star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Jak obliczyć koszty kredytu i pożyczki?

małżeństwo obliczające koszty kredytu

Pożyczka z reguły umożliwia realizację marzeń albo stanowi pomoc w trudnej sytuacji finansowej. Jednak przed podpisaniem umowy warto poznać wszystkie koszty kredytu, aby kwota do spłaty nie była zaskoczeniem.

Firmy pożyczkowe stosują podobne zasady w zakresie ustalania warunków spłaty kredytu. Ustawy wskazują górny limit odsetek i kosztów pozaodsetkowych. Natomiast pożyczkodawca indywidualnie ustala czy chce zastosować  maksymalne stawki. Dlatego oferty poszczególnych firm pożyczkowych mogą się różnić.

Co składa się na koszt kredytu?

Koszty pożyczki obejmują:

  • Odsetki kapitałowe – ich maksymalną wysokość określa kodeks cywilny. Aktualnie nie mogą przekroczyć 10 % w skali roku. Przepisy dotyczące wysokości odsetek mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że strony nawet w drodze zgodnych oświadczeń woli nie mogą ustalić wyższego oprocentowania.

a także:

  • Prowizji za udzielenie pożyczki – to jednorazowa opłata, którą pobiera bank lub instytucja pozabankowa za przyznanie pożyczki. Jej wysokość to określony w umowie procent liczony od kwoty głównej. Zazwyczaj to właśnie prowizja stanowi najwyższy koszt pożyczki.
  • Opłaty przygotowawczej – wiąże się przede wszystkim z koniecznością podjęcia czynności związanych ze sprawdzeniem zdolności kredytowej klienta. Stosowana zazwyczaj przy pożyczkach ratalnych.
  • Opłaty administracyjnej – stosowanej przy pożyczkach na raty. Jej głównym celem jest wynagrodzenie firmie pożyczkowej kosztów związanych obsługą pożyczki. 

Wysokość kosztów pozaodsetkowych została ograniczona w ustawie o kredycie konsumenckim za 12 maja 2011 r. Dlatego aktualnie firmy pożyczkowe stosują tylko niektóre opłaty, aby zmieścić się w ustawowym limicie. Koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć wysokości ustalanej według wzoru:

MPKK ≤ (K × 25%) + (K × n/R × 30%)

gdzie:

MPKK – to maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu

K – to całkowita kwota kredytu

n – to okres spłaty wyrażony w dniach

R- to liczba dni w roku

W praktyce oznacza to, że koszty, które nie zależą od okresu, na jaki została udzielona pożyczka, nie mogą przekroczyć 25%, a koszty zależne od okresu kredytowania nie mogą przekroczyć 30 %.

Dodatkowo łącznie koszty pozaodsetkowe w całym okresie kredytowania nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty pożyczki.

Na czym polega ubezpieczenie pożyczki?

Wpływ na wysokość całkowitych kosztów kredytu ma również ubezpieczenie, które stanowi gwarancję spłaty pożyczki na wypadek śmierci pożyczkobiorcy, utraty przez niego pracy lub zdrowia.

  • Zazwyczaj osoba, która bierze kredyt ma możliwość wyboru czy chce wykupić ubezpieczenie, ale w zamian za to może np. uzyskać niższe oprocentowanie.
  • Czasem w przypadku długiego okresu kredytowania, jednym z warunków udzielenia kredytu jest uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci wykupienia ubezpieczenia.
  • Opłata wnoszona jest cyklicznie, zazwyczaj z ratą kredytu jeśli ubezpieczenie zostało wykupione w banku, w którym klient otrzymał finansowanie.
  • Koszty ubezpieczenia pożyczki zależą od wysokości kwoty głównej, okresu spłaty zadłużenia oraz sytuacji materialnej pożyczkobiorcy.

Jak obliczyć oprocentowanie pożyczki?

Klienci firm pożyczkowych najczęściej są zobowiązani do zwrotu kwoty głównej wraz z odsetkami kapitałowymi (zazwyczaj w maksymalnej wysokości określonej przez prawo) oraz prowizji za udzielenie finansowania.

Przykład: Koszty pożyczki w wysokości 3000 zł z okresem spłaty 30 dni, oprocentowaniem 10% w skali roku i prowizją na poziomie 20 % będą kształtować się następująco:

  • oprocentowanie:

3000 zł x 10% / 365 dni roku x 30 dni pożyczki = 24,66 zł

  • prowizja:

3000 zł x 20% = 600 zł

Łączne koszty pożyczki wyniosą 624,66 zł.

Podsumowanie

1.Koszty pożyczki w ofercie poszczególnych firm pożyczkowych mogą się znacząco różnić. Dlatego przed podpisaniem umowy warto porównać oferty i skorzystać z tej, która jest najtańsza.

2.Dobrym rozwiązaniem jest wybór darmowej pożyczki, która jest skierowana dla nowych klientów danej firmy.

3.Zawsze warto sprawdzić czy propozycja pożyczkodawcy nie przekracza maksymalnych limitów kosztów określonych w ustawie.

Ocena: 4.25 (4 głosy)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 1500 zł
Okres 30 dni
od 7 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 200 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 10 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy