star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Odroczenie spłaty pożyczki w związku z pandemią. Sprawdź, czy Twoja firma może pomóc!

mężczyzna z świnką skarbonką

Umorzenie, odroczenie spłaty rat pożyczki czy rozłożenie ich płatności. Wiele firm pozabankowych zaczęło przygotowywać rozwiązania, z których może skorzystać klient dotknięty skutkami wybuchu pandemii koronawirusa. Niektóre firmy już oficjalnie przedstawiły swoje stanowiska.


Co ma zrobić pożyczkobiorca, który w okresie epidemii stracił główne źródło dochodów i nie ma jak spłacić pożyczki? Czy firmy pozabankowe wychodzą z gotowymi rozwiązaniami, dla takich klientów? Programy pomocowe dla pożyczkobiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa muszą wyglądać inaczej niż przygotowane przez banki rozwiązania dotyczące wakacji kredytowych. W tym artykule spróbujemy udzielić odpowiedzi na pytanie: Co może zrobić osoba, która przez pandemię znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, a ma niespłaconą pożyczkę ratalną lub chwilówkę?

Firmy pożyczkowe a działania w związku z pandemią

Szybką reakcję i zalecenia wystosował Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Fundacja Rozwoju Finansowego. Pierwsza rekomendacja odnosi się do członków ZPF, czyli firm pożyczkowych i należących do nich spółek (m.in.: Loando, Smartney, Wonga, Vivus.pl, Net Credit, Kuki.pl, Miloan, Via SMS), aby pozwoliły na odroczenie spłat zobowiązań tym osobom, które ucierpiały finansowo przez pandemię SARS-CoV-2. Regulacje dotyczą łącznie ok. 80% polskiego rynku pożyczek bankowych. W zaleceniach wystosowano prośbę, aby powyższe firmy pozabankowe dostosowały swoje warunki pożyczkowe do nowych warunków gospodarczych. Poniżej przedstawione propozycje ZPF nie są obligatoryjne, co oznacza, że nie każdy pożyczkodawca ma obowiązek się do nich stosować.

Propozycje rozwiązań dla firm pozabankowych

Związek Przedsiębiorstw Finansowych jako podstawowe rozwiązanie zaproponował czasowe zawieszenie spłat rat pożyczkowych. Dodatkowe rozwiązania przedstawione przez ZPF są następujące:

  • obniżenie wysokości raty kapitałowo-odsetkowej przez okres do 2 miesięcy z wydłużeniem okresu, na jaki zawarta jest umowa (z możliwością przedłużenia na kolejny okres)

Przykład: Pan Jan od roku spłaca pożyczkę ratalną na kwotę 5 000 zł. Według umowy zostało mu 12 rat miesięcznych na kwotę 260 zł. Zgodnie z powyższym rozwiązaniem może wnioskować o obniżenie wysokości raty przykładowo do 100 zł przez okres 2 miesięcy. W ten sposób jego umowa wydłuży się do 14 rat miesięcznych, gdzie zaległe 320 zł spłaci po 12 miesiącach.

  • zawieszenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres do 1 miesiąca, w zależności od rodzaju produktu (z możliwością wydłużenia o kolejny okres)

Przykład: Pan Jan od roku spłaca pożyczkę ratalną na kwotę 5 000 zł. Według umowy zostało mu 12 rat miesięcznych na kwotę 260 zł. Zgodnie z powyższym rozwiązaniem może wnioskować o zawieszenie rat na 1 miesiąc. W ten sposób jego umowa wydłuży się do 13 rat miesięcznych, gdzie zaległe 260 zł spłaci po 12 miesiącach.

  • przesunięcie daty spłaty rat pożyczki, z ewentualnym przesunięciem wydłużenia okresu na jaki jest zawarta umowa

Przykład: Pan Jan od roku spłaca pożyczkę ratalną na kwotę 5 000 zł. Według umowy zostało mu 12 rat miesięcznych na kwotę 260 zł. Zgodnie z powyższym rozwiązaniem może wnioskować o przesunięcie daty spłaty rat pożyczki np. o 3 miesiące. Później jego umowa może być przedłużona o 3 miesiące, w których spłaci pożyczkę.

  • niepobieranie odsetek za zwłokę, w przypadku zalegania przez klienta z płatnością raty (od daty złożenia wniosku i przez okres uzgodniony z klientem)

Przykład: Pan Jan od roku spłaca pożyczkę ratalną na kwotę 5 000 zł. Według umowy zostało mu 12 rat miesięcznych na kwotę 260 zł. Pan Jan nie wpłacił ostatniej miesięcznej raty przez koronawirusa. Teraz będzie mógł uzgodnić pełny okres spłaty, bez karnych odsetek za zwłokę.

Wszystkie zaprezentowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych rozwiązania wymagają zgody i konsultacji z firmą pożyczkową. 

Jakie kryteria powinien spełniać pożyczkobiorca, żeby dostać pomoc?

Według ZFP powyższe działania mogą być realizowane na rzecz klientów, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku nie mieli opóźnień w zwrocie pożyczki.

Wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony tzn. pożyczkobiorca powinien wykazać, że jego sytuacja finansowa uległa zmianie i ma to związek z pandemią koronawirusa. Głównie dotyczy to osób chorych, które przebywają na kwarantannie oraz tych, które z powodu pandemii mają problemy finansowe (straciły pracę, musiały  zawiesić działalność gospodarczą etc.).

W większości przypadków umowa pożyczki nie będzie musiała być aneksowana. Przy spłacie pożyczki w ratach, zobowiązania według nowego harmonogramu oraz odroczenie terminu powinny być potwierdzone w formie pisemnej.

Zgodnie z prośbą ZFP firmy pożyczkowe na wniosek klienta powinny zapewnić szybką interwencję i rozpatrzenie wniosku (bez pobierania za te działania opłat czy prowizji).

Wnioski o zawieszenie spłat pożyczki – tylko online lub telefonicznie

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo obu stronom, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zawieszenie bądź odroczenie spłat pożyczki ma się odbywać bez kontaktu osobistego. Czyli albo telefonicznie przez kontakt z infolinią firmy albo poprzez e-maila.

Firmy pożyczkowe będą przyjmować wnioski składane w formie zdalnej, nawet jeśli nie zostało to zapisane w umowie. Jedynym warunkiem jest możliwość dokonania pełnej identyfikacji klienta.

Kryzys związany z pandemią a stanowiska firm pozabankowych

Niektóre firmy pozabankowe już oficjalnie wychodzą z rozwiązaniami dla swoich klientów. Część rozwiązań była dostępna jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa, stąd warto o nich przypomnieć.

O tym jakie są rokowania dla branży firm pożyczkowych wskazuje Jerzy Małysz, ekspert portalu sowafinansowa.pl:

Zgodnie z przyjętą 31 marca 2020 r. ustawą dotyczącą tarczy antykryzysowej, koszty pozaodsetkowe dla pożyczek do 30 dni nie będą mogły przekroczyć 5%, a dla pożyczek ratalnych czy kredytów na dłuższy okres mogą osiągnąć maksymalnie 21%. Tak stanowcze obniżenie limitu kosztów pozaodsetkowych może oznaczać koniec dla wielu firm pozabankowych. To wielki cios dla jedynej, legalnej konkurencji wobec banków, czy SKOK-ów. Mimo tych utrudnień część pożyczkodawców dostosowuje swoje wymagania, nie tylko względem wymagań rządowych, ale również przychylnie spogląda na klientów, którzy przez koronawirusa stracili główne źródło dochodów i teraz nie chcą popaść w długi z zaciągniętą pożyczką. Najprostszym rozwiązaniem dla takich osób wydaje się czasowe zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Jednak każde działanie musi być rozpatrzone indywidualnie, a następnie zaaprobowane przez dział windykacji konkretnej firmy pozabankowej.

Wonga – z propozycją miesięcznych wakacji kredytowych

Firma przygotowała rozwiązania dla klientów, którzy przez koronawirusa mają problem z terminowym spłaceniem pożyczki ratalnej.

W przypadku pożyczek ratalnych Wonga umożliwia włączenie miesięcznych wakacji kredytowych. Dodatkowo, jeśli klient miał spłacać pożyczkę jednorazowo, może rozłożyć spłatę zadłużenia na okres do 12 miesięcy bez dodatkowych kosztów.

Dla klientów zgłaszających problemy w związku ze spłatą należności z powodu COVID-19 istnieje możliwość ustalenia niższych 3 pierwszych rat podczas rozkładania płatności na 12 miesięcy.

Wakacje kredytowe aktywowane są ciągu 48 godzin po pozytywnym rozpatrzeniu prośby klienta.

Warunki, które musi spełnić pożyczkobiorca – Wonga

Aby ubiegać się o miesięczne wakacje kredytowe w kontekście pożyczki ratalnej, klient Wonga nie może posiadać długów tj. przeterminowanych należności.

Pożyczkobiorca, który nie ma żadnych długów w Wonga i chce ubiegać się o miesięczne wakacje kredytowe, ma 14 dni na aktywowanie przeniesienia raty (przed terminem wyznaczonej wcześniej płatności). Klientom z przeterminowanymi należnościami proponowane są wspomniane wcześniej możliwości spłaty.

Metody wnioskowania – Wonga

Wszystkie procedury można załatwić w Wonga bez wychodzenia z domu. To znaczy, że klient może zgłosić wniosek telefonicznie lub e-mailem. W niektórych przypadkach (o ile jest to możliwe) klient może załączyć dokumentację potwierdzające trudną sytuację finansową. Nie jest to jednak warunek niezbędny do uzyskania pomocy w spłacie pożyczki.

Miloan – z możliwością obniżki odsetek i prowizji za nieterminową spłatę

Z kolejnym ułatwieniem dla klientów dotkniętych skutkami pandemii wychodzi Miloan. Firma proponuje obniżenie odsetek, prowizji oraz odsetek za nieterminową spłatę pożyczki. Przy zgłoszonych kłopotach po stronie klienta, Miloan rozpatrzy każdą sprawę indywidualnie, w zależności od sytuacji.

Warunki, które musi spełnić pożyczkobiorca – Miloan

Przy ustalaniu formalności związanych ze spłatą pożyczki Miloan nie ma dodatkowych wymagań w stosunku do pożyczkobiorcy. Pozostają wymagane stałe informacje dotyczące: wieku, posiadania polskiego obywatelstwa, numeru rachunku bankowego, informacji o miejscu zamieszkania i stałych dochodach czy numer telefonu kontaktowego.

Metody wnioskowania – Miloan

Podobnie jak u wyżej wspomnianych firmach pożyczkowych, w Miloan wszystkie formalności również można załatwić przez Internet. Firma prowadzi komunikację przez zdalne kanały obsługi klienta, w tym przez: linię działu obsługi klienta, online chat, email, panel profilu klienta pocztę czy e-mail.

TaniKredyt – z przedłużeniem terminu spłaty pożyczki

Firma Alfa Finance i należąca do niej spółka Tani Kredyt również wychodzą naprzeciw klientów w tych trudnych czasach. Pożyczkodawca wprowadza opcje przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Przedłużenie obejmuje maksymalnie okres 30 dni. Firma dostosowała politykę kosztów w odniesieniu do założeń specustawy określanej mianem Tarczy Antykryzysowej 2.0.

W Tani Kredyt można (jak zawsze) wziąć pierwszą pożyczkę do 3 100 zł oraz 7 000 na kolejną, natomiast opłaty z tytuły prowizji i odsetek zostały dostosowane do specustawy.

Warunki, które musi spełnić pożyczkobiorca – TaniKredyt

Aby mieć szansę na przedłużenie terminu spłaty, należy przedstawić swoją sytuację firmie. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie, a jej zasadność rozpatrzy dział windykacji Alfa Finance.

Metody wnioskowania – TaniKredyt

Wszystkie formalności można załatwić najlepiej drogą telefoniczną, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy.

Smartney – z różnymi rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb klienta

Bardzo konkretny program pomocowy przygotowała dla swoich klientów firma Smartney, która zastosowała regulacje, zgodnie z rekomendacjami Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Na chwilę obecną dla klientów poszkodowanych z powodu pandemii, Smartney oferuje:

  • zawieszenie czynności windykacyjnych (z wyłączeniem naliczania odsetek karnych za zwłokę) w uzgodnionym terminie do 21 dni
  • odroczenie terminu spłaty raty o 1 miesiąc
  • zmniejszenie raty kredytu
  • umorzenie odsetek karnych za zwłokę od klientów, którzy spłacają raty po terminie wynikającym z harmonogramu, a opóźnienie jest związane z następstwami pandemii koronawirusa.

Warunki, które musi spełnić pożyczkobiorca – Smartney

Wszelkie wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z wytycznymi ZPF oraz w ramach obowiązującego w Polsce prawa. Trzeba wyraźnie podkreślić, że będą one rozpatrywane jedynie na wniosek tych klientów, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku nie mieli opóźnień w spłacie pożyczki, a ich trudna sytuacja finansowa ma ścisły związek pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Na decyzję o przyznaniu pożyczki wpływa wiele czynników m.in.: obecna sytuacja finansowa konsumenta, kondycja jego finansów w przeszłości, a także scenariusze dotyczące przyszłości. Smartney zapewnia, że do każdego wniosku podejdzie indywidualnie.

Vivus – z odroczeniem spłaty kapitału pożyczki

Firma Vivus oficjalne ogłosiła, że w związku z epidemią koronawirusa od 18 marca 2020 umożliwia klientom dotkniętym przez epidemię koronawirusa odroczenie spłaty kapitału pożyczki.

Warunki, które musi spełnić pożyczkobiorca – Vivus

Uprawnieni do wnioskowania o odroczenie płatności są klienci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej powstałej po udzieleniu pożyczki i spowodowanej bezpośrednio epidemią.

Provident – z szansą na odroczenie terminu spłaty lub rozłożenia rat pożyczki

W Provident Polska już wcześniej była możliwa opcja odroczenia terminu spłaty raty w przypadku trudności finansowych. Okresowa przerwa w spłacie pozwala na odroczenie terminu spłaty do czterech rat tygodniowych lub jednej raty miesięcznej.

Natomiast Ci klienci, którzy już wykorzystali dostępne okresowe przerwy w spłacie, mogą liczyć na rozłożenie rat pożyczki. Dodatkowo Provident pomaga również klientom, którzy chcą uniknąć sytuacji, kiedy przejściowe problemy powodują wzrost zadłużenia.

Gdy pożyczka jest spłacana w gotówce, Provident nie nalicza odsetek karnych. Oczywiście, jeśli klient zgłosi problem, że jego spłata opóźni się w okresie trwania pożyczki.

Podsumowanie

Najlepszym rozwiązaniem dla każdej osoby, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej przez wybuch pandemii koronawirusa, i która ma lub będzie miała problem ze spłatą pożyczki w terminie, jest jak najszybszy kontakt telefoniczny lub mailowy z siedzibą firmy, w której jest się dłużnikiem.

Każda sytuacja będzie rozpatrzona indywidualnie, dlatego istnieje duża szansa, że jeśli faktycznie jesteś osobą, która ucierpiała finansowo przez koronawirusa, możesz liczyć na realne wsparcie ze strony danej firmy.

Ocena: 4.16 (6100 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zaneta
Zaneta
3 lat temu

Mam pytanie czy mogę przełożyć jedną ratę pożyczki w takto nie