star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Pożyczka na spłatę ZUS i US. Jak spłacić zaległości w ZUS?

ludzie podpisujący dokument

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami. Oprócz dbałości o produkt, klientów i pracowników, musimy mieć również na uwadze regulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Co jednak w sytuacji, gdy należności zmieniają się w zaległości? Z jakich możliwości można skorzystać i z czym one się wiążą?

Posiadanie firmy wiąże się z koniecznością bieżącego uiszczania podatków i składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych. Jednak czasami przestój w produkcji, brak płynności finansowej, czy nietrafiona inwestycja stają się powodem do wpadnięcia w zadłużenie składkowe i podatkowe. Jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, mamy szereg możliwości, z których możemy skorzystać, by przywrócić firmie płynność finansową, a sobie spokój ducha.

Składki – ZUS i US

Opłacanie składek i regulowanie płatności wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jeden z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy. Jak przedstawiają się poszczególne zobowiązania finansowe?

Podatki do Urzędu Skarbowego

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest regulowanie płatności wobec Urzędu Skarbowego. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może wybrać między 4 formami opodatkowania: podatkiem liniowym, skalą podatkową, kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wybór formy zależy od wielu czynników, między innymi od specyfiki firmy oraz jej wielkości. Dodatkowo przedsiębiorca musi liczyć się z podatkiem VAT, a także podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Niezależnie od wybranej formy, kluczowa jest terminowe regulowanie zobowiązań.

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Składki do ZUS-u to kolejny ważny obowiązek osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego ZUS-u, czyli składek w wysokości ok. 556 zł, podczas gdy pełna opłata (po dwuletniej uldze) wynosi 1320 zł. Na tę sumę składają się: składka rentowa, emerytalna, chorobowa, zdrowotna, wypadkowa oraz składka na Fundusz Pracy.

Pożyczki na spłatę ZUS i US – porównanie ofert

Pożyczka na spłatę zobowiązań wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego to jedna z możliwości uregulowania zadłużenia. Sprawdziliśmy oferty dostępne na rynku i porównaliśmy je ze względu na maksymalną wysokość pożyczki, okres kredytowania, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Sprawdziliśmy też, jakie źródła dochodów akceptują pożyczkodawcy oraz jakie bazy dłużników są sprawdzane w czasie weryfikacji.

Kredyt na rozwój firmy lub konsolidację długu

Warto pamiętać, że możemy skorzystać również z kredytu gotówkowego przeznaczonego na rozwój firmy lub konsolidację długu. Propozycji takich kredytów jest wiele, przed skorzystaniem z nich, warto porównać oferty dostępnych na rynku pożyczek bankowych.

Niewątpliwym plusem kredytów gotówkowych, które możemy przeznaczyć na rozwój firmy lub konsolidację długów jest fakt, że możemy je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki temu obniży się podstawa do wyliczenia podatku.

Przed aplikowaniem o kredyt gotówkowy na rozwój firmy należy pamiętać, że część kredytodawców wymaga określonego okresu działania firmy na rynku (najczęściej w przedziale od 6 do 24 miesięcy). Uzyskanie kredytu wiąże się także z udowodnieniem kredytodawcy odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w niestabilnej sytuacji finansowej może to być problemem. W takiej sytuacji pamiętajmy, że możemy również skorzystać z kredytu, w którym zabezpieczeniem będzie posiadana nieruchomość (np. siedziba firmy lub lokal użytkowy).

Jeśli bierzemy pod uwagę kredyt celowy na spłatę zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, wówczas środki są przelewane od razu na konto tych instytucji. Aby uruchomić pozostałą część finansowania, właściciel firmy musi przedstawić zaświadczenie o uregulowaniu należności.

PożyczkodawcaMaksymalna kwota pożyczkiOkres kredytowaniaJakie źródła dochodów akceptuje pożyczkodawca?Jakie bazy dłużników sprawdza pożyczkodawca?    
Alior Bank133 tys.24 – 60 miesięcyUmowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność, emerytura, renta.BIK, ERIF, KRD, BIG
HapiPożyczki15 tys.6 – 24 miesięcyUmowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza, kontrakt, emerytura, rentaBIK, ERIF, KRD, BIG, Informonitor, ZBP
Provident15 tys.3, 6, 12, 18, 24, 36 miesięcyUmowa o pracę na pełny etat, umowa o pracę na niepełnym etacie, emeryt, własna działalność gospodarcza, rolnik, bezrobotny, rencista, inne.BIK, ERIF, KRD, BIG, Informonitor, ZBP
Wonga15 tys.3 – 36 miesięcyUmowa o pracę na pełny etat, umowa o pracę na niepełnym etacie, emeryt, własna działalność gospodarcza, rolnik, bezrobotny, rencista, inne.BIK, ERIF, KRD, BIG, Infomonitor
SuperGrosz15 tys.4 – 48 miesięcyUmowa o pracę na pełny etat, umowa o pracę na niepełnym etacie, emeryt, własna działalność gospodarcza, rolnik, bezrobotny, rencista, inne.BIK, ERIF, KRD, BIG, Infomonitor, CK
Pożyczasz 5 000
od 2000 zł do 60000 zł
Okres 24 mies.
od 6 do 96 mies.
Rata 298,40 zł/mies.
Koszt 2 165,15
RRSO: 44,15%
Pożyczasz 5 000
od 1000 zł do 30000 zł
Okres 24 mies.
od 4 do 50 mies.
Rata 343,54 zł/mies.
Koszt 1 751,27
RRSO: 35,38%
Pożyczasz 5 000
od 300 zł do 20000 zł
Okres 24 mies.
od 3 do 48 mies.
Rata 229,17 zł/mies.
Koszt 500
RRSO: 9,73%
Pożyczasz 4 000
od 1000 zł do 40000 zł
Okres 48 mies.
od 10 do 60 mies.
Rata 136,39 zł/mies.
Koszt 2 547
RRSO: 30,19%

Konsekwencje zadłużenia w ZUS i US

Jak przeczytamy na stronie ZUS zadłużenie aktywnych firm w kwietniu 2019 roku wniosło łącznie 9 mld zł, podczas gdy firmy nieaktywne posiadały zadłużenie w ZUS na kwotę aż 16,6 mld zł. Od początku 2018 r. bieżące wpłaty składek do ZUS przekierowywane są w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości. W związku z tym firmy zadłużone w ZUS nie otrzymają zasiłków, a do kosztów zadłużenia należy doliczyć koszty upomnień i odsetek za opóźnienie.

Środki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce oznacza to, że składki są przeznaczane na wypłaty świadczeń takich jak zasiłek chorobowy i macierzyński. Konsekwencje płynące z zaległości wobec ZUS-u są następujące:

 • konieczność zapłaty odsetek karnych, a także pokrycie kosztów upomnień,
 • konieczność egzekucji długu przez zajęcie rachunku bankowego firmy,
 • utrata prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

W przypadku zaległości wobec Urzędu Skarbowego poważną konsekwencją może być brak możliwości udziału w konkursach i przetargach, zwłaszcza miejskich i państwowych. Dzieje się tak dlatego, że w większości przypadków w czasie procedury składania oferty konkursowej wymagane jest oświadczenie lub zaświadczenie o braku zaległości skarbowych. Inne, nie mniej poważne, skutki zalegania z uiszczeniem podatków i składek są następujące:

 • złożenie przez US lub ZUS wniosku o przymusowy wpis do hipoteki nieruchomości należącej do przedsiębiorstwa;
 • zablokowanie konta bankowego i zajęcie majątku przedsiębiorcy,
 • wpisanie firmy do rejestru dłużników.

Czy ZUS może pomóc w spłacie zadłużenia?

Jeżeli zalega się ze spłatą zadłużenia wobec ZUS wciąż można się ubiegać o ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego. Uprzednio należy złożyć stosowny wniosek do danego urzędu. Wśród działań, o które można się ubiegać należy wskazać:

 • wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zawieszenie jest równoznaczne z faktem, że ZUS nie będzie podejmował czasowo nowych działań egzekucyjnych, w celu odzyskania należności. Uzyskany czas można poświęcić na zgromadzenie brakujących środków finansowych czy zaciągnięcie potrzebnej pożyczki. ZUS nie będzie zakłócał również działań firmy objętej postępowaniem egzekucyjnym. Co ważne – nie oznacza to, że można dysponować zajętym przez ZUS składnikiem majątkowym, czy też środkami finansowymi.

 • zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych

Oznacza to, że np. część należnych Ci środków finansowych kontrahent nie przekaże do ZUS, dzięki czemu będzie można samodzielnie zadysponować nimi wg potrzeb wskazanych we wniosku.

 • dokonywanie wypłat z rachunków bankowych

Mimo zajęcia egzekucyjnego rachunków bankowych, będzie można wypłacić określone kwoty, niezbędne do pokrycia niezbędnych wydatków.

 • uchylenie czynności egzekucyjnych

Oznacza, że dokonane już w ramach postępowania egzekucyjnego działania nie wywołają skutków np. pozwoli to pracodawcy wypłacić w pełnej wysokości należne wynagrodzenie.

Czy warto wziąć kredyt na spłatę ZUS i US?

Decyzję o podjęciu kredytu lub pożyczki na spłatę zaległości należy gruntownie przemyśleć. Celem takiej pożyczki powinno być wsparcie naszej bieżącej działalności, a nie krok we wpadnięcie w spiralę zadłużenia. Dlatego przede wszystkim musimy przeanalizować naszą bieżącą sytuację, oznaczyć ryzyka i przemyśleć możliwe scenariusze. Oczywiście nie wszystko da się przewidzieć, jednak uczciwa analiza pozwoli nam podjąć odpowiedzialną decyzję o sięgnięciu po dodatkowe środki finansowe.

Niewątpliwym plusem spłacenia zaległości za pomocą pożyczki lub kredytu jest przywrócenie prawa do zasiłków (w tym chorobowego, wypadkowego i macierzyńskiego), a także możliwość udziału w przetargach.

Jak sprawdzić wysokość zadłużenia?

Bezpośrednio w ZUS i US

ZUS i US przyjmują odmienne strategie odnośnie przekazywania informacji odnośnie zadłużenia. Z reguły Urząd Skarbowy informuje nas na bieżąco, natomiast ZUS takich informacji nie przekazuje, a dług narasta.

Jeśli nie jesteśmy pewni naszej sytuacji finansowej, stan zadłużenia możemy sprawdzić bezpośrednio w siedzibie właściwego nam Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . W przypadku ZUS musimy złożyć wniosek (w siedzibie ZUS lub internetowo) o wydanie zaświadczenia ZUS-EWN, który potwierdzi brak zaległości. Jeśli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, oznacza to brak zaległości.

W bazach dłużników

Stan zadłużenia można sprawdzić również poprzez weryfikację naszej firmy w bazach dłużników. Możemy to zrobić poprzez regularne pobieranie raportu BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz aktywacja Alerty BIK dla firm. Alert na bieżąco informuje o wszelkich zaległościach. Poziom zadłużenia możemy sprawdzić także w bazie KRD (Krajowy Rejestr Dłużników) i BIG (Biuro Informacji Kredytowej).

Sposoby na wyjście z długu

Strategii na wyjście z zadłużenia może być wiele. Najważniejsze to uświadomienie sobie konieczności załatwienia tej sprawy i stawienie jej czoła. Im dłużej będziemy odwlekać załatwienie tego problemu, tym gorzej. Najważniejsze etapy wyjścia z zadłużenia są następujące:

 • nie pozostawać biernym – problemy finansowe nie rozwiążą się same, a długi same się nie umorzą. Nasze działanie powinno być jak najszybsze. Udając, że problem nie istnieje, pogrążymy się w nim jeszcze bardziej;
 • analiza struktury zadłużenia – niniejszy artykuł dotyczy zaległości składkowych i podatkowych, ale często takim długą towarzyszą inne. Musimy sprawdzić wysokość wszystkich długów, przeanalizować terminy spłat, a także zebrać wszystkie potrzebne dokumenty;
 • porozumienie z wierzycielem – jemu również zależy na tym, by nasz dług wobec niego został spłacony. Dzięki temu kontaktowi wykażemy chęć działania i zaangażowanie na rzecz spłacenia długów;
 • opracowanie planu spłaty zadłużenia – ustalenie harmonogramu rat, a także źródła finansowania środków na spłaty.

Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje następujące wyjścia w sytuacji zadłużenia:

 • odroczenie terminu spłaty zobowiązania
 • rozłożenie zobowiązania na raty
 • w wyjątkowych przypadkach – umorzenie.

Pożyczka na spłatę zaległości w ZUS i US – podsumowanie

Posiadanie zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie z całą pewnością nie jest sytuacją godną pozazdroszczenia. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Aby uregulować należności składkowe i podatkowe, możemy skorzystać nie tylko z pożyczek, ale także kredytów gotówkowych.

Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie powagi problemu, a kolejnym opracowanie planu działania na podstawie rzetelnej analizy sytuacji. Na rynku znajduje się sporo produktów finansowych, które mogą nam pomóc w ustabilizowaniu płynności finansowej firmy. Możemy również skorzystać z możliwości oferowanych przez ZUS i Urząd Skarbowy. Najistotniejszą kwestią jest szybkie działanie i stawienie czoła problemowi zadłużenia.

Ocena: 4.00 (12 głosy)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments