star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Podatek od pożyczki. Kiedy należy go zapłacić?

Podatek od pożyczki. Kiedy należy go zapłacić?

Zgodnie z prawem, zawarcie umowy pożyczki wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Obowiązek ten nie dotyczy jednak klientów firm pozabankowych. Kiedy więc konsument powinien przygotować się na koszty z tego tytułu? Sprawdzamy!

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie, wysokość takiego podatku wynosi 0,50% kwoty pożyczki (do 2019 r. obowiązywała stawka 2,00%). Obowiązek podatkowy dotyczy jednak wyłącznie sytuacji, kiedy umowa pożyczki zawierana jest przez osoby prywatne, nie prowadzące w tym zakresie żadnej działalności gospodarczej. Dlatego osoba, która korzysta ze wsparcia pożyczkowego udzielanego przez różnorakie instytucje finansowe, zwolniona jest z konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Czym jest podatek od pożyczki i kto go płaci?

Wiele umów pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi jest obciążonych tzw. podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Dobry przykład stanowi zakup używanego mieszkania lub samochodu. Zgodnie z generalną zasadą, podatek PCC nie jest naliczany, gdy przynajmniej jedna strona transakcji płaci VAT lub posiada zwolnienie z tego podatku od wartości dodanej. Polskie przepisy wskazują, że podatek PCC powinien być płacony także od umów pożyczki. Mowa o pożyczkach prywatnych, ponieważ instytucje udzielające pożyczek w ramach swojej działalności gospodarczej zwykle są podatnikami VAT albo posiadają odpowiednie „VAT-owskie” zwolnienie. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje również, że stroną zobowiązaną do zapłacenia tej daniny jest pożyczkobiorca.

Podatek od pożyczki w 2020 r. Jak to teraz działa?

Jeżeli chodzi o zasady podatku od czynności cywilnoprawnych w 2020 roku, to nie różnią się one od wcześniejszych reguł. Warto pamiętać, że ważna zmiana nastąpiła na początku 2019 r. Wtedy miała miejsce obniżka stawki podatku PCC dotyczącej pożyczek z 2,00% do 0,50%. Nie zmieniła się natomiast tzw. sankcyjna stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosząca aż 20,00%. Znajduje ona zastosowanie w przypadku podatników, którzy wcześniej unikali zapłaty opisywanej daniny.

Ile wynosi podatek od pożyczki prywatnej?

Początek 2019 r. przyniósł pozytywną zmianę dla osób korzystających z pożyczek prywatnych. Mowa o obniżeniu stawki opodatkowania PCC z 2,00% do 0,50%. Taka stawka jest naliczana z uwzględnieniem wartości pożyczki. Jeżeli podatnik w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego powoła się na wzięcie pożyczki, od której nie został zapłacony podatek PCC, to karna stawka wzrośnie do 20,00%.

Kiedy następuje zwolnienie z podatku PCC?

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące pożyczki jest możliwe w kilku sytuacjach. Dokładniej opisaliśmy je poniżej. Warto wstępnie wyjaśnić, że mowa o przypadkach, w których pieniądze są pożyczane od członków bliskiej rodziny albo pożyczka od dalszego krewnego, znajomego lub obcej osoby ma bardzo małą wartość. Podatku PCC nie muszą obawiać się też klienci banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. To spora przewaga pożyczania pieniędzy od instytucji finansowych.

Gdzie zapłacić podatek od pożyczki?

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczący pożyczki trzeba zapłacić w lokalnym urzędzie skarbowym. Mowa o tym samym urzędzie, w którym podatnik musi rozliczać między innymi PIT. Równocześnie z zapłatą podatku PCC albo zaraz przed nią trzeba doręczyć fiskusowi specjalną deklarację PCC-3. Taki druk nie będzie potrzebny, jeżeli umowa pożyczki została sporządzona z pomocą notariusza. Wówczas to notariusz zajmuje się poborem i wpłaceniem podatku PCC na konto fiskusa.

Pożyczka od rodziny. Zasady zwolnienia z podatku

Po przeczytaniu opisanych powyżej zasad, można pomyśleć, że zaciągnięcie pożyczki u kogoś z rodziny rodzi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W określonych sytuacjach, prawo przewiduje jednak zwolnienie z podatku PPC dotyczącego pożyczki.

  • Zwolnione z opodatkowania są umowy pożyczki zawierane pomiędzy osobami należącymi do tak zwanej pierwszej grupy określonej przez ustawę o podatku od spadków i darowizn. Do grupy tej zaliczamy małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), pasierbów, zięciów, synowe, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zniesienie obowiązku podatkowego w przypadku osób należących do pierwszej grupy podatkowej dotyczy jednak wyłącznie pożyczek do kwoty 9 637 zł. Co więcej, w limit ten wliczają się wszystkie zobowiązania, które zaciągnęliśmy wobec danej osoby na przestrzeni ostatnich pięciu lat poprzedzających rok, w którym miała miejsce ostatnia pożyczka.

A co w sytuacji, gdy pożyczka od najbliższych z pierwszej grupy podatkowej przekracza kwotę 9 637 zł? Wbrew pozorom także i w tym przypadku można liczyć na zwolnienie z podatku.

  • Jeśli pieniądze pożyczamy od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma bądź macochy, fakt zawarcia umowy pożyczki należy zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 14 dni. Zgłoszenia tego dokonuje się za pomocą druku PCC-3. Dodatkowo, pożyczkobiorca musi także przedstawić dowód otrzymania środków na rachunek bankowy (np. wyciąg z konta bankowego).

W przypadku innych osób wchodzących w skład pierwszej grupy podatkowej (zięciów, synowych i teściów), pożyczka o kwocie przekraczającej wspomniany limit (9637 zł przez 5 lat) będzie rodziła obowiązek zapłaty podatku.

Pożyczka od znajomych. Zasady zwolnienia z podatku

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje także zwolnienia ze wspomnianej daniny dla tych, którzy zaciągają pożyczkę od osób innych niż członkowie najbliższej rodziny lub instytucji nie prowadzących na co dzień działalności pożyczkowej. Zwolnienie z podatku PPC przysługuje więc wszystkim osobom, które:

  • pożyczyły jednorazowo do 1000 zł (włącznie) od danej osoby lub instytucji
  • skorzystały z pożyczki pochodzącej z kas bądź funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo – pożyczkowych działających w wojsku lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pamiętaj o udokumentowaniu pożyczki!

Pamiętaj o udokumentowaniu pożyczki!

Zawarcie umowy pożyczki skutkujące koniecznością zapłaty podatku PCC lub wykorzystania zwolnienia, każdorazowo powinno zostać zgłoszone do urzędu skarbowego właściwego dla pożyczkobiorcy w terminie do 14 dni. W celu zgłoszenia pożyczki, należy wypełnić druk PCC-3. Zasada ta obowiązuje zarówno w momencie, gdy należy zapłacić podatek, jak i w sytuacji gdy przysługuje Ci zwolnienie z tej daniny. Dodatkowo, w przypadku pożyczek niepodlegających zwolnieniom podatkowym, pożyczkobiorca powinien sam obliczyć podatek do zapłaty i opłacić go w ciągu dwóch tygodni od momentu uzyskania pożyczki.

Jeśli nie zgłosisz pożyczki i nie opłacisz obowiązkowego podatku, musisz liczyć się z możliwością nałożenia na Ciebie kary finansowej. W takich sytuacjach, na pożyczkobiorcę narzuca się tzw. sankcyjną stawkę podatku, której wysokość wynosi 20,00% kwoty pożyczki. Jest to stawka czterdzieści razy większa niż standardowy podatek PCC od pożyczki. Lepiej więc nie uchylać się od podatku za pożyczkę, ponieważ konsekwencje wynikające z tego tytułu mogą być dla Ciebie bardzo bolesne finansowo.

Czytaj także:

Wzór wezwania do zapłaty. Jak wygląda?

Ile kosztuje porada prawna? Zaglądamy do cenników kancelarii adwokackich

Czy za długi można pójść do więzienia?

Ocena: 4.03 (30 głosów)
avatar
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 1000 zł
Okres 30 dni
od 7 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Inne wpisy z tej kategorii

0 0
Article Rating
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
trackback

[…] wolna od podatku przysługuje każdej osobie, która spełnia następujące […]