star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Koszty notarialne darowizny

sędziowski młotek

Umowa darowizny nieruchomości to jeden z najtańszych sposobów uzyskania mieszkania. Jednak nawet w tym przypadku trzeba pokryć co najmniej koszty notarialne darowizny, a w określonych okolicznościach zapłacić również podatek do właściwego urzędu skarbowego.

Wszystkie umowy związane z przeniesieniem własności nieruchomości: zarówno kupna mieszkania na rynku komercyjnym czy przepisania w ramach darowizny np. na dziecko, muszą być zawarte w formie aktu notarialnego. W praktyce oznacza to konieczność poniesienia kosztów związanych z obsługą notarialną, także w przypadku darowizny mieszkania na rzecz osób najbliższych.

Ile kosztuje przepisanie domu na dziecko u notariusza?

Umowa darowizny nieruchomości wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów notarialnych bez względu na to, na czyją rzecz mieszkanie ma być przepisane. Koszty te obejmują:

 • wynagrodzenie notariusza, którego wysokość zależy od wartości mieszkania oraz koszt wypisów aktu notarialnego
 • opłata sądowa związana z ujawnieniem zmiany właściciela nieruchomości w księdze wieczystej.

Wszystkie poniesione koszty zostaną wskazane przez notariusza w akcie notarialnym umowy darowizny.

Jakie wynagrodzenie pobiera notariusz?

Wysokość kosztów notarialnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek notarialnych. Zgodnie z tytułem rozporządzenia, koszty w nim określone stanowią graniczne wartości kwot, jakie może naliczyć notariusz np. z tytułu zawarcia umowy darowizny nieruchomości. Porównanie kosztów u kilku notariuszy przed podpisaniem umowy i wybór najtańszej oferty może dać realne oszczędności.

Koszty notarialne w przypadku umowy darowizny domu czy mieszkania zależą od wartości nieruchomości i mogą maksymalnie wynieść:

Wartość nieruchomościMaksymalna stawka notarialna
– do 3.000 zł100 zł;
– powyżej 3.000 zł do 10.000 zł100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
– powyżej 10.000 zł do 30.000 zł310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
– powyżej 30.000 zł do 60.000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
– powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
– powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
– powyżej 2.000.000 zł6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej nie więcej niż 7.500 zł.

Oprócz wynagrodzenia notariusz pobierze również opłatę za wypis aktu notarialnego. Jej wysokość jest zależna od liczby stron dokumentu – maksymalne koszty z tego tytułu wyniosą 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Koszty opłaty sądowej – wpis w księdze wieczystej

Wszelkie zmiany związane ze stanem własności nieruchomości muszą zostać również ujawnione w księdze wieczystej. Opłatę sądową na poczet wpisu do księgi wieczystej pobiera notariusz przy sporządzeniu umowy darowizny. Koszt jest stały i niezależny od wartości nieruchomości. Aktualnie opłata stała od wniosku o wpis w księdze wieczystej wynosi 200 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z ustawą z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia przez osobę fizyczną rzeczy znajdujących się na terytorium Polski tytułem darowizny, trzeba zapłacić podatek do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku umowy darowizny nieruchomości kwotę podatku obliczy, pobierze i przekaże notariusz.

Wysokość podatku zależy od wartości nieruchomości i od grupy podatkowej do której przypisany jest nabywca mieszkania:

 • do I grupy podatkowej należy najbliższa rodzina czyli: małżonek (aktualny, a nie były), zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa,
 • do II grupy podatkowej należą dalsi krewni: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych,
 • do III grupy podatkowej należą: inne osoby niż te zaliczane do pozostałych grup.

Dla każdej grupy podatkowej ustawodawca określił kwotę wolną od podatku, która wynosi:

 • 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
 • 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku według skali:

Kwota nadwyżki Wysokość podatku
ponadod
od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
-10.2780.03
10.27820.556308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556-1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł
od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
-10.2787 %
10.27820.556719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556-1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł
od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
-10.2780.12
10.27820.5561.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556-2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł
Sprawdzamy, jak obliczyć koszty spadku i darowizny

Wyliczenie wysokości opłat związanych z darowizną

Na potrzeby artykułu przygotowaliśmy symulację kosztów opłat za darowiznę dla mieszkania o wartości 200 000 zł na rzecz:

 • własnego dziecka
 • osoby obcej

W przypadku darowizny mieszkania o wartości 200.000 zł na rzecz dziecka łączne koszty wyniosą: 2.114 zł i obejmują:

 • wynagrodzenie notariusza wyniesie maksymalnie: 1.570 zł,
 • wniosek o wpis do księgi wieczystej 200 zł,
 • wypisy: w zależności od liczby stron (przy 4 wypisach po 6 stron każdy): 144 zł,
 • podatek od spadków i darowizn: 0 zł (dziecko zaliczane do 0 grupy podatkowej).

W przypadku darowizny mieszkania o tej samej wartości: 200.000 zł na rzecz osoby obcej – zaliczanej do III grupy podatkowej koszty będą wyglądały następująco:

 • wynagrodzenie notariusza wyniesie maksymalnie: 1.570 zł,
 • wniosek o wpis do księgi wieczystej 200 zł,
 • wypisy: w zależności od liczby stron (przy 4 wypisach po 6 stron każdy): 144 zł,
 • podatek od spadków i darowizn: 37.786,30 zł.

Zwolnienia od zapłaty podatku od spadków i darowizn

Właściwie bezwarunkowo z konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn zostały zwolnione osoby zaliczane do tzw. 0 grupy podatkowej, która obejmuje: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zwolnienie obowiązuje w przypadku zawiadomienia urzędu skarbowego o dokonanej darowiźnie. Przy akcie notarialnym wszelkie czynności z tego tytułu są realizowane przez notariusza.

Zwolnienie może również dotyczyć darowizny na rzecz zięcia, synowej lub teściów, ale pod pewnymi warunkami określonymi w przepisach. Kryteria muszą być spełnione łącznie i dotyczą:

 • powierzchni mieszkania, która nie powinna przekroczyć 110 m2,
 • braku własności innego budynku lub lokalu mieszkalnego,
 • obdarowanym nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osoby obdarowane nie mogą być najemcami lokalu lub budynku a jeśli są nimi to rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny,
 • osoby obdarowane będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym mieszkaniu i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat.

Podsumowanie

Przeniesienie własności mieszkania w drodze darowizny będzie najmniej obciążające kosztowo dla osób najbliższych. W przypadku osób obcych lub dalszej rodziny oprócz kosztów notarialnych trzeba zapłacić dość wysoki podatek.

Sprawdź również artykuł: Ile kosztuje przepisanie mieszkania?

Ocena: 4.09 (299 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,70
RRSO: 311,94%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments