star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Pożyczka dla obcokrajowców. Wymagania

obcokrajowcy zaciągający pożyczkę

Czy osoba bez obywatelstwa polskiego może zaciągnąć pożyczkę pozabankową? Wiemy gdzie szukać możliwości dodatkowego finansowania i jak uwiarygodnić swoją historię kredytową.

Według danych z sierpnia 2021 roku dokumenty uprawniające do długoterminowego pobytu w Polsce posiadało ponad 500 000 cudzoziemców. Większość z nich (ponad 277 000) stanowili obywatele Ukrainy. Nietrudno domyślić się, że rzeczywiste liczby są o wiele wyższe. Sytuacja dynamicznie zmieniła się również pod wpływem tegorocznej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Od wybuchu wojny do Polski przybyło już niemal 4 500 000 obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Niemal jedna trzecia z nich deklaruje, że chce zostać tu nawet, jeśli sytuacja w ich ojczyźnie się ustabilizuje.

Wiele ułatwień dla nowo przybyłych osób bardzo szybko zaproponowały banki. A co z pożyczkami pozabankowymi? Rynek finansowy również powoli dostosowuje się do realiów gospodarczych. Jeszcze niedawno oferta firm pożyczkowych była skierowana wyłącznie do osób posiadających obywatelstwo polskie, adres zamieszkania na terenie naszego kraju i dowód osobisty. Aktualnie możliwości uzyskania pożyczki dla obcokrajowców są większe, ale pod pewnymi warunkami.

Jakie wymagania muszą spełnić obcokrajowcy, aby otrzymać pożyczkę w Polsce?

   • Najważniejsze to legalna, stała praca w Polsce.  Pod uwagę brana jest forma umowy o zatrudnieniu – preferowana jest umowa o pracę, czasem wystarczy umowa cywilno-prawna, jeśli zapewnia stały dochód.
   • Osiągane wynagrodzenie musi pozwalać na spłatę zadłużenia.
   • Zarówno dla banków jak i firm pożyczkowych ważna jest dotychczasowa historia kredytowa klienta.
   • Obcokrajowcy, którzy planują dłuższy pobyt na terenie Polski, powinni posiadać własne konto w banku.

Jednym z warunków uzyskania pożyczki jest posiadanie indywidualnego konta bankowego, które służy firmom pożyczkowym zarówno weryfikacji tożsamości klienta jak i, poprzez usługi typu Instantor, do oceny zdolności kredytowej.

   • Regularne przychody z wynagrodzenia za pracę, które wpływają na konto, aktywne korzystanie z rachunku czyli płatności kartą, przelewy internetowe, opłacanie rachunków za media pozwolą zbudować wiarygodną dla instytucji pożyczkowej historię finansową.

Obcokrajowcy, którzy posiadają konto bankowe i regularne wpływy mogą uzyskać w banku kartę kredytową, która również jest elementem budowania wizerunku pożyczkobiorcy, który spłaca swoje zadłużenie w terminie. 

Wymogi formalne

Firmy pożyczkowe mogą wymagać od obcokrajowców szeregu dokumentów. Formalności są bardziej skomplikowane niż w przypadku składania wniosku przez osobę z polskim obywatelstwem. Ważne jest posiadanie:

   • paszportu,
   • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – czyli karty pobytu,
   • lub zezwolenia na pobyt stały,
   • zaświadczenia o meldunku w Polsce – formalności można załatwić online,
   • numeru PESEL,
   • aktywnego telefonu komórkowego,
   • adresu poczty elektronicznej,
   • numeru własnego konta bankowego w jednym z banków działających w Polsce,
   • umowy najmu,
   • umowy o pracę czy zaświadczenia o zatrudnieniu.

Firmy pożyczkowe często wprowadzają również limity wieku dla pożyczkobiorców. Zazwyczaj jest to ukończenie co najmniej 21 lat i nie więcej niż 65 – 70 lat.

Niektóre pozabankowe instytucje finansowe mogą również wymagać poręczenia spłaty zadłużenia. Z reguły w takiej sytuacji osoba, która gwarantuje zwrot pożyczki w terminie, musi mieć obywatelstwo polskie.

Karta czasowego i stałego pobytu oraz status rezydenta – czyli niezbędnik obcokrajowca

Każdy przekraczający polską granicę cudzoziemiec niebędący obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej musi złożyć wniosek o przyznanie karty czasowego (a następnie stałego) pobytu oraz statusu rezydenta. Bez tych dokumentów nie uda mu się dostać legalnej pracy ani przebywać legalnie na terenie Polski.

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów powoduje, że:

 • obcokrajowiec może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej,
 • zyskuje zdolność do czynności prawnych,
 • może podpisać umowę (np. wynajmu mieszkania lub o założenie konta bankowego),
 • zostanie mu nadany numer PESEL (po otrzymaniu stałego pozwolenia na pobyt),
 • w konsekwencji: może próbować ubiegać się o chwilówkę w firmie pozabankowej.

W przypadku uchodźców z Ukrainy wszelkie procedury zostały maksymalnie uproszczone. Pozwolenie na pobyt tymczasowy otrzymali oni niemal od ręki, tuż po przekroczeniu granicy. Mogą również założyć konto bankowe na uproszczonych zasadach i złożyć wniosek o przyspieszone nadanie numeru PESEL, który umożliwi im otrzymywanie przysługujących świadczeń. Co do zasady jednak nie ma tu drogi „na skróty”.

Pożyczkodawcy z sektora pozabankowego akceptują co prawda dochody z zasiłków czy świadczeń socjalnych, jednak trudno spodziewać się, że przyznają finansowanie komuś, kto przebywa w Polsce od niedawna i nie zdążył jeszcze zbudować sobie historii kredytowej w naszym kraju.

Gdzie obcokrajowcy mogą szukać pożyczek?

W teorii źródłem zewnętrznego finansowania dla obcokrajowców mogą być zarówno banki jak i firmy pożyczkowe. Platformy, które umożliwiają porównanie parametrów pożyczek różnych firm, będą pomocne w znalezieniu oferty również dla obcokrajowca. Z uwagi na coraz większy odsetek mieszkających i pracujących w Polsce obywateli Ukrainy, sektor bankowy i pozabankowy będzie coraz bardziej otwarty.

Warto jednak podkreślić, że wymogi, jakie musi spełnić potencjalny klient instytucji pozabankowej (nie wspominając już o bankach) będący obywatelem innego kraju, są o wiele bardziej wyśrubowane niż w przypadku osób urodzonych bądź mieszkających w Polsce od bardzo dawna.

Podsumowanie

Uzyskanie pożyczki w Polsce przez obcokrajowca jest dużo trudniejsze i wymaga spełnienia szeregu formalności. Wszelkie wymagane dokumenty pozwalają firmom pożyczkowym na maksymalne zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Pożyczki skierowane są przede wszystkim do osób, które związały się z naszym krajem na dłużej.

Spośród sporej ilości firm pożyczkowych działających na rynku pozabankowym, tylko kilka z nich kieruje swoją propozycję usług do obcokrajowców i jest to zawsze możliwość dodatkowa, obok tej skierowanej do osób posiadających polskie obywatelstwo. Z uwagi na coraz większą liczbę cudzoziemców w Polsce trzeba się jednak spodziewać, że rynek usług finansowych dla tej grupy będzie coraz szerszy, a oferty bardziej atrakcyjne.

 1. Czy obcokrajowiec może otrzymać pożyczkę w firmie pozabankowej?

  Teoretycznie jest to możliwe, jeśli uda mu się spełnić wymagania, które są jednak bardziej skomplikowane niż w przypadku polskich obywateli.

 2. Co może zrobić obcokrajowiec, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pożyczki?

  Przede wszystkim musi zarabiać w walucie polskiej i mieć tu uprawnienia rezydenta.

Ocena: 4.09 (43 głosy)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments