star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Kwota wolna od podatku w 2021 – ile wynosi i jak ją obliczyć?

Kwota wolna od podatku w 2021 – ile wynosi i jak ją obliczyć?

“Kwota wolna od podatku” – to sformułowanie, które możemy usłyszeć w rozmowie ze znajomymi, w czasie konsultacji z księgową lub oglądając debatę polityczną. Co oznacza to sformułowanie i dlaczego budzi tak dużo kontrowersji?

Od czasu wprowadzenia obowiązku składania zeznań podatkowych wysokość kwoty od podatku wzbudza duże emocje. Sondaż przeprowadzony w kwietniu 2021 roku na zlecenie RMF FM i „Dziennik Gazeta Prawna” wskazuje, że 32,8% badanych chce podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Mimo tego, Polska znajduje się w końcówce listy krajów pod względem wysokości kwoty wolnej od podatku. Ile wynosi kwota wolna od podatku w Polsce, a ile w innych krajach? Komu przysługuje i jak można z niej skorzystać?

Czym jest kwota wolna od podatku?

kalkulator i długopis i kartka papieruKwota wolna od podatku (właśc. kwota dochodu wolnego od podatku) oznacza wysokość dochodu osiągniętego w ciągu roku, od którego nie trzeba odprowadzać podatku. Każdy kraj określa tę wartość inaczej. W Polsce jej wartość określa ustawa o podatku dochodowym, a także jej kolejne nowelizacje.

Jak obliczyć kwotę wolną od podatku?

Od 2017 roku kwota wolna od podatku stała się zależna od wysokości dochodu i ma charakter degresywny. W praktyce oznacza to, że im więcej zarabiamy, tym mniejsza kwota z naszego dochodu będzie wolna od opodatkowania.

Aktualnie wysokość dochodów została podzielona na 5 progów, a kwota wolna od podatku jest obliczana inaczej dla każdego z nich. Zasady obliczania wysokości kwoty wolnej od podatku w naszym przypadku będzie zależeć od tego, w którym przedziale mieści się nasz roczny dochód. Można to obliczyć za pomocą kalkulatorów dostępnych online, skorzystać z porady księgowego lub sprawdzić za pomocą poniższej tabelki. Po lewej stronie widzimy przedział dochodowy, w którym się znajdujemy, zaś po prawej kwotę, od której nie musimy odprowadzać podatku lub sposób jej obliczenia.

Dochód w skali roku - kwota podstawy opodatkowaniaKwota wolna od podatku - wysokość kwoty zmniejszającej podatek
do 8000 zł1360
8 001 – 13 000 zł1360 zł pomniejszone o wynik działania: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł
13 001 – 85 528 zł525.12
85 528 – 127 000 zł525,12 zł pomniejszone o wynik działania: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł
od 127 001 złBrak kwoty wolnej od podatku

W których PIT-ach można wskazać kwotę wolną od podatku?

Z kwoty wolnej od podatku mogą korzystać płatnicy składający zeznanie podatkowe za pomocą formularzy PIT-36 i PIT-37.W których PIT-ach można wskazać kwotę wolną od podatku?

Ile obecnie wynosi kwota wolna od podatku w Polsce?

Aktualna kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł. Kwota ta zmieniała się na przestrzeni lat. W latach 2000 – 2016 miała charakter stałej kwoty, niezależnie od osiąganego dochodu. Od 2017 roku ma charakter degresywny, to znaczy że im większy dochód, tym niższa kwota wolna od opodatkowania. Zmiany kwoty wolnej od podatku w Polsce przedstawiały się następująco:

RokKwota wolna od podatku
20002295.79
20012596.43
20022727.16
2003-20062789.89
20073013.37
2008-20163 091zł
20176600 zł (kwota degresywna)
2018-20218000 (kwota degresywna)

Ulgi podatkowe a kwota wolna od podatku 2021. Co możesz odliczyć?

Kwota wolna od podatku to nie jedyna możliwość zmniejszenia podatku. Możemy również skorzystać z ulg podatkowych. Obecnie obowiązują ulgi podatkowe z następujących tytułów:

 • Darowizny na:
  • cele kultu religijnego
  • walkę z pandemią COVID-19
  • działalność pożytku publicznego
  • kształcenie zawodowe
  • działalność charytatywną
  • komputery przenośne dla celów oświatowych
 • Odliczenie składek na ubezpieczenia
  • zdrowotne (krajowe i zagraniczne)
  • społeczne (krajowe i zagraniczne)
 • Ulga na dziecko
 • Darowizna krwi i osocza
 • Rehabilitacja
 • Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • Ulga na Internet
 • Działalność badawczo-rozwojowa
 • Ulga abolicyjna
 • Wydatki na spłatę odsetek od kredytu
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Odliczenie straty
 • Ulga z tytułu inwestycji
 • Prawa własności intelektualnej
 • Ulga dla młodych

Sprawdź więcej w artykule: „Co można odliczyć od podatku?”

Komu przysługuje kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku przysługuje każdej osobie, która spełnia następujące warunki:

 • rozlicza się na zasadach ogólnych korzystając z progresywnej skali podatkowej (17 i 32%). To oznacza, że z kwoty wolnej od podatku nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego, ryczałtu czy karty podatkowej.
 • mieści się w odpowiednim przedziale dochodów, do 127 000 zł rocznie
 • składa rozliczenie podatkowe za pomocą formularza PIT-36 lub PIT-37.

Kwota wolna od podatku dla osób do 26 roku życia

Do niedawna młode osoby były jedną z grup, która ze względu na relatywnie niskie dochody, najczęściej korzystała z kwoty wolnej od podatku. Od sierpnia 2019 roku, wskutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, osoby do 26 roku życia mogą korzystać z tzw. “ulgi dla młodych”. To oznacza, że ich dochody są objęte całkowitym zwolnieniem z podatku dochodowego. To oznacza, że osoby do 26 roku życia z reguły nie mają możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, gdyż nie odprowadzają podatku.

Jeśli jednak dochody uzyskane przez osobę poniżej 26 roku życia są wyższe, niż ustalony na dany rok limit (w 2020 było to 85 528 zł), wówczas konieczne jest rozliczenie się według skali podatkowej, a tym samym pojawi się możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Ulga dla młodych nie obejmuje również osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Oni mogą korzystać z kwoty wolnej od podatku na identycznych zasadach, co pozostali przedsiębiorcy.

Podatek dla firm a kwota wolna od podatku

Z kwoty wolnej od podatku będą mogli skorzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą skali podatkowej (17 i 32%). Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego, ryczałtu lub karty podatkowej nie mają takiej możliwości. Osoby, które uzyskują dochody z dwóch różnych źródeł (np. działalność gospodarcza i etat) muszą pamiętać, że przysługuje im jedna kwota wolna od podatku. Dodatkowo kwota ta powinna być w pierwszej kolejności odliczana z tytułu prowadzenia firmy.

Emerytura i renta a kwota wolna od podatku

Emerytury i renty są obarczone składkami zdrowotnymi, a także podatkiem dochodowym. To oznacza, że zasady korzystania z kwoty wolnej od podatku są identyczne, jak dla osób aktywnych zawodowo. Osoby, dla których emerytura lub renta jest jedynym źródłem dochodu, nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, rozlicza je bezpośrednio Urząd Skarbowy. Oznacza to, że nadpłacona kwota podatku jest automatycznie uwzględniona w kolejnej wypłacie emerytury lub renty.

Wspólne rozliczenie małżonków

W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków, zarówno mąż jak i żona ma prawo do skorzystania z własnej kwoty wolnej od podatku. Zostaje ona obliczona na podstawie wspólnego rozliczenia, co jest korzystne w sytuacji, gdy jedno z małżonków zarabia znacznie więcej od drugiego.

Kwota wolna od podatku – w UE i innych krajach

Kwota wolna od podatku funkcjonuje w większości krajów świata. Jej wysokość jest jednak bardzo zróżnicowana, a także często aktualizowana. Oczywiście porównanie samych kwot, bez kontekstu kosztów życia w danym kraju, nie jest całkowicie miarodajne, jednak daje nam pewien obraz sytuacji. Wynika z niego, że polska kwota wolna od podatku jest jedną z najniższych w Europie, ale też świecie.

KrajKwota wolna od podatku (w przeliczeniu na złotówki)
Cypr87666,15
Hiszpania79605,36
Finlandia72380,77
Wielka Brytania63861,82
Luksemburg50644,06
Austria49452,7
Kolumbia45172
Belgia39022.68
Stany Zjednoczone38299.28
Niemcy36550.04
Dania28156.57
Brazylia28000
Francja26807.86
Grecja22478.5
RPA20000
Tajlandia14040
Botswana12384
Maroko11127
Szwecja9138.96
Polska8000

Źródła:

 • https://www.podatki.gov.pl/z-twoich-podatkow/dochody-i-wydatki-z-twoich-podatkow/
 • https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8142882,nowy-lad-wyzsza-kwota-wolna-nizsze-podatki-sondaz.html
 • https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwota_wolna_od_podatku
 • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-progresywny-podatek-dochodowy-zasady-ogolne-skala-podatkowa

Podsumowanie

 1. Kwota wolna od podatku wynosi obecnie w Polsce 8000 zł, zaś wysokość kwoty wolnej od opodatkowania jest zależna od rocznych dochodów.
 2. Osoby, które chcą z niej skorzystać muszą rozliczać się za pomocą progresywnej skali podatkowej, mieścić się w odpowiednim przedziale dochodów (do 127 000 zł rocznie) oraz składać rozliczenie podatkowe za pomocą formularza PIT-36 i PIT-37.
 3. Mimo podwyższeń kwoty wolnej od podatku, które obserwowaliśmy w ostatnich latach, Polska nadal jest jednym z krajów, w których kwota ta jest najniższa.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Ile wynosi kwota wolna od podatku?

  Od 2018 roku kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł. Ma ona charakter degresywny, co oznacza że maleje wraz ze wzrostem dochodów. W praktyce im większe zarobki, tym mniejsza kwota wolna od podatku. Dokładna wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od przedziału dochodowego, w którym się znajdujemy.

 2. Kto może odpisać kwotę wolną od podatku?

  Kwotę wolną od podatku mogą odpisać osoby fizyczne rozliczające się z podatku dochodowego za pomocą progresywnej stawki podatkowej o stawce 17 lub 32%. Maksymalny dochód, przy którym można odliczyć kwotę wolną od podatku wynosi 127 tys. zł rocznie. Osoba chcąca skorzystać z kwoty wolnej od podatku musi złożyć rozliczenie podatkowe za pomocą formularza PIT-36 lub PIT-37.

 3. Dlaczego kwota wolna od podatków jest tak niska?

  Podatek PIT stanowi ok. 16% budżetu państwa (w 2019 roku było to 65,4 mld zł). Zwiększenie kwoty wolnej od podatku spowoduje mniejsze wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. To główny powód, dla którego polska kwota wolna od podatku jest niska, a obecnie także uzależniona od dochodów. Większość krajów europejskich i światowych stosuje jednak inną strategię. Według niej korzystniej jest opodatkować osoby zarabiające wyższe kwoty, zaś osoby o niskich dochodach zwolnić z obowiązku odprowadzania podatków.

 4. Gdzie wpisać kwotę wolną od podatku w PIT-36 i PIT-37?

  Aby w rozliczeniu podatkowym uwzględnić kwotę wolną od podatku, należy znać swój dochód (już po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i wszystkich ulg). Kwotę wolną od podatku możemy obliczyć za pomocą odpowiedniego wzoru dostępnego w ustawie o podatku dochodowym. W praktyce większość z nas wypełnia formularze podatkowe online. One zaś, na podstawie dochodu wpisanego we właściwą rubrykę, same obliczają wysokość podatku należnego fiskusowi. Dzięki temu dowiemy się, czy powinniśmy dopłacić do zaliczek, czy też przysługuje nam zwrot podatku.

Ocena: 4.00 (41 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,70
RRSO: 311,94%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments