star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Jak obliczyć koszty kredytu i pożyczki?

małżeństwo obliczające koszty kredytu

Pożyczka z reguły umożliwia realizację marzeń albo stanowi pomoc w trudnej sytuacji finansowej. Jednak przed podpisaniem umowy warto poznać wszystkie koszty kredytu, aby kwota do spłaty nie była zaskoczeniem.

Firmy pożyczkowe stosują podobne zasady w zakresie ustalania warunków spłaty kredytu. Ustawy wskazują górny limit odsetek i kosztów pozaodsetkowych. Natomiast pożyczkodawca indywidualnie ustala czy chce zastosować  maksymalne stawki. Dlatego oferty poszczególnych firm pożyczkowych mogą się różnić.

Co składa się na koszt kredytu?

Koszty pożyczki obejmują:

 • Odsetki kapitałowe – ich maksymalną wysokość określa kodeks cywilny. Aktualnie nie mogą przekroczyć 10 % w skali roku. Przepisy dotyczące wysokości odsetek mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że strony nawet w drodze zgodnych oświadczeń woli nie mogą ustalić wyższego oprocentowania.

a także:

 • Prowizji za udzielenie pożyczki – to jednorazowa opłata, którą pobiera bank lub instytucja pozabankowa za przyznanie pożyczki. Jej wysokość to określony w umowie procent liczony od kwoty głównej. Zazwyczaj to właśnie prowizja stanowi najwyższy koszt pożyczki.
 • Opłaty przygotowawczej – wiąże się przede wszystkim z koniecznością podjęcia czynności związanych ze sprawdzeniem zdolności kredytowej klienta. Stosowana zazwyczaj przy pożyczkach ratalnych.
 • Opłaty administracyjnej – stosowanej przy pożyczkach na raty. Jej głównym celem jest wynagrodzenie firmie pożyczkowej kosztów związanych obsługą pożyczki. 

Wysokość kosztów pozaodsetkowych została ograniczona w ustawie o kredycie konsumenckim za 12 maja 2011 r. Dlatego aktualnie firmy pożyczkowe stosują tylko niektóre opłaty, aby zmieścić się w ustawowym limicie. Koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć wysokości ustalanej według wzoru:

MPKK ≤ (K × 25%) + (K × n/R × 30%)

gdzie:

MPKK – to maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu

K – to całkowita kwota kredytu

n – to okres spłaty wyrażony w dniach

R- to liczba dni w roku

W praktyce oznacza to, że koszty, które nie zależą od okresu, na jaki została udzielona pożyczka, nie mogą przekroczyć 25%, a koszty zależne od okresu kredytowania nie mogą przekroczyć 30 %.

Dodatkowo łącznie koszty pozaodsetkowe w całym okresie kredytowania nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty pożyczki.

Na czym polega ubezpieczenie pożyczki?

Wpływ na wysokość całkowitych kosztów kredytu ma również ubezpieczenie, które stanowi gwarancję spłaty pożyczki na wypadek śmierci pożyczkobiorcy, utraty przez niego pracy lub zdrowia.

 • Zazwyczaj osoba, która bierze kredyt ma możliwość wyboru czy chce wykupić ubezpieczenie, ale w zamian za to może np. uzyskać niższe oprocentowanie.
 • Czasem w przypadku długiego okresu kredytowania, jednym z warunków udzielenia kredytu jest uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci wykupienia ubezpieczenia.
 • Opłata wnoszona jest cyklicznie, zazwyczaj z ratą kredytu jeśli ubezpieczenie zostało wykupione w banku, w którym klient otrzymał finansowanie.
 • Koszty ubezpieczenia pożyczki zależą od wysokości kwoty głównej, okresu spłaty zadłużenia oraz sytuacji materialnej pożyczkobiorcy.

Jak obliczyć oprocentowanie pożyczki?

Klienci firm pożyczkowych najczęściej są zobowiązani do zwrotu kwoty głównej wraz z odsetkami kapitałowymi (zazwyczaj w maksymalnej wysokości określonej przez prawo) oraz prowizji za udzielenie finansowania.

Przykład: Koszty pożyczki w wysokości 3000 zł z okresem spłaty 30 dni, oprocentowaniem 10% w skali roku i prowizją na poziomie 20 % będą kształtować się następująco:

 • oprocentowanie:

3000 zł x 10% / 365 dni roku x 30 dni pożyczki = 24,66 zł

 • prowizja:

3000 zł x 20% = 600 zł

Łączne koszty pożyczki wyniosą 624,66 zł.

Czy można otrzymać darmową pożyczkę przez internet?

Warto zwrócić uwagę na to, że klienci firm pozabankowych nie zawsze muszą ponosić dodatkowe koszty pozaodsetkowe i te związane z udzieleniem pożyczki. Wielu pożyczkodawców ma w swojej ofercie zobowiązania na specjalnych warunkach, z których mogą skorzystać nowi klienci (osoby składające wniosek o pożyczkę po raz pierwszy w danej firmie). Pierwsza promocyjna pożyczka przez internet jest dla nich dostępna zupełnie za darmo pod warunkiem, że spłacą ją w określonym terminie.

Jeżeli nowy klient nie wywiąże się z umowy pożyczkowej i nie ureguluje zadłużenia zgodnie z jej warunkami, pożyczkodawca potraktuje promocyjną chwilówkę tak, jak gdyby chodziło o zobowiązanie dostępne w standardowej ofercie dla wszystkich. Oznacza to, że doliczy do niego wszelkie wspomniane wyżej koszty, takie jak odsetki kapitałowe, prowizje za udzielenie i ewentualne dodatkowe opłaty związane z obsługą zadłużenia. Ale na tym wcale nie koniec. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdej przeterminowanej pożyczki wierzyciel może doliczyć tzw. odsetki za opóźnienie, których  wysokość zależy od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 5,5 punktu procentowego. Ich stawka wynosi aktualnie 10% w skali roku, a maksymalna stawka – 20% w skali roku*.

Jak widać, „darmowa pożyczka” nie zawsze musi kosztować 0 zł. To, czy tak się stanie, zależy jednak wyłącznie od pożyczkobiorcy. Z tego powodu przed zaciągnięciem każdego zobowiązania, nawet tego na atrakcyjnych warunkach, warto zastanowić się, czy na pewno jego spłata będzie możliwa. Nie chodzi przecież o to, by złożenie wniosku stało się początkiem spirali zadłużenia.

Podsumowanie

1.Koszty pożyczki w ofercie poszczególnych firm pożyczkowych mogą się znacząco różnić. Dlatego przed podpisaniem umowy warto porównać oferty i skorzystać z tej, która jest najtańsza.

2.Dobrym rozwiązaniem jest wybór darmowej pożyczki, która jest skierowana dla nowych klientów danej firmy.

3.Zawsze warto sprawdzić czy propozycja pożyczkodawcy nie przekracza maksymalnych limitów kosztów określonych w ustawie.

 1. Od czego zależy koszt pożyczki pozabankowej?

  Do głównych kosztów chwilówek i pożyczek na raty udzielanych przez firmy pozabankowe zaliczamy: odsetki od pożyczonej kwoty, prowizję za udzielenie pożyczki, opłaty przygotowawczej związanej z kosztami rozpatrzenia wniosku pożyczkowego i opłaty administracyjnej, bezpośrednio związanej z obsługą zobowiązania. Tę ostatnią opłatę dolicza się zazwyczaj w przypadku pożyczek ratalnych, a nie szybkich chwilówek z krótkim okresem kredytowania. Oczywiście trzeba wiedzieć też, że za nieterminową spłatę doliczane są tzw. odsetki za opóźnienie, których stawka w dużej mierze zależy od aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

 2. Czy każdy klient może wnioskować o pierwszą pożyczkę za darmo?

  Taką opcję pożyczkodawcy udostępniają zazwyczaj wyłącznie nowym klientom, tj. osobom, które po raz pierwszy składają u nich wniosek o pożyczkę online. Kwota tego rodzaju zobowiązania często jest ograniczona (stali klienci, którzy pożyczali już pieniądze w danej firmie, zazwyczaj mogą pożyczyć więcej), a warunkiem niezbędnym do skorzystania z promocyjnych jest brak opóźnienia w spłacie zadłużenia.

 3. Czy koszty kredytu i pożyczki są zawsze określone z góry?

  W przypadku kredytów długoterminowych np. odnawialnych i hipotecznych oprocentowanie może zmieniać się w zależności od stóp procentowych NBP. W przypadku pożyczek krótkoterminowych całkowity koszt powinien być znnay w momencie zawarcia umowy.

Ocena: 4.25 (4 głosy)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments