star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

CIT – co to takiego?

mężczyzna obliczający podatek cit

Benjamin Franklin mawiał, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. O tej pierwszej możemy starać się nie myśleć, ale podatki – ukryte za niepozornymi, wdzięcznie brzmiącymi skrótami – przypominają o sobie raz w roku lub częściej. To jeden z powodów, dla którego warto wiedzieć o nich jak najwięcej. Tym razem odpowiemy na pytanie, czym jest CIT.

Co roku rozliczamy PIT. Na paragonie, jaki otrzymujemy przy kasie przy okazji każdych zakupów, bez problemu znajdziemy informację o wysokości VAT. O CIT na co dzień słyszymy trochę mniej.

Co to jest CIT?

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, który został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku. Jego nazwa pochodzi od angielskiego zwrotu corporate income tax. Jest to tzw. podatek bezpośredni.

Aktualne stawki podatku dochodowego

 • Aktualna stawka podatku CIT płaconego na zasadach ogólnych to 19% (obowiązuje również w przypadku dywidend i udziałów w zyskach, spółek posiadających siedzibę w Polsce lub spółek zagranicznych kontrolowanych przez podmiot mający siedzibę w Polsce)
 • Podmioty, które rozpoczęły działalność w danym roku podatkowym (tzw. mali podatnicy), a ich przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro, płacą 9%
 • Podmioty uzyskujące przychód w Polsce, ale nieposiadające tu siedziby lub zarządu rozliczają się wg stawki 10 lub 20%

Kto płaci podatek CIT?

Zobowiązane do płacenia podatku CIT są:

 • Osoby prawne
 • Spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski
 • Spółki kapitałowe w organizacji
 • Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki komandytowe oraz spółki partnerskie)
 • Podatkowe grupy kapitałowe (po spełnieniu odpowiednich warunków)
 • Spółki nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie (jeżeli są traktowane jako osoby prawne zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym państwie i podlegają w nim opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na to, w jakim miejscu je uzyskują)

Kto jest zwolniony z podatku CIT?

Nie każdy musi płacić CIT. Na mocy art. 6. Ustawy o podatku  od osób prawnych zwolnienie podmiotowe obejmuje m.in:

 • Skarb Państwa
 • Narodowy Bank Polski
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne
 • Gminy (w zakresie dochodów własnych)
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Organizacje religijne

Art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozróżnia również tzw. zwolnienie przedmiotowe, które ma zastosowanie w przypadku:

 • Dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego (tylko wtedy, gdy sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub nabycie w niej udziałów)
 • Dochodów z działalności organizacji i partii politycznych (przeznaczonych na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej)
 • Dochodów organizacji użytku publicznego (przeznaczonych na cele statutowe)
 • Dochodów z tytułu prowadzenia szkół (przeznaczonych na cele szkoły)
 • Dochodów kościelnych osób prawnych (dotyczy to również związków wyznaniowych)

Czego nie obejmuje CIT?

W niektórych przypadkach ustawa o CIT nie ma zastosowania. Dzieję się tak m.in. w przypadku:

 • Przychodów pochodzących z działalności rolniczej (wyjątek stanowi sytuacja, gdy źródłem dochodu jest tzw. specjalna produkcja rolna)
 • Przychodów uzyskanych w wyniku działalności żeglugowej (armatorzy), która jest opodatkowana podatkiem tonażowym
 • Przychodów pochodzących z gospodarki leśnej (w rozumieniu ustawy o lasach)
 • Przychodów wynikających z czynności niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Podsumowując: Podatek CIT to w zasadzie odpowiednik podatku PIT od osób fizycznych. Różnica polega na tym, że płacą go podmioty posiadające status osoby prawnej.

Nie ma jeszcze głosów
avatar
HIT!
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 5 dni do 45 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 5 dni do 45 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 200 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 1 dnia do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Inne wpisy z tej kategorii

Dodaj komentarz

avatar