegać się początkujący przedsiębiorcy. 

Na czym polegają pożyczki na start?

Główną cechą charakterystyczną pożyczki na start jest cel, na który można przeznaczyć pieniądze. Może to być zakup sprzętów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej – samochód czy komputer, pokrycie kosztów najmu lokalu użytkowego czy pokrycie składek ZUS.  Ponadto, beneficjentem takiej pożyczki może być jedynie osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. Zwykle pożyczka może być przyznana już od pierwszego dnia działania firmy. 

Gdzie można wziąć taką pożyczkę?

Wniosek o pozabankową pożyczkę na start można złożyć przez Internet. Wystarczy wybrać interesującą kwotę i okres spłaty oraz wypełnić wniosek. Nie trzeba nawet wychodzić z domu. Klient otrzyma decyzję o przyznaniu pożyczki  smsem lub mailem. Jednak o ile firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek osobom prywatnym jest na rynku finansowym bardzo dużo, to finansowanie działalności gospodarczej oferuje tylko kilka podmiotów. 

Pomocy w początkach prowadzenia biznesu można szukać również w banku. Zaletą takiego rozwiązania jest wyższa kwota pożyczki i często dłuższy okres spłaty. Jednak uzyskanie kredytu bankowego wymaga dużo więcej zaangażowania i pracy za strony klienta. Choćby przygotowania dobrego biznesplanu, który pokaże realną szansę na rozwój firmy i gwarancję zwrotu pieniędzy. 

Dostępnych jest również wiele dedykowanych rozwiązań, które powstały z myślą o osobach dopiero zaczynających swoją przygodę z biznesem.

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”

W ramach tego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego można ubiegać się o pożyczkę:

 • Na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Na utworzenie stanowiska pracy

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczone jest dla absolwentów uczelni wyższych (do 4 lat po jej ukończeniu lub uzyskaniu tytułu zawodowego), studentów ostatniego roku studiów, zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy aktualnie poszukują pracy. 

Z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy mogą z kolei skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, producenci rolni oraz niepubliczne przedszkola i szkoły, żłobki, kluby dziecięce, a także podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne.

Wnioskujący o pożyczkę na podjęcie działalności mają możliwość ubiegania się maksymalnie o kwotę w wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Przyznane pieniądze mogą wykorzystać na:

 • Pokrycie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności (przez pierwsze 6 miesięcy)
 • Sprzęty i towary niezbędne do prowadzenia działalności

Oprocentowanie pożyczki na podjęcia działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie” jest symboliczne i wynosi 0,01 lub 0,03% w skali roku. Maksymalny okres spłaty to z kolei 7 lat (+ przysługujące karencje). Za rozpatrzenie wniosku, przyznanie środków i obsługę zobowiązania przez cały okres jego trwania nie są pobierane żadne opłaty.

Maksymalna kwota pożyczki na utworzenie stanowiska pracy to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Okres spłaty wynosi do 3 lat, a oprocentowanie 0,01% lub 0,03% w skali roku. Na jakimkolwiek etapie nie są pobierane opłaty ani prowizje.

Dane instytucji zajmujących się przyjmowaniem wniosków w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

W wyniku pandemii COVID-19 do programu wprowadzono zmiany mające na celu pomoc w spłacie zobowiązania. Przedsiębiorca, który wykaże na piśmie, że sytuacja epidemiczna negatywnie wpłynęła na prowadzoną przez niego działalność, może liczyć na:

 • Zawieszenie rat kapitałowych nawet na 6 miesięcy.
 • Wydłużenie karencji spłaty o dodatkowe 6 miesięcy pod warunkiem, że pożyczkobiorca nie zaczął jeszcze spłacać rat odsetkowo-kapitałowych.
 • Wydłużenie okresu spłaty maksymalnie o 12 miesięcy.
 • Obniżenie oprocentowania pożyczki do 0% na okres nie dłuższy niż rok.
 • Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na pół roku.
 • Nienaliczanie kar umownych w przypadku konieczności zlikwidowania utworzonego miejsca pracy lub zamknięcia działalności.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali zarówno z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, jak i z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, mogą ubiegać się o umorzenie części zobowiązania.

Pożyczka na start!

W ramach funduszy europejskich dostępna jest tzw. „Pożyczka na start!” przeznaczona dla osób fizycznych, które:

 • Ukończyły 30 lat.
 • Nie były karane za przestępstwa skarbowe, korzystają z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Równolegle nie korzystają z innego rodzaju wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej, przyznanego w ramach środków publicznych pochodzących z PFRON, Funduszu Pracy, PROW lub EFS.
 • Są bezrobotne lub nie wykazują aktywności zawodowej, ale planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Nie posiadały zarejestrowanej działalności w CEIDG ani nie były zarejestrowane w KRS 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Ze środków przyznanych w ramach „Pożyczki na start!” można pokryć koszty związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności takie jak:

 • Zakup niezbędnych sprzętów, produktów, materiałów, towarów i surowców.
 • Zakup oprogramowania i licencji.
 • Zakup maszyn i urządzeń (przy czym obowiązują tu wyłączenia dla firm transportowych).
 • Przygotowaniem materiałów reklamowych (pod warunkiem, że nie jest to jedyny cel pożyczki).

Zgodnie z regulaminem pożyczka NIE MOŻE zostać wykorzystana na:

 • Zakup środków o charakterze konsumpcyjnym

Pożyczka na start! jest udzielana na preferencyjnych warunkach:

 • Maksymalna kwota pożyczki: 120 000 zł
 • Maksymalny okres spłaty: 7 lat (istnieje możliwość wnioskowania o karencję w spłacie kapitału wynoszącą do 12 miesięcy)
 • Oprocentowanie: 0,25%
 • Wymagany wkład własny: 0%
 • Opłaty i prowizje: 0 zł

Szczegółowych informacji na temat Pożyczki na start! udziela Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Pożyczki na start z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP)

Pożyczki dla nowych przedsiębiorców i osób, które dopiero przygotowują się do zarejestrowania własnej działalności przygotowała również Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Jej oddziały znajdują się w każdym województwie. Informacje na temat tego, w których regionach dostępne są środki do wykorzystania, można znaleźć na stronie internetowej PFP

PFP pomaga przedsiębiorcom, którzy nie mogą liczyć na pożyczkę lub kredyt w banku. Udzielane przez nią pożyczki są finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych i przyznawane w ramach projektów realizowanych w poszczególnych województwach. Z tego rodzaju pomocy – w zależności od założeń konkretnego projektu – mogą skorzystać zarówno młodsi (do 30. roku życia), jak i starsi początkujący przedsiębiorcy (którzy ukończyli 50 lat). Niezbędnym warunkiem jest przedstawienie biznesplanu i prowadzenie działalności w branży niezwiązanej z przemysłem zbrojeniowym lub działalnością przynoszącą szkodę środowisku bądź rolnictwu. 

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać pożyczkę na start?

Wszystko zależy od miejsca gdzie złożymy wniosek o pożyczkę. W przypadku firmy pozabankowej formalności będzie zdecydowanie mniej. Zwykle nie trzeba składać nawet dokumentów związanych z rejestracją działalności w centralnej ewidencji działalności (CEDIG) czy Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Rejestry są jawne, dlatego firma pożyczkowa może samodzielnie sprawdzić podane we wniosku dane. 

Warunkiem uzyskania pieniędzy jest brak zaległości w spłacie wcześniej otrzymanych pożyczek czy kredytów czyli brak negatywnej historii pożyczkowej w bazach dłużników. Dodatkowo niektóre firmy udzielą pożyczki tylko w przypadku prowadzenia działalności przez co najmniej rok. Standardowym warunkiem jest posiadanie konta osobistego, telefonu komórkowego i adresu email. We wniosku należy również wpisać dane z dowodu osobistego pożyczkobiorcy.    

W przypadku ubiegania się o środki z ministerstwa lub Unii Europejskiej należy spełnić wymogi, które zostały wymienione w poprzednim akapicie przy poszczególnych formach wsparcia.

Pożyczki na start – koszty i zasady spłaty

Koszty pożyczek pozabankowych na start obejmują odsetki oraz opłaty dodatkowe zwykle w postaci: prowizji i opłaty przygotowawczej. 

Pożyczka na start firmy to rodzaj finansowania ratalnego. Okres spłaty wynosi zazwyczaj od 6 do 36 miesięcy.  Harmonogram spłat jest zwykle integralną częścią umowy o pożyczkę. 

Podsumowanie

 • Pożyczka na start to dobre rozwiązanie na początek działania biznesu. Tym bardziej, że formalności, które trzeba spełnić są niewielkie, koszty prowizji i dodatkowych opłat zerowe, a okres spłaty można rozłożyć nawet na kilkanaście miesięcy kilka lat
 • Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług banku, firmy pozabankowej lub sięgnąć po środki dostępne w ramach rządowych programów wsparcia i unijnych dotacji.
 • W przypadku chęci skorzystania z funduszy krajowych/unijnych dobrze jest zacząć od sprawdzenia informacji w swoim województwie.

 1. Czy pożyczka na start to dobre rozwiązanie?

  Zdecydowanie tak. Początki prowadzenia biznesu zawsze są trudne. To właśnie wtedy potrzeba kapitału, który można byłoby zainwestować w rozwój firmy. Pożyczka na start udzielana jest zazwyczaj na preferencyjnych warunkach, niedostępnych dla doświadczonych przedsiębiorców. Chociażby z tego powodu warto z niej skorzystać.

 2. Ile pieniędzy można maksymalnie pożyczyć na rozwój własnej firmy?

  Poszczególne kwoty zależą od tego, z jakiej formy wsparcia zdecyduje się skorzystać początkujący przedsiębiorca. W przypadku pożyczek pozabankowych aktualnie będzie to nie więcej niż 60 000 zł. W banku można natomiast pożyczyć ok. 200 000 zł. Kwoty przyznawane w ramach programów rządowych są ustalane w oparciu o wysokość średniego wynagrodzenia, z kolei te, którymi dysponują instytucje w poszczególnych województwach, mogą się od siebie różnić w zależności od funduszy przyznanych danemu regionowi.

 3. Co jeśli nie uda się spłacić pożyczki na start w wyznaczonym terminie?

  Preferencyjne warunki pożyczki na start, poza niskim oprocentowaniem, obejmują najczęściej możliwość odroczenia terminu spłaty lub umorzenia części długu. Wszystkie informacje dotyczące okoliczności, w jakich można z niej skorzystać, zawsze są dokładnie opisane w umowie i regulaminie.

Ocena: 4.00 (5 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,70
RRSO: 311,94%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments