star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Euribor – co to jest? Charakterystyka i rodzaje wskaźników

słupki ze złotych monet i drewniany domek

EURIBOR to, obok WIBOR i LIBOR, kluczowy parametr mający związek z oprocentowaniem kredytów i depozytów bankowych. Jego wysokością szczególnie zainteresowani są mieszkańcy krajów strefy euro.

Chyba nikomu, kto spłaca kredyt hipoteczny, nie są obce pojęcia takie jak wysokość raty, odsetki czy całkowita kwota kredytu. Większość osób posiadających zobowiązanie w polskiej walucie wie też zapewne o istnieniu stawki WIBOR, od której wysokości zależy oprocentowanie kredytu. W Polsce o wiele mniej znanym wskaźnikiem jest natomiast EURIBOR. Od czego zależy jego wartość i w jaki sposób wpływa on na wysokość kredytu hipotecznego?

EURIBOR – czym jest?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) to referencyjna stawka oprocentowania kredytów i depozytów międzybankowych obowiązująca w strefie euro, Szwajcarii, Norwegii i na Islandii (czyli stawka po jakiej banki w tych krajach pożyczają sobie nawzajem pieniądze, w oparciu o którą ustalany jest również koszt pożyczania pieniędzy ich klientom). W zależności od tego, na jaki okres udzielana jest pożyczka, można wyróżnić:

 • EURIBOR SW – stawka wyznaczana dla depozytów tygodniowych
 • EURIBOR 2W – stawka wyznaczana dla depozytów dwutygodniowych
 • EURIBOR  1M – stawka wyznaczana dla depozytów miesięcznych
 • EURIBOR 2M – stawka wyznaczana dla depozytów na dwa miesiące
 • EURIBOR 3M – stawka wyznaczana dla depozytów na trzy miesiące
 • EURIBOR 6M – stawka wyznaczana dla depozytów na pół roku
 • EURIBOR 9M – stawka wyznaczana dla depozytów na dziewięć miesięcy
 • EURIBOR 12Y – stawka wyznaczana dla rocznych depozytów

W przypadku wskaźników EURIBOR SW i EURIBOR 2W sam okres trwania pożyczki rozpoczyna się w momencie dostarczenia środków. Jest to tzw. data spot, czyli najczęściej drugi dzień roboczy po dacie nawiązania transakcji.

Od czego zależy wysokość EURIBOR?

Stopa EURIBOR ma ścisły związek z kondycją gospodarczą krajów UE. W czasach rozkwitu gospodarczego mamy do czynienia ze wzrostem inwestycji i konsumpcji. Ludzie wydają więcej, więc w obiegu znajduje się więcej pieniędzy, a to z kolei przyczynia się do wzrostu inflacji. Kiedy inflacja przekracza wartość celu inflacyjnego założonego przez Europejski Bank Centralny (który nadzoruje banki ze strefy euro oraz jest odpowiedzialny za emisję wspólnej waluty), stopy procentowe powinny zostać podniesione. Taki ruch pozwala zahamować wzrost inwestycji (kredyty stają się droższe, a tym samym mniej opłacalne). Jeśli natomiast gospodarka jest w kiepskiej kondycji, dochodzi do obniżenia stóp procentowych i zmniejszenia kosztów kredytu. W takich warunkach ludzie zadłużają się chętniej. Pieniądze z przyznanych kredytów wydają na różnego rodzaju dobra i usługi, ponownie pobudzając poziom konsumpcji i inwestycji.

Od kryzysu gospodarczego, do jakiego doszło w 2008 roku, Europejski Bank Centralny (w porozumieniu z głównymi bankami poszczególnych krajów spoza UE) utrzymuje stopy procentowe na wyjątkowo niskim poziomie. Gdy spadają stopy procentowe, spada również EURIBOR. W końcu, skoro kredyt jest tańszy, banki płacą mniej za pożyczanie sobie nawzajem pieniędzy.

Wysokość kredytu hipotecznego a EURIBOR

EURIBOR ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów hipotecznych zaciąganych przez mieszkańców strefy euro, Norwegii, Szwajcarii oraz Islandii oraz zobowiązań w walucie euro. Ich wysokość zależy najczęściej od zmiennej stopy bazowej, którą jest EURIBOR, oraz marży naliczanej przez bank. Spadek wartości EURIBOR oznacza zazwyczaj spadek oprocentowania kredytu i zmniejszenie raty, z kolei każdy jej wzrost skutkuje koniecznością zapłaty wyższej kwoty. Dlaczego „zazwyczaj”? Bo nie każdy spadek EURIBOR znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości raty. Szczegóły zawsze zawarte są w umowie kredytowej, jednak najczęściej przyjmuje się, że aktualizacja EURIBOR wpływa na oprocentowanie zobowiązania, jeżeli dochodzi do spadku lub wzrostu o co najmniej 0,1%.

Aktualna stopa EURIBOR 1M to -0,56%, EURIBOR 3M wynosi -0,54%, a EURIBOR 6M -0,51%[1]. Ujemna wartość wskazuje, że logiczne byłoby zatem, by… to banki dopłacały klientom za sam fakt wzięcia przez nich kredytu. Oczywiście tak się nie dzieje i na nic podobnego się nie zanosi. Obecnie zmienna stopa bazowa jest bliska zera, a marża stanowiąca bezpośredni zarobek banku ustalana jest wedle jego uznania.

Jak wyznaczana jest stawka EURIBOR?

EURIBOR jest wyznaczany przez Europejską Federację Bankową zrzeszającą stowarzyszenia bankowe z państw należących do strefy euro. Banki będące uczestnikami panelu EURIBOR, tzw. panel banks, podają stawki oprocentowania, po których są skłonne pożyczyć środki innym bankom. Odrzucane jest 15% najniższych i najwyższych wartości, natomiast z pozostałych wyliczona zostaje średnia arytmetyczna. To właśnie ona stanowi wartość EURIBOR.

Jak obliczyć samodzielnie EURIBOR?

Aktualna stawka EURIBOR podawana jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00, więc samodzielne wyliczanie jego wartości raczej nie jest konieczne. Co więcej, byłoby raczej niemożliwe bez dostępu do informacji, w posiadaniu których są banki uczestniczące w panelu EURIBOR.

M,Y,SW – oznaczenie EURIBOR

Przy sprawdzaniu stawki EURIBOR trzeba pamiętać, by zwrócić uwagę na znajdujące się przy niej oznaczenia.

 • M – mówi o tym, że stopa EURIBOR aktualizowana jest w ujęciu miesięcznym (EURIBOR 1M – co miesiąc, EURIBOR 3M – co kwartał, EURIBOR 6M – co pół roku).
 • Y – oznacza, że stopa EURIBOR aktualizowana jest co rok.
 • SW – dotyczy kredytów zaciąganych na tydzień, przy czym okres ich trwania rozpoczyna się dwa dni robocze po nawiązaniu transakcji.

EURIBOR a WIBOR(R) i LIBOR – czym się różnią?

EURIBOR to niejedyny wskaźnik mający istotne znaczenie z perspektywy kredytobiorców. Porównaliśmy istotne podobieństwa i różnice między Euribor, Wibor i Libor.

EURIBORWIBORLIBOR
Stawka referencyjna oprocentowania depozytów i kredytów międzybankowych w krajach strefy euro, Norwegii, Szwajcarii i IslandiiStawka referencyjna oprocentowania pożyczek międzybankowych na polskim rynkuStawka referencyjna oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie
Wyznaczana dla euroUstalany dla polskiego złotegoWyznaczana dla euro, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego, jena japońskiego, franka szwajcarskiego
Wyznaczana na tydzień, 2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy i 12 miesięcyWyznaczana na dzień, tydzień, miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcyWyznaczana na dzień, tydzień, miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy

Wzrosty i spadki EURIBOR – czy faktycznie jest się czym przejmować?

Od 2015 roku wskaźnik EURIBOR ma wartość ujemną. Z tego powodu zmienna stopa bazowa dla kredytów hipotecznych, których oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o ten wskaźnik, wynosi aktualnie niemal zero. Słowa-klucze to w tym wypadku „aktualnie” i „zmienna”. Nikt nie może zagwarantować, że wartość EURIBOR nie pójdzie w górę, windując raty kredytów hipotecznych. Z tego powodu warto zawsze zostawić sobie bufor i zdecydować się na zobowiązanie, którego rata jest niższa od tej, jaką bez problemu jest się w stanie płacić.

[1] Stopy EURIBOR wg: https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/.

Podsumowanie

 1. EURIBOR to jeden z parametrów wyznaczający koszt, po jakim banki udzielają sobie wzajemnych pożyczek.
 2. W oparciu o jego wartość określana jest również stopa bazowa kredytów o zmiennym oprocentowaniu udzielanych klientom oraz oprocentowanie ich depozytów terminowych.
 3. Ma znaczenie głównie dla kredytobiorców posiadających zobowiązanie we wspólnej europejskiej walucie, ponieważ bezpośrednio wpływa na wysokość raty.
 4. Warunki jej zmiany są zawsze dokładnie opisane w umowie kredytowej, którą należy przeczytać przed podpisaniem.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy w Polsce stawka EURIBOR ma znaczenie dla kredytobiorców?

  Wskaźnik EURIBOR jest ściśle powiązany z euro, zatem w oparciu o jego wartość będzie wyliczane oprocentowanie kredytu zaciągniętego właśnie w tej walucie.

 2. Gdzie można obserwować wysokość EURIBOR?

  Aktualne oraz archiwalne wartości EURIBOR są dostępne na stronie ww.euribor-rates.eu/en/.

 3. Na jaki typ kredytów ma wpływ wysokość EURIBOR?

  Wartość EURIBOR wpływa na wysokość rat kredytów o zmiennym oprocentowaniu, które wyliczane jest w oparciu o ten wskaźnik (jako zmienną stopę bazową) + marżę banku.

 4. Kiedy wysokość EURIBOR jest istotna?

  Wartość EURIBOR ma znaczenie w szczególności dla kredytobiorców, którzy zdecydowali się zaciągnąć kredyt w euro. Przypomnijmy, że w Polsce mogą to zrobić wyłącznie osoby zarabiające w tej walucie.

Ocena: 4.10 (10 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,70
RRSO: 311,94%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments