star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Pożyczka dla samozatrudnionych. Zasady, wymagania, koszty

moneta o wartości 2 zł

Uzyskanie pożyczki dla samozatrudnionych, jako formy wsparcia finansowego w związku okresem epidemii, jest dość proste. Sprawdzamy kto i kiedy może złożyć wniosek o pożyczkę oraz jakie koszty się z tym wiążą.

Pożyczki dla samozatrudnionych, zwolnienie ze składek ZUS, karencja w spłacie kredytów, dotacje, świadczenia postojowe to tylko niektóre sposoby pomocy kierowanej do przedsiębiorców, mającej na celu łagodzenie konsekwencji epidemii koronawirusa.

Oferowane wsparcie pomaga chronić miejsca pracy, a także umożliwić dalsze funkcjonowanie firm w najcięższym okresie lockdownu, wprowadzonych ograniczeń czy nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców np. związanych z zapewnieniem wymaganych środków ochrony dla pracowników i klientów.

Czym jest pożyczka dla samozatrudnionych?

Pożyczka dla samozatrudnionych to rodzaj wsparcia finansowego dla podmiotów, które ucierpiały w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Polski.

 • Pożyczka przy spełnieniu określonych warunków ma charakter bezzwrotny.
 • Niskooprocentowana pożyczka stanowi też rodzaj pomocy publicznej.
 • Wsparcie jest wypłacane jednorazowo na rachunek bankowy wnioskodawcy.
 • Uzyskane środki nie podlegają ani egzekucji sądowej ani administracyjnej.
 • Pieniądze z pożyczki przekazane na rachunek bankowy, oszczędnościowy czy ROR są również wolne od zajęcia na podstawie postanowienia sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Kto może ubiegać się o taki rodzaj pożyczki?

Pożyczka dla samozatrudnionych to wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z przepisami uprawnionym do ubiegania się o pieniądze jest przedsiębiorca, który prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie spełnia następujące warunki:

 • zatrudniał mniej niż 10 pracowników (średniorocznie) lub nie zatrudnia i nigdy nie zatrudniał pracowników oraz
 • jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości 2 mln euro albo suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekroczyła równowartości 2 mln euro.

Kwota pożyczki bezzwrotnej – ile można uzyskać?

Wysokość pożyczki, którą może uzyskać mikroprzedsiębiorca nie jest duża i wynosi 5.000 zł. Wsparcie jest jednak przeznaczone dla mniejszych przedsiębiorców, którym taka kwota pomoże pokryć najbardziej pilne wydatki związane z prowadzoną działalnością. Do tego, przy spełnieniu prostych warunków, pieniędzy nie trzeba będzie zwracać.

Koszty pożyczki dla samozatrudnionych

Uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy to atrakcyjna forma finansowania z uwagi na niewielkie koszty. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Warto wiedzieć, że odsetki płacone są dopiero po 3 miesięcznym okresie karencji.

Jakie są warunki udzielenia pożyczki dla samozatrudnionych?

Wsparcie jest przeznaczone dla wąskiego grona podmiotów: mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

 • Dodatkowo działalność gospodarcza nie może być zawieszona w dniu złożenia wniosku oraz przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 luty 2020 r. lub 31 marca 2020 r.
 • Oprócz wymogów podmiotowych, określających kto może uzyskać wsparcie, przepisy przewidują wymogi formalne.
 • Dla uzyskania pożyczki dla samozatrudnionych konieczne jest złożenie wniosku.

Pożyczka bezzwrotna dla samozatrudnionych – gdzie złożyć wniosek?

Po ogłoszeniu naboru wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), który jest właściwy ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy. Wniosek można złożyć online, przy pomocy udostępnionego na portalu praca.gov.pl formularza elektronicznego, a także tradycyjnie w wersji papierowej: wysyłając lub składając dokumenty osobiście we właściwym urzędzie pracy.

Na co można przeznaczyć taką pożyczkę?

Pieniądze nie mogą być wydanie dowolnie. Uzyskane środki można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów działalności. Najczęściej będą to podatki, opłaty związane z prowadzeniem działalności, składki ZUS i inne.

Warunki i zasady spłaty pożyczki dla samozatrudnionych

Pożyczkę dla samozatrudnionych należy spłacić zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

 • Okres spłaty może być rozłożony na maksymalnie 12 miesięcy, przy czym ewentualna spłata rozpocznie się dopiero po 3 miesięcznym okresie karencji, liczonym od momentu udzielenia pożyczki.
 • Dodatkowo Rada Ministrów ma uprawnienia do wydania rozporządzenia, w którym przedłuży okres spłaty ponad określone wcześniej 12 miesięcy. 

Opóźnienia w spłacie pożyczki mogą stanowić podstawę wypowiedzenia umowy. Taka sytuacja jest możliwa przy opóźnieniach obejmujących co najmniej 2 raty. Konsekwencją wypowiedzenia będzie konieczność spłaty całości zadłużenia w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia.

Czy pożyczka dla samozatrudnionych może zostać umorzona?

Przepisy przewidują możliwość umorzenia spłaty zobowiązania. Co więcej umorzeniu podlega kwota główna wraz z odsetkami. Warunkiem umorzenia jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia uzyskania pożyczki czyli od dnia wypłaty przyznanych środków na rachunek bankowy przedsiębiorcy. 

Mikroprzedsiębiorca nie musi nawet składać wniosku w tym zakresie, bo pożyczka będzie umorzona z urzędu. Sprawdzeniem czy beneficjent pożyczki spełnia warunki umorzenia, zajmie się urząd pracy. Jeśli przedsiębiorca zakończył działalność gospodarczą wcześniej (bez względu na powód), wówczas będzie musiał oddać pieniądze zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty.

Pożyczka dla samozatrudnionych – kiedy z niej skorzystać?

Podmiot, który spełnia warunki uzyskania wsparcia, powinien złożyć wniosek o pożyczkę tuż po ogłoszeniu naboru. Procedura przyznania pożyczki jest prosta, a wniosek można złożyć online. Pieniądze mają zostać przekazane na rachunek mikroprzedsiębiorcy nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po zaakceptowaniu wniosku.

Podsumowanie

Pożyczka dla samozatrudnionych to jeden z łatwiejszych sposobów na uzyskanie przez przedsiębiorcę dodatkowych środków na pokrycie bieżących kosztów działalności. Cała procedura związana ze złożeniem wniosku nie jest skomplikowana, a sam wniosek najłatwiej złożyć przez internet. Dodatkowym atutem tej formy wsparcia jest możliwość umorzenia pożyczki. Jedynym warunkiem umorzenia jest prowadzenie działalności przez co najmniej 3 miesiące od uzyskania pieniędzy.

Źródła:

psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

psz.praca.gov.pl/documents/10240/f9a988b9-5c72-4839-8714-713b8cb1e4fd

Warto wiedzieć

1. Nabór wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy zakończył się 10 czerwca 2021r.
2. Pożyczka dla samozatrudnionych będzie bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy liczony od dnia otrzymania środków.
3. Pieniądze uzyskane w ramach pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej czy administracyjnej.
4. Pożyczka dla samozatrudnionych stanowi pomoc publiczną.

 1. Kto może skorzystać z pożyczki dla samozatrudnionych?

  Pożyczka dla samozatrudnionych to wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek epidemii koronawirusa.

 2. Ile wynosi pożyczka dla samozatrudnionych?

  Kwota dostępnej pożyczki dla samozatrudnionych wynosi 5 000 zł.

 3. Ile kosztuje pożyczka dla samozatrudnionych?

  Oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

 4. Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę dla samozatrudnionych?

  Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy.

 5. Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę dla samozatrudnionych?

  Pożyczka dla samozatrudnionych może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością mikroprzedsiębiorcy.

Ocena: 4.20 (5 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments