star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Pożyczka pracownicza. Co to takiego?

osoba, która otrzymała pożyczkę pracowniczą

Obok komercyjnych źródeł finansowania oferowanych przez banki czy firmy pożyczkowe, pieniądze można uzyskać również w zakładzie pracy. Specjalne fundusze pożyczkowe funkcjonują jednak tylko u niektórych pracodawców.

Pożyczka pracownicza to niskooprocentowane lub nieoprocentowane wsparcie finansowe skierowane z reguły dla pracowników danej firmy. Pożyczkę można uzyskać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub Kasy Zapomogowo- Pożyczkowe. Warunki tworzenia obu funduszy określają przepisy prawne.

Kto może skorzystać z pożyczki pracowniczej?

Pożyczka pracownicza jest skierowana przede wszystkim do osób zatrudnionych u pracodawcy, u którego funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa.

Dla uzyskania finansowania potrzebne jest spełnienie dodatkowych warunków, choćby w postaci zatrudnienia w danej firmie przez określony czas – najczęściej co najmniej przez pół roku.

Pożyczka z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej jest rodzajem samopomocy finansowej czyli źródłem środków przeznaczonych na pożyczki są składki członkowskie. Natomiast ZFŚS finansowany jest ze środków pracodawcy.     

Jak wygląda proces ubiegania się o pożyczkę pracownicza?

W przypadku pożyczki pracowniczej nikt nie bada zdolności pożyczkowej osoby ubiegającej się o uzyskanie finansowania. Fundusze pracownicze mają na celu przede wszystkim pomoc finansową pracownikom, dlatego nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Wystarczy złożyć wniosek, wskazać kwotę pożyczki i ilość rat. Maksymalna kwota pożyczki, jaką może otrzymać pracownik jest określona w regulacjach wewnętrznych firmy.

Comiesięczna rata pożyczki potrącana jest bezpośrednio z wynagrodzenia, co stanowi  zabezpieczenie dla terminowej spłaty zadłużenia. Dodatkowym wymogiem może być konieczność poręczenia spłaty zadłużenia przez żyrantów.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – co to takiego?

Firmy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na 1 stycznia danego roku obowiązkowo tworzą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dodatkowo ZFŚS funkcjonuje w ramach samorządowych zakładów budżetowych i u pracodawców, którzy prowadzą działalność w formie jednostek budżetowych. Inne podmioty  mogą tworzyć ZFŚŚ na podstawie własnej decyzji.

 • Fundusz tworzony jest na podstawie corocznego odpisu.
 • Środki gromadzone są na odrębnym koncie bankowym pracodawcy.
 • Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na cele socjalne czyli m.in działalność socjalną, wsparcie różnych form wypoczynku,   zapomogi bezzwrotne w przypadku trudnych zdarzeń losowych czy zwrotne pożyczki.
 • Z reguły pracownik, który korzysta z pożyczki zwrotnej musi wskazać co najmniej dwóch żyrantów (zwykle są to inni pracownicy danej firmy), którzy gwarantują spłatę pożyczki. .

Z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych mogą korzystać:

 • pracownicy bez względu na wymiar etatu i członkowie ich rodzin,
 • emeryci i renciści,
 • byli pracownicy i ich rodziny,
 • inne osoby, określone w Regulaminie Funduszu.

Jak wygląda spłata pożyczki w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę?

Szczegółowe zasady spłaty pożyczki powinny być określone zarówno w umowie pożyczki jak i Regulaminie ZFŚS.

 • Najczęściej w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik nadal będzie spłacał raty na dotychczasowych zasadach, zgodnie z wcześniej ustalonym terminem.
 • Po ustaniu zatrudnienia zrobi to samodzielnie w kasie pracodawcy lub na wskazane konto.
 • W przypadku rozwiązania umowy z winy pracownika lub  wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, pracodawca może żądać całkowitej spłaty zadłużenia najpóźniej z ostatnim dniem zatrudnienia.

Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe – co to takiego?

Podstawą prawną działania Kas Pożyczkowo – Zapomogowych są przepisy ustawy o związkach zawodowych. Utworzenie Kasy jest możliwe u pracodawcy, u którego co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową (nie tylko w ramach umowy o pracę ale też np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło) deklaruje chęć przystąpienia do Kasy

 • Pożyczka z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej jest dostępna dla osób będących jej członkami, które wnoszą comiesięczne składki członkowskie.
 • Pożyczka finansowana jest z funduszu oszczędnościowo – pożyczkowego, który powstaje z wkładów członkowskich, dlatego warunkiem jej udzielenia jest zgromadzenie odpowiedniej ilości środków.
 • Wniosek o pożyczkę musi zawierać  kwotę pożyczki i okres spłaty oraz zazwyczaj propozycję poręczycieli, którzy gwarantują spłatę zadłużenia. 
 • Zasady zwrotu pożyczki i  terminy spłaty określa umowa, a decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje Zarząd Kasy.

Podsumowanie

1.Pożyczka pracownicza to najtańsza forma wsparcia finansowego, bez konieczności ponoszenia wygórowanych odsetek czy prowizji za jej udzielenie.

2. Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu finansowania jest jednak dłuższy niż w przypadku pożyczki na rynku pozabankowym.

3. Dodatkowo wadą pożyczek pracowniczych jest ich ograniczona dostępność.

Dla osób, które szybko potrzebują pieniędzy bez zbędnych formalności alternatywą są pożyczki pozabankowe. Szybkie chwilówki online można znaleźć w następujących firmach:

100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 400 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,80
RRSO: 313%
Pożyczasz 500
od 200 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Ocena: 4.00 (9 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments