star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Co można odliczyć od podatku?

obliczanie podatku

Prawo przewiduje szereg ulg podatkowych, które pozwalają na obniżenie kwoty podatku dochodowego. Wszystkie wymagają spełnienia określonych warunków. Sprawdź kiedy możesz obniżyć swój podatek.

Odpowiedź na pytanie kto, kiedy i z jakich ulg może skorzystać, daje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy podkreślić, że odliczenia są przywilejem podatnika, co oznacza, że może on skorzystać z uprawnienia, ale nie musi. Przepisy regulują następujące ulgi podatkowe:

Ulga prorodzinna

Najbardziej popularna i najczęściej wykorzystywana. Stanowi jeden z instrumentów realizacji przez państwo polityki prorodzinnej. Uprawnionymi do uzyskania ulgi są rodzice, opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy.

Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania władzy rodzicielskiej, na każde dziecko:

– do ukończenia 18 roku życia,

– do ukończenia 25 roku życia, jeśli dziecko nadal się uczy a jego dochody w danym roku podatkowym nie przekroczyły 3089 zł,

– bez względu na wiek, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci. Kryterium dochodowe dotyczy jedynie osób, które mają jedno dziecko i wynosi 112.000 zł dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dziecko oraz 56.000 zł dla podatnika stanu wolnego.

Ulga prorodzinna obniża podatek dochodowy i może być rozliczona w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36.

Ulga na internet

Ulga dla osób korzystających z Internetu jest dość mocno ograniczona. Można z niej skorzystać jedynie w dwóch kolejnych, następujących po sobie latach podatkowych.  

  • Podatnik może rozliczyć wszystkie faktycznie poniesione wydatki na Internet, jednak nie więcej niż 760 zł w danym roku podatkowym.
  • Dokumenty potwierdzające płatność za Internet muszą zawierać dane identyfikujące kupującego, sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę.
  • Najczęściej będzie to faktura. Rozliczenia ulgi na Internet można dokonać w rocznym w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37, PIT-28.
  • Ulga pomniejsza osiągnięty dochód.

Składki ZUS

Odliczeniu podlegają zarówno składki zdrowotne jak i na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Obniżają wysokość podatku dochodowego. Odliczeniu podlegają tylko składki faktycznie zapłacone przez podatnika lub pobrane przez płatnika.

  • Dowodem opłacenia składki może być potwierdzenie przelewu, zaświadczenie z ZUS czy druk RMUA. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki. Oznacza to, że jest niższe niż sama składka, która wynosi 9% podstawy wymiaru.

Składki rozliczane są w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone lub pobrane w danym roku podatkowym. Kwota odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wykazywana jest w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. Składki są odliczane od dochodu w pełnej wysokości.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Ustawodawca premiuje osoby, które dobrowolnie oszczędzają na emeryturę. Odliczeniu od dochodu podlegają faktycznie poniesione wpłaty na IKZE. W 2019 r. wysokość odliczenia wynosi 5718 zł. Podatnik jako dowód oszczędzania w IKZE może przedstawić każdy dokument potwierdzający wpłatę. Najczęściej będzie to potwierdzenie przelewu. Odliczenia z tytułu IKZE podatnik dokonuje w ramach rozliczenia rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28.

Ulga rehabilitacyjna

Adresatem ulgi rehabilitacyjnej są osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, które poniosły wydatki na rehabilitację albo związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

  • Zamknięty katalog wydatków, które podlegają odliczeniu, wskazuje ustawa. Można je podzielić na limitowane i nielimitowane.
  • Tylko wydatki, które zostały wymienione w ustawie stanowią podstawę do odliczenia.
  • Podobnie jak w przypadku innych ulg podatkowych, odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione przez podatnika. Ich wysokość musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach (fakturach, rachunkach, potwierdzeniach przelewu bankowego itp.). Ulga rehabilitacyjna podlega rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Darowizny

Możliwość odliczenia darowizn od podatku dochodowego, ma na celu wspieranie dobroczynności. Odliczeniu w ramach ulgi podlega kwota faktycznie przekazanej darowizny, jednak nie więcej niż 6% dochodu darczyńcy. Ustawa wskazuje jakie darowizny uprawniają do uzyskania ulgi. Darczyńca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość dokonanej darowizny oraz dane obdarowanego. Rozliczenia ulgi z tytułu przekazanych darowizn podatnik dokonuje w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Ulga na badanie i rozwój

Adresatem tej ulgi są podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy ponoszą wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Odliczeniu podlegają tzw. wydatki kwalifikowane, których katalog określa ustawa. Ulga zmniejsza podstawę opodatkowania i obejmuje tylko koszty faktycznie poniesione w danym roku podatkowym. Podlega rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT- 36 lub PIT-36L.

Odliczenie ulg podatkowych ułatwią programy do rozliczania podatków czy usługi profesjonalnej księgowej. Podatnicy natomiast powinni przede wszystkim pamiętać, żeby gromadzić dowody na poniesienie kosztów uprawniających do skorzystania z ulgi. Organy podatkowe mają prawo kontroli w tym zakresie i należy założyć, że będą z niego korzystać.

Ocena: 4.20 (5 głosów)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments