star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Ile wynosi becikowe?

śpiący niemowlak

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, popularnie nazywana „becikowym”, to jednorazowe świadczenie rodzinne wprowadzone w 2006 roku, które może zostać przeznaczone na dowolny cel. Ile wynosi, komu przysługuje i jak je otrzymać?

Ile wynosi becikowe?

Wysokość becikowego nie zmienia się od momentu wprowadzenia tego świadczenia i wynosi 1000 złotych na jedno dziecko (w przypadku ciąży bliźniaczej będzie to 2000 złotych, urodzenia trojaczków – 3000 złotych itd.).

Komu przysługuje becikowe?

Becikowe przysługuje rodzicom nowonarodzonego dziecka (matce lub ojcu, przy czym nie ma możliwości, by z zapomogi skorzystało oddzielnie każde z nich), jego opiekunom prawnym niebędącym rodzicami bądź opiekunom faktycznym, pod warunkiem, że dochód konkretnego gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 złotych netto. Kryterium dochodowe zostało wprowadzone w 2013 roku – wcześniej dodatkowe świadczenie przysługiwało niejako „z urzędu”.

Istotny jest również termin złożenia wniosku. Należy zrobić to nie później niż 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub 12 miesięcy od momentu objęcia nad nim opieki (w przypadku opiekunów prawnych lub faktycznych).

Na podobnych warunkach świadczenie mogą otrzymać obcokrajowcy mieszkający na terenie Polski, posiadający status polskich rezydentów, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy lub kartę pobytu z adnotacją „Dostęp do rynku pracy”, a także obywatele innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Kto nie otrzyma becikowego?

Wsparcie z tytułu becikowego nie przysługuje osobom, które skorzystały z podobnego świadczenia poza granicami Polski lub nie dostarczyły w terminie wymaganych dokumentów. Rozpatrzone nie zostaną również wnioski złożone po upływie 12 miesięcy od narodzin dziecka lub objęcia nad nim opieki.

Jak otrzymać becikowe?

Należy złożyć wypełniony wniosek, którego wzór jest dostępny tutaj, i dołączyć do niego niezbędne dokumenty.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek o becikowe składa się urzędzie miasta, urzędzie gminy albo ośrodku pomocy społecznej i nie ponosi się w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o becikowe?

Aby złożyć wniosek o becikowe, niezbędne jest skompletowanie dokumentów takich jak:

  • Zaświadczenie o dochodach. Jeżeli wniosek o becikowe zostanie złożony do 31 października 2019 roku, pod uwagę zostanie wzięty dochód uzyskany w 2017 roku. Jeśli natomiast na złożenie wniosku zdecydujemy się po 31 października 2019, decyzja o przyznaniu becikowego zapadnie w oparciu o dochód uzyskany w roku 2018 (w obydwu przypadkach chodzi o rok kalendarzowy).
  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (bądź odpis zupełny w przypadku, gdy ojciec jest nieznany)
  • Oświadczenie obojga rodziców (opiekunów prawnych bądź faktycznych), że nie otrzymali wcześniej becikowego na to samo dziecko.
  • Kopia dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).
  • Karta ciąży, zaświadczenie lekarskie (lub zaświadczenie wystawione przez położną) potwierdzające, że matka dziecka znajdowała się pod opieką ginekologiczną od 10. tygodnia ciąży, a wizyty nie odbywały się rzadziej niż jeden raz w każdym trymestrze ciąży.

Jak obliczyć dochód do becikowego w 2019 roku?

Wysokość dochodu decydująca o tym, czy danej osobie/rodzinie przysługuje becikowe obliczana jest na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych.

Przykład: w przypadku 4-osobowej rodziny dochód nie może przekroczyć 7688 złotych netto (1922 złote x 4 osoby w gospodarstwie domowym). Do dochodu wliczane są również wszystkie dzieci.

Kiedy wypłacane jest becikowe?

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10. dnia miesiąca, pieniądze otrzymuje się zazwyczaj w tym samym miesiącu. Gdy stanie się to później – najprawdopodobniej trzeba będzie poczekać do kolejnego, chociaż nie zawsze jest to regułą.

Czy trzeba zapłacić podatek od becikowego?

Nie. Becikowe, podobnie jak inne świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Na co można przeznaczyć becikowe?

Becikowe może zostać przeznaczone na dowolny cel.

Jak widać, kryteria, jakie należy spełnić, by otrzymać becikowe, nie są zbyt wygórowane, a skompletowanie potrzebnych dokumentów nie powinno zająć wiele czasu. Chyba zresztą nikt nie musi przekonywać świeżo upieczonych rodziców, że dodatkowe pieniądze się przydadzą i zdecydowanie warto się o nie ubiegać. A jeśli środki pochodzące z becikowe okażą się niewystarczające, domowy budżet można szybko podreperować także z pomocą pożyczki pozabankowej, udzielanej przez takie firmy jak:

Pożyczasz 500
od 200 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 400 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,80
RRSO: 313%
Ocena: 4.00 (31 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments